Toksyny i epidemia cukrzycy

Artykuł po raz pierwszy w języku polskim ukazał się w dwumiesięczniku Nexus w numerze 134 (6/2020)
Tytuł oryginalny: „Toxins and the Diabetes Epidemic”, Nexus (wydanie angielskie), vol. 27, nr 5

Dr Joseph Pizzorno

 

Wprowadzenie

Świat uprzemysłowiony cierpi na epidemię cukrzycy typu 2. Niegdyś rzadka, obecnie choroba ta występuje 10 razy częściej niż 50 lat temu. Z ekonomicznego punktu widzenia stała się ona najdroższą chorobą pochłaniającą około 25 procent kosztów opieki zdrowotnej i jest główną przyczyną kryzysu w ochronie zdrowia. W roku 1975, kiedy zacząłem praktykować medycynę naturopatyczną, spotkałem tylko jednego pacjenta z cukrzycą. Obecnie na cukrzycę choruje już 10 procent populacji i przewiduje się, że co trzecia osoba zachoruje na cukrzycę w ciągu swojego życia. Co się stało? Oczywiście nasza genetyka się nie zmieniła – znaczące zmiany w genetyce populacji wymagają dziesiątków tysięcy lat. Tak więc przyczyny musimy szukać gdzie indziej. Czy jest nią spożywanie zbyt dużych ilości cukru, niedobory pokarmowe, brak ruchu, otyłość lub kombinacja tych czynników, a może coś innego – na przykład zanieczyszczenie środowiska?

 

Epidemia cukrzycy

Według amerykańskiego CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centra Kontroli i Prewencji Chorób) częstość występowania cukrzycy w USA dramatycznie wzrosła w ciągu ostatniego półwiecza,1 co pokazuje wykres przedstawiony na rycinie 1. Niestety, to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ jeszcze więcej osób cierpi na zespół metaboliczny, poza tym wiele osób choruje na cukrzycę, która nie została jeszcze zdiagnozowana. Dzieje się to na całym świecie i liczba chorych nieubłaganie wzrasta.

 

 

Ryc. 1. Epidemia cukrzycy w USA.

 

 

Mamy poważny problem, ponieważ utrata kontroli poziomu cukru we krwi znacząco zwiększa zapadalność na wiele innych chorób, takich jak choroba Alzheimera, choroby układu krążenia, kilka rodzajów raka itp. Musimy ustalić i zająć się rzeczywistymi przyczynami cukrzycy. Ta epidemia nie tylko powoduje ogromny ból i niepełnosprawność, ale jeśli jej wzrost będzie się utrzymywał, opieka nad chorymi na cukrzycę doprowadzi do bankructwa systemu opieki zdrowotnej.

 

Nadmierne spożycie cukru

Ponieważ cukrzyca jest z definicji utratą kontroli nad poziomem cukru we krwi, oczywistym pierwszym obszarem, w którym należy szukać przyczyny, jest nadmierne spożycie cukru. Z pewnością spożywamy go za dużo. Jak pokazuje wykres na rycinie 2, spożycie cukru znacznie wzrosło w ostatnich dwóch stuleciach. Jednak aby nadmierne spożycie cukru było przyczyną cukrzycy, powinna istnieć korelacja między występowaniem cukrzycy i ilością spożywanego cukru. Ale jak pokazuje wykres na rycinie 2, epidemia cukrzycy zaczęła się cztery dekady po szczycie spożycia cukru. Brak wyraźnej korelacji budzi poważne wątpliwości co do spożycia cukru jako istotnej przyczyny. Nie twierdzę, że nadmierne spożycie cukru nie przyczynia się do chorób, ale jeśli cukier jest główną przyczyną cukrzycy, to epidemia cukrzycy powinna była rozpocząć się dekady wcześniej.

 

 

Ryc. 2. Wykres obrazujący brak korelacji między epidemią cukrzycy i wzrostem spożycia cukru.2

 

Script logo
Do góry