Zanieczyszczone szczepionki

Artykuł po raz pierwszy w języku polskim ukazał się w dwumiesięczniku Nexus w numerze 122 (6/2018)
Tytuł oryginalny: „Contaminated Vaccines: A Serious Threat to Human and Animal Health”, Nexus (wydanie angielskie), vol. 25, nr 4

Stephen McMurray

część 1

część 2

 

Ludzie z branży szczepionkowej i ci, którzy bezkrytycznie promują jej produkty, mówią, że standardy bezpieczeństwa są tak wysokie, a testy tak rygorystyczne, że szczepionki są całkowicie czyste i bezpieczne. W rzeczywistości jest to dalekie od prawdy. Oprócz toksycznych substancji celowo dodawanych do szczepionek, takich jak aluminium, rtęć, MSG (glutaminian sodu) i polisorbat 80, są one często zanieczyszczone wirusami, bakteriami, mikoplazmą, metalami i niebezpiecznymi chemikaliami. Ze względu na użyte materiały i sam proces produkcji zanieczyszczenie jest prawie nieuniknione.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wymienia potencjalne zagrożenia związane z produkcją szczepionek:

 

Niezależnie od tego, jak sterylne są pomieszczenia, do zakładów produkcyjnych mogą stale przedostawać się zanieczyszczenia poprzez umieszczanie w nich materiałów i sprzętu. Kolejnym ważnym ich źródłem są pracownicy, którzy pozostawiają cząsteczki i mikroby bytujące na ich skórze, w błonach śluzowych i wydzielinach oddechowych. Procedury produkcyjne, takie jak mieszanie, stężanie, wirowanie lub transportowanie również mogą powodować wycieki lub tworzyć aerozole, które łatwo rozprzestrzeniają się w obszarach produkcyjnych. Tam, gdzie bakterie i grzyby mogą rosnąć we wnękach lub gdzie procedury sanitarne są nieskuteczne, mogą się nieprzerwanie rozwijać szczepy odporne na czynniki środowiskowe.1

 

Ponadto autorzy tego raportu twierdzą, że zanieczyszczenia w niektórych szczepionkach są prawie niemożliwe do zdefiniowania, a więc i do wyeliminowania. Biorąc pod uwagę, że proces sterylizacji nie zawsze jest skuteczny, dodatkowe duże zagrożenie stanowi krzyżowe zanieczyszczenie organizmami chorobotwórczymi, w przypadku którego mikroorganizmy pochodzące ze środowiska mogą dostać się do szczepionek.

Artykuł zamieszczony w magazynie PLOS ONE podkreśla też niebezpieczeństwa związane z zanieczyszczeniem linii komórkowych wykorzystywanych w produkcji szczepionek:

 

Hodowle ludzkich i zwierzęcych komórek są bardzo podatne na liczne zanieczyszczenia, w tym na zakażenie krzyżowe komórkami ludzkimi lub zwierzęcymi z innych linii komórkowych, co prowadzi do mieszanych populacji komórek lub całkowitego zastąpienia oryginalnych komórek przez zanieczyszczone. Źródłem innych zanieczyszczeń są różne mikroorganizmy, takie jak drożdże, grzyby i bakterie. Wśród zanieczyszczeń bakteryjnych szczególną uwagę należy zwrócić na infekcje powodowane przez mikoplazmy i prątki. Organizmy te rosną bardzo wolno i nie sposób je wykryć podczas rutynowej hodowli komórek.2

 

Zaskakujące jest również to, że do produkcji szczepionek używane są rakotwórcze linie komórek. Oto, co na temat możliwego skażenia szczepionek tymi substancjami ma do powiedzenia amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; w skrócie FDA):

 

Zastosowanie komórek rakotwórczych i komórek pochodzących z guza stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa szczepionek ze względu na potencjalną obecność w nich wirusów, takich jak retrowirusy i onkogenne wirusy DNA, które mogą być związane z rakotwórczością [sic]. Stąd wykrywanie trwałych, utajonych wirusów DNA oraz endogennych retrowirusów w substratach komórek szczepionkowych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa szczepionek, w szczególności przy opracowywaniu szczepionek zawierających żywe wirusy, w przypadku których nie stosuje się żadnej lub jedynie ograniczoną inaktywację ani nie usuwa się wirusów podczas ich wytwarzania.3

 

Proszę zwrócić uwagę na ostatnie zdanie. FDA twierdzi, że praktycznie nie istnieją procedury usuwania zanieczyszczeń wirusowych, które mogą powodować raka, jeśli znajdują się w „żywych” szczepionkach.

Jeśli chodzi o szczepionki weterynaryjne, laboratorium testujące szczepionki odnotowało ponad 80 zanieczyszczeń wirusowych mogących występować w szczepionkach dla zwierząt.4

 

 

Weterynarz armii amerykańskiej zaszczepiający kozę podczas operacji Natural Fire w Afryce Wschodniej w roku 2006. (Zdjęcie: US Army)

 

Script logo
Do góry