Victor pokazał mi też chętnie petroglify w Chichictarze, w miejscu położonym 11 kilometrów na północny wschód od miasta Palpa. Palpa na północy, Jumana na południu i Nazca na wschodzie wyznaczają obszar płaskowyżu, na którym znajdują się tajemnicze starożytne geoglify i długie proste linie. Wspinaczka w celu obejrzenia petroglifów była bardzo trudna i kilkakrotnie musiałam używać rąk i nóg, aby się nie poślizgnąć i nie spaść zsuwając się po stromym zboczu wzgórza. Na wzgórzu znajdowała się duża liczba petroglifów, ale ten, który chciał mi pokazać Victor, był nieopodal szczytu. Na jednej z większych skał zwisających obok krawędzi klifu był wykuty wizerunek trójpalczastego humanoida przedstawiony w jednym z odcinków programu telewizyjnego Ancient Aliens (Starożytni kosmici) (ryc. 7). Nad nim znajdowała się ciekawa rzeźba przedstawiająca kropkowany sznur skierowany ku niebu sugerujący pochodzenie tej postaci. Na sąsiedniej powierzchni tej samej skały widniał prosty petroglif obrazujący gwiazdę – motyw, który występował także na kilku pobliskich skałach (ryc. 8). Większość petroglifów z Chichictary należy do kultury Paracas, która zamieszkiwała tamten rejon między 800 a 200 rokiem przed naszą erą i poprzedzała kulturę Nazca (Fux et al., 2009, 361). Według datowania radiowęglowego zleconego przez zespół serwisu internetowego Gaia i przeanalizowanego przez laboratorium Betta Analytic USA w maju 2017 roku ustalono wiek tych 60-centymetrowych humanoidalnych gadów na około 3380±30 lat, umiejscawiając je około roku 1400 przed naszą erą, 600 lat przed narodzinami kultury Paracas. Być może potomkowie tych człekokształtnych gadów żyli w późniejszym czasie i byli widywani przez starożytnych ludzi zamieszkujących Chichictarę. Tak więc trójpalczaste humanoidy z petroglifów z Chichictary mogły być humanoidalnymi gadami o wzroście 60 centymetrów, które żyły niegdyś razem z członkami starożytnej kultury Paracas.

 

 

Ryc. 7. Wizerunek trójpalczastego humanoida wyryty na skale w Chichictara.

 

Ryc. 8. Petroglif w kształcie gwiazdy wyryty na skalnej ścianie przyległej do ściany z wizerunkiem przedstawionym na ryc. 7.

 

Ryc. 9. Petroglif przedstawiający trójpalczastego humanoida z nienaturalnie dużymi oczami.

 

 

W rzeczy samej, nie jest to jedyny petroglif przedstawiający trójpalczastego humanoida na tym obszarze. Jakieś 30 kilometrów na południowy wschód od Nazca, niedaleko rzeki Las Trancas, w starożytnym miejscu o nazwie Quemazón znajduje się duża liczba petroglifów datowanych na co najmniej 1000 lat przed naszą erą (Orefici, 2012, 66). Jeden z nich ukazuje antropomorficzną istotę z trzema palcami, długimi stopami i bardzo dużymi oczami (ryc. 9). Stopy postaci ukazane są z profilu, przez co liczba palców u nóg jest nieznana. Konwencjonalni archeolodzy, tacy jak Orefici (2012, 64), nazywają taki rodzaj obrazu mitycznym, wyimaginowanym lub boskim, „prawdopodobnie ikoną Widzącej Istoty”, którą zaliczają do grupy półnaturalistycznych petroglifów na omawianym obszarze.

Script logo
Do góry