To kolejny przykład pokazujący, że kwestie bezpieczeństwa nie mają zbyt dużego znaczenia dla producentów. EMA bezwstydnie przyznaje, że trypsyna jest zanieczyszczona, ale ponieważ jej sprawdzanie jest zbyt kosztowne, firmy nie raczą zajmować się tym problemem.

Wytyczne EMA wskazują, że istnieje 55 gatunków wirusów, które mogą potencjalnie zanieczyścić świńską trypsynę i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Agencja wymienia szereg procesów mających na celu identyfikację zanieczyszczeń występujących w trypsynie, ale zaznacza:

 

Żadna kombinacja środków opisanych poniżej nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa wirusowego…36

 

W artykule opublikowanym w magazynie Biologicals przyjrzano się metodom badawczym stosowanym w USA dotyczącym surowicy bydlęcej i trypsyny i stwierdzono, że obecne procedury nie są w stanie zagwarantować produktów wolnych od zanieczyszczeń.37

Sugerowano, że w przypadku szczepionki dla dzieci Rotarix, która była skażona świńskim wirusem, winowajcą mogła być trypsyna.38 Inny przypadek zanieczyszczenia spowodowanego przez trypsynę dotyczył zakładu wytwarzającego farmaceutyki zakażonego kaliciwirusem 2117.39 O tym wirusie wiadomo, że powoduje u ssaków poważne infekcje charakteryzujące się wysoką śmiertelnością.40

 

Infiltracja mikoplazmy

Inną poważną formę skażenia stanowi mikoplazma. Są to wyjątkowo małe formy bakterii pozbawione ścian komórkowych. Są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ niektóre ich szczepy są chorobotwórcze i przekraczają barierę gatunkową, co oznacza, że mikoplazma infekująca zwierzęta może też wywoływać choroby zakaźne u ludzi.41 Ponadto może całkowicie zmienić cechy każdej kultury komórkowej, do której przenika.42

Gdy taka zmieniona kultura komórkowa zostanie wstrzyknięta do ciała za pośrednictwem szczepionki, jej interakcje z nim będą całkowicie nieprzewidywalne.

Mikoplazma jest bardzo groźnym zanieczyszczeniem z powodu wielu źródeł, z których może pochodzić. Takim źródłem może być hodowla komórkowa wprowadzona do laboratorium, surowica bydlęca stosowana jako pożywka dla kultur, trypsyna, inkubatory, hodowle komórkowe przechowywane w ciekłym azocie, urządzenia do pipetowania, pompy próżniowe i aspiratory, wirówki, blendery, grzejniki, piece, lodówki i zamrażarki. Ponadto źródłem skażenia mogą być sami pracownicy laboratorium poprzez kichanie lub samo mówienie, ponieważ odkryto, że 80 procent wszystkich pracowników laboratoryjnych jest nosicielami mikoplazmy.43

 

 

Jajka są jednym z głównych źródeł skażenia mikoplazmą.

 

 

Wymieniony w niniejszym artykule wysoki wskaźnik zanieczyszczenia pochodzi z chińskiego czasopisma medycznego Chang Gung:

 

Mikoplazmy, najmniejsze i najprostsze prokarionty, które znajdują się w endosomach komórek ssaków, są szeroko rozprzestrzenionymi zanieczyszczeniami występującymi w kulturach komórkowych. Około 30 procent wszystkich kultur komórkowych, a w rzeczywistości od 15 do 80 procent, jest podobno skażonych mikoplazmami.44

 

Wiele innych badań wykazało podobnie wysokie wskaźniki zanieczyszczenia komórek mikoplazmą.45,46,47

Równie wysokie jest zanieczyszczenie szczepionek weterynaryjnych. W ankiecie wspomnianej w czasopiśmie Vaccine mówi się, że dziewięć różnych szczepionek weterynaryjnych, w tym dla psów, kotów i ptaków, zostało skażonych pięcioma gatunkami mikoplazmy.48

Artykuł opublikowany przez Instytut Pasteura zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, podkreślając szczególny związek mikoplazmy z AIDS:

 

Szczepionki z żywymi wirusami wytwarzane z kultur komórkowych skażonych mikoplazmą mogą zostać nią zanieczyszczone. Także biofarmaceutyki produkowane z wykorzystaniem kultur komórek zwierzęcych mogą zawierać mikoplazmy. Zanieczyszczenie mikoplazmą leków i szczepionek wytwarzanych na bazie wirusów może być poważną sprawą, ponieważ mikoplazmy podejrzewa się obecnie o bycie jednym z czynników wywołujących AIDS. Kolejnym problemem jest to, że mikoplazmy mogą pobudzać działanie różnych cytokin, w tym czynnika martwicy nowotworu, który może sprzyjać replikacji wirusa HIV.49

 

Inne choroby powodowane przez mikoplazmę opisał mikrobiolog dr Garth Nicolson, który twierdzi, że mikoplazma może prowadzić do „poważnych infekcji układowych, takich jak posocznica, septyczne zapalenie stawów, zapalenie opon mózgowych u noworodków i zapalenie mózgu”.50

Jednym z głównych źródeł skażenia mikoplazmą są kurze jaja stosowane w produkcji szczepionek. W USA wykorzystywane w tym celu jaja mają pochodzić od zdrowych ptaków, jednak mimo powszechnie znanego ryzyka występowania zanieczyszczeń testowanie na mikoplazmę jest uznaniowe i decyzja w tej sprawie leży wyłącznie w gestii producenta szczepionki.41 To następny przykład pokazujący, jak niskie są standardy bezpieczeństwa w branży farmaceutycznej, która często opowiada o przestrzeganiu wysokich standardów.

 

O autorze:

Stephen McMurray mieszka w Irlandii Północnej i posiada dyplomy z zakresu fitoterapii i naturopatii (medycyny naturalnej). Jest współzałożycielem i zarządcą powiernictwa zajmującego się niesieniem pomocy opuszczonym zwierzętom (7th Heaven Animal Rescue Trust) oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia w Rodzinie (Association for the Protection of Family Health), które pomogło zapobiec fluoryzacji wody pitnej w Irlandii Północnej. Zachęca ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zdrowie i samodzielnych badań, przestrzegając przed ślepym akceptowaniem nieprawdziwych informacji przekazywanych przez media, medycynę oficjalną i firmy farmaceutyczne. Dotychczas w Nexusie ukazał się jeden artykuł jego autorstwa „Mroczna strona antybiotyków” (nr 117). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej s.mcmurray1@btinternet.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski, Michał Fiejtek

Script logo
Do góry