BSE i wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba

Wirusy i bakterie nie są jedynymi biologicznymi zanieczyszczeniami w szczepionkach. Zagrożenie mogą stanowić również priony, czynniki zakaźne składające się w całości z materiału białkowego. W swoim artykule Jason I. Todd stwierdza:

 

Wiele surowców może być skażonych bakteriami lub grzybami. Ponadto istnieje potencjalne ryzyko, że obce wirusy lub zakaźna encefalopatia gąbczasta [transmissible spongiform encephalopathy; w skrócie TSE] mogą zostać wprowadzone przez materiały pochodzenia zwierzęcego, które są często używane w produkcji IVMP.6

 

Zatem czynniki TSE, takie jak bydlęca encefalopatia gąbczasta (BSE), która może wywołać u ludzi wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), mogą znajdować się w zanieczyszczonych produktach stosowanych w produkcji szczepionek weterynaryjnych. Gdyby te szczepionki były podawane bydłu, zanieczyszczone mięso mogłoby trafić do naszego łańcucha pokarmowego.

Jednak czynnik chorobotwórczy BSE może również występować w ludzkich szczepionkach ze względu na zanieczyszczenie produktów zwierzęcych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że istnieje możliwość rozprzestrzeniania się vCJD poprzez szczepionki:

 

Rośnie obawa dotycząca niepokojącej możliwości, że krew lub produkty krwiopochodne, szczepionki i inne produkty farmaceutyczne mogą rozprzestrzenić przedstawiciela wariantu CJD (vCJD) na całym świecie…28

 

Mamy więc VMD, która wie więcej o procesie produkcji szczepionek weterynaryjnych niż ktokolwiek inny w Wielkiej Brytanii, i WHO, które mówi, że szczepionki mogą być skażone neurodegeneracyjną chorobą vCJD i tym samym rozprzestrzeniać tę śmiertelną chorobę.

 

Surowicza albumina wołowa

Jednym z głównych źródeł skażenia zarówno szczepionek zwierzęcych, jak i ludzkich, jest surowicza albumina wołowa (Bovine Serum Albumin; w skrócie BSA). Jest pobierana od krów i służy do „żywienia” kultur, w których hodowane są wirusy szczepionkowe.

Komitet Naukowy do spraw Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt (Scientific Committee for Animal Health and Animal Welfare), będący częścią Komisji Europejskiej, informuje:

 

Powszechnie wiadomo, że produkty z krwi bydlęcej mogą być skażone wirusami, dlatego ważne jest zapewnienie, aby te produkty nie zawierały takich przypadkowych wirusów.

Ponieważ serum płodowe z cieląt jest często wykorzystywane do produkcji szczepionek i może być też używane do produkcji innych biofarmaceutyków, istnieje ryzyko, że w przypadku krwi pochodzącej z krajów, w których te wirusy występują, może dojść do przeniesienia tych wirusów na bydło i inne zwierzęta, a także na człowieka.29

 

Narodowe Centrum Chorób Zwierząt (National Animal Disease Centre) przeprowadziło badanie, w którym stwierdziło:

 

Wirusa biegunki bydła znaleziono w 332 z 1608 (20,6%) partii serum płodowego z cieląt pozyskanego specjalnie dla Centrum i w 93 ze 190 (49%) partii komercyjnie dostępnego serum.30

 

Inne badanie wykazało, że „większość komercyjnie dostępnego serum z cieląt jest skażona BVDV”.31

Naukowcy z Krajowego Laboratorium Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA National Veterinary Services Laboratory) o problemie skażenia powiedzieli:

 

Wysoka częstość wykrywania wirusów i przeciwciał w próbkach pojedynczych zwierząt lub małych ich grup sugeruje, że dowolna duża pula nieskanowanych surowic może być zanieczyszczona. Zakażenie hodowli komórkowej wirusową biegunką bydła może zaburzać wzrost innych wirusów. W rezultacie szczepionka produkowana z wykorzystaniem zakażonych komórek może być zanieczyszczona, prowadząc do serokonwersji lub choroby w szczepionce.32

 

Jak podano w czasopiśmie In Vitro, często zdarza się, że w serum z cieląt występuje wiele form zanieczyszczeń:

 

Ponad 30 procent badanych partii zawierało bydlęce wirusy, w tym wirusową biegunkę bydła, wirusa podobnego do paragrypy typu 3, herpeswirusa bydlęcego typu 1, enterowirusa bydlęcego typu 4 i niezidentyfikowany czynnik cytopatogenny. Spośród 51 partii 20 zostało wstępnie przetestowanych przez dostawców, którzy uznali je za wolne od znanych wirusowych zanieczyszczeń. Wirusowe badania przesiewowe wykazały, że pięć z tych wstępnie ocenionych partii, czyli 25 procent, zawierało endogenne wirusy bydlęce.33

 

Firma wytwarzająca produkty biologiczne podaje jeszcze inne zanieczyszczenia BSA, takie jak reowirusy, wirus krwotocznej choroby zwierzyny płowej, wirus Doliny Cache, vesiwirus 2117, parwowirus bydlęcy 2 i 3, wirus bydlęcy 2 związany z adenowirusami, norowirus bydlęcy i kobuwirus świński.34

 

Zagrożenia ze strony trypsyny

Trypsyna jest proteazą – enzymem trawiennym wykorzystywanym do rozkładania białek. W branży szczepionkowej trypsynę pozyskuje się z trzustki trzody chlewnej i używa do odłączania komórek od naczyń hodowlanych.

Firma Essential Pharmaceuticals, która produkuje surowicę do hodowli komórkowych, tak określa trypsynę:

 

Oczyszczona świńska trypsyna stanowi nośnik dla wielu potencjalnych zanieczyszczeń. Oczyszczona trypsyna ze świńskiej trzustki może być skażona. Są to zanieczyszczenia białkowe, w tym inne proteazy. Są również potencjalne zanieczyszczenia wirusowe.35

 

Zanieczyszczenie świńskiej trypsyny przez przypadkowe czynniki jest tak szeroko znane w branży szczepionkowej, że Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; w skrócie EMA) wydała wytyczne dotyczące jej stosowania:

 

…istnieje kilka ograniczeń związanych z badaniem wirusowych zanieczyszczeń podczas produkcji świńskiej trypsyny. Głównie ze względów ekonomicznych i organizacyjnych nie wydaje się możliwe badanie pojedynczych gruczołów trzustkowych przed ich zgrupowaniem w partie. W konsekwencji zakażony materiał pochodzący od jednego zwierzęcia może znaleźć się w dużej partii produkcyjnej, zaś kolejne testy z powodu ich ograniczonej czułości mogą nie być w stanie wykryć rozcieńczonego zanieczyszczenia w zgromadzonym materiale.36

 

 

Oczyszczona świńska trypsyna może być nośnikiem potencjalnych zanieczyszczeń.

 

Script logo
Do góry