Aby zobaczyć, jak przednia projekcja wygląda na ekranie, warto przyjrzeć się scenom z małpami na początku filmu 2001: Odyseja kosmiczna. Patrząc na fotosy z tych scen albo oglądając je w filmie, należy pamiętać, że początkowe sceny z aktorami w kostiumach małp były nakręcone w hali zdjęciowej. Żadnej z tych scen nie nakręcono na otwartej przestrzeni. Widoki otaczające małpy były tak naprawdę zdjęciami pustyni wyświetlanymi na ekranach typu Scotchlite umieszczonych z tyłu planu.

W celu stworzenia tego pustynnego tła Kubrick wysłał zespół fotografów do Hiszpanii, aby wykonali slajdy o rozmiarze 8 x 10 cali na filmie Ektachrome. Te zdjęcia były następnie wyświetlane przy wykorzystaniu przedniej projekcji na ekranie typu Scotchlite. Aktorzy w kostiumach małp poruszali się przed ekranem, odgrywając swoje role.

Kiedy ogląda się 2001: Odyseję kosmiczną na DVD, od czasu do czasu można dostrzec „szwy” łączące fragmenty ekranu za poruszającymi się wkoło małpami. Kubrick stosował przednią projekcję na tak dużą skalę, że technicy musieli zszywać ze sobą wiele ekranów typu Scotchlite, aby można było stworzyć przestrzeń potrzebną do uwiarygodnienia scen z małpami.

 

 

 

 

Na zdjęciu (kadr 1) przedstawiającym początkową scenę filmu przy bliższym przyjrzeniu się można zobaczyć szwy na niebie.

Następne zdjęcie (kadr 2) jest tym samym co poprzednie, tyle że przetworzonym przeze mnie w programie graficznym. Przetwarzając je, zwiększyłem parametr gamma i kontrast.

Teraz, po tym zabiegu, wyraźnie widać na niebie „szwy” w miejscach łączenia ekranów typu Scotchlite.

Aby uzyskać właściwą perspektywę, należy zdać sobie sprawę, że ekran tego typu znajduje się tuż za wznoszącymi się skałami zbudowanymi w hali zdjęciowej. Niepożądane linie na ekranie nadają niebu specyficzną „geometrię”, kiedy obraz zostaje odpowiednio przetworzony w celu ukazania tego ekranu.

Weźmy teraz inny przykład: kadr ze słynnej sceny z „dziurą wypełnioną wodą” (kadr 3). Kolejne zdjęcie (kadr 4) przedstawia ten sam obraz, ale ze zwiększonym parametrem gamma i kontrastem.

Oglądając 2001: Odyseję kosmiczną, zwłaszcza sceny z małpami, zaczyna się zauważać widoczne ślady ujawniające stosowanie techniki przedniej projekcji. Należy podkreślić, że scenografia otaczająca małpy jest prawdziwa. To „prawdziwe” skały (makiety lub rzeczywiste obiekty). Jednakże obraz pustyni za skałami jest wyświetlany przy użyciu przedniej projekcji.

Jedną z rzeczy, która pozwala rozpoznać przednią projekcję, jest to, że linia widnokręgu pomiędzy scenografią i ekranem typu Scotchlite w tle często jest zasłonięta. Kubrick rozmyślnie umieścił skały i inne obiekty na samym dole w celu ukrycia ekranu. Innymi słowy, widzowie mogą zobaczyć dolną krawędź ekranu w tle, jeśli nie jest ona w jakiś sposób zasłonięta. Ta „sztuczka” wymagała umieszczania obiektów między ekranem i scenografią w celu ukrycia dolnej krawędzi ekranu.

Na kadrach 5 i 6 nakreśliłem za pomocą Photoshopa linię oddzielającą scenografię od ekranu w tle. Proszę zwrócić uwagę na ostrość, z jaką są widoczne wszystkie obiekty, zarówno kamyki na ziemi, jak i pustynne góry w oddali.

Kiedy w 2001: Odysei kosmicznej wykorzystywana jest technika przedniej projekcji, dolna krawędź ekranu typu Scotchlite jest zawsze zasłonięta. Ukrywanie ekranu jest jednym z jej znaków rozpoznawczych – dowodem na jej stosowanie. Kubrick niczym iluzjonista potrzebujący długich rękawów w swoim kostiumie do ukrywania rekwizytów wykorzystywanych w sztuczkach starał się zamaskować swój trik starannie kamuflując linię widnokręgu oddzielającą scenografię od ekranu.

Kolejnym przykładem z 2001: Odysei kosmicznej jest kadr 7. Po jego prawej stronie jest ta sama scena (kadr 8) wraz z nakreśloną za pomocą Photoshopa linią oddzielającą scenografię z aktorem grającym małpę od ekranu typu Scotchlite.

Zanim doczytacie ten artykuł do końca, przekonacie się, że ten sam element występuje na wszystkich zdjęciach i materiale wideo pochodzących z misji Apollo.

To właśnie ten element pokazuje, że NASA sfabrykowała materiały z misji Apollo, a także to, jak to zrobiono.

Przyjrzyjmy się teraz kilku zdjęciom z misji Apollo. Zdjęcia 1 i 2 pochodzą z misji Apollo 17 i stanowią doskonały przykład użycia techniki przedniej projekcji.

 

 

 

Script logo
Do góry