Einstein medycyny

Wybitny ortodoksyjny lekarz Emanuel Revici z Nowego Jorku był praktykiem mikroskopii ciemnego pola w swoim Instytucie Biologii Stosowanej w latach 1960–1970. Był nazywany „Einsteinem medycyny”. W wieku około 90 lat wciąż składał wizyty domowe swoim pacjentom i opracował kontrowersyjne metody leczenia zarówno raka, jak i uzależnień. Jego odkrycia zaowocowały hipotezą, że wszelkie fizyczne istnienie zaczyna się od subatomowej cząstki, która przekształca się w chromosomy, jądra, komórki, tkanki i narządy. Zauważył również, że przeciwstawne siły, anaboliczne lub kataboliczne, wpływają na etapy rozwojowe i późniejszą patologię lub jej brak.

Revici odkrył leukotrieny i był jednym z pierwszych lekarzy, którzy przepisywali selen i kwas omega-3 dekady wcześniej, zanim stało się to popularne. Opracował produkty pozwalające utrzymywać równowagę steroli i kwasów tłuszczowych we wszystkich błonach komórkowych, które były dopuszczone do użytku tylko w ówczesnej Europie.

 

 

Emanuel Revici (1896–1997)

 

 

Dwudziestopierwszowieczni lekarze, tacy jak Tullio Simoncini, donoszą o podobnych zaawansowanych pleomorficznych formach degeneracyjnych (grzyby) związanych z rakiem. Simoncini stworzył protokół wprowadzania do organizmu wodorowęglanu sodu (sody oczyszczonej) w celu radykalnej zmiany pH guzów. Spotkało się to z zaciekłym oporem ze strony ortodoksyjnych instytucji i anulowaniem badań testowych oraz badań wspierających ten protokół. Ta metoda leczenia została wykpiona przez nowojorski szpital Memorial Sloan Kettering, tę samą instytucję, która nigdy nie zaakceptowała zasad pleomorfizmu związanych z degeneracyjnym procesem rakowym.

Przekonujące dowody wykazały, że Sloan Kettering zmanipulował badania w celu zanegowania skuteczności letrilu (amigdalina, witamina B17) w leczeniu raka w latach 1960. (Moss et al., 2014).

 

 

Tullio Simoncini

 

 

Ktoś naruszył etykę?

Do tej pory niewiele się zmieniło. Naukowcy, którzy zapuszczają się w mikrobiologię dotyczącą raka, mogą spodziewać się reperkusji, jeśli ich poglądy nie będą zgodne z ideologią głównego nurtu.

Większość środków na badania nadal zależy od wspierania przestarzałych paradygmatów darwinizmu i monomorficznych wyjaśnień chorób (Edwards et al., 2017). Obecnie badania farmaceutyczne koncentrują się głównie na prymacie DNA i opracowywaniu specyficznych dla DNA leków.

Cząsteczki subatomowe lub fotony, które tworzą ludzkie DNA, są obecnie przedmiotem fizyki splątania kwantowego, potencjalnej technologii manipulacyjnej i mechanizmów kontroli umysłu (Ball et al., 2017). Gdyby ktoś znał częstotliwości pozwalające manipulować czyimiś indywidualnymi składnikami DNA, czy nie miałby całkowitej kontroli nad tą osobą?

Dzisiejsze prawa obowiązujące w USA pozwalają naukowcom na patentowanie swoich odkryć i opracowywanie szczepionek za pieniądze podatników.

Ktoś mógłby zapytać, jakie jest ryzyko, że rozpowszechnione w nauce i medycynie naruszanie etyki doprowadzi do powstania książki Plague of Corruption (Pandemia kłamstw)? (Mikovits et al., 2020).

W jaki sposób ortodoksyjna medycyna może etycznie usprawiedliwić miliardera, który nie posiadając medycznych kwalifikacji, dyktuje szczepionkową przyszłość dla ludzkości?

 

O autorze:

Dr Greg Fredericks praktykuje medycynę naturalną od czasu uzyskania stopnia doktora w roku 1987. Pracował z niektórymi czołowymi biologami i naukowcami na świecie i uważa, że ludzie mogą przejąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i długowieczność, jeśli otrzymają odpowiedni program. Jest autorem książek Alternative and Integrative Oncology (Alternatywna i zintegrowana onkologia) oraz Darkfield Warriors (Wojownicy mikroskopii ciemnego pola). Jest członkiem zarządu Complementary Medicine Association of Australia (Towarzystwo Medycyny Komplementarnej Australii) i członkiem American Naturopathic Medical Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Naturopatycznej). W sierpniu 2019 roku wystąpił na Konwencji ANMA w Las Vegas w stanie Nevada. Dotychczas w Nexusie ukazało się sześć artykułów jego autorstwa: „Supermikroskopy i tajniki morfogenezy” (nr 24), „Nagalaza i nowotwory” (nr 126), „Mikrobiom długowieczności” (nr 127), „Czy lektyny mogą być przyczyną chorób?” (nr 128), „CMAH i kod genetyczny obcych istot” (nr 130) i „Tajemnicza alchemia konopi” (nr 131). Skontaktować się z nim można za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres nu-lookbiologics@bigpond.com oraz poprzez jego stronę internetową zamieszczoną pod adresem gregfredericksnaturopath.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Bibliografia:

• P. Ball, „The Strange Link between the Human Mind and Quantum Physics” („Dziwny związek między ludzkim umysłem a fizyką kwantową”), Earth, 16 lutego 2017, bbc.com.

• G. Barry, „Lamarckian Evolution explains Human Brain Evolution and Psychiatric disorders” („Lamarkistowska ewolucja wyjaśnia ewolucję ludzkiego mózgu i zaburzenia psychiatryczne”), Frontiers in Neuroscience, 26 listopada 2013, doi.org.

• A. Béchamp, The Blood and Its Third Element (Krew i jej trzeci element), A Distant Mirror, 2017.

• C. Bird, The Persecution and Trial of Gaston Naessens (Prześladowania i proces Gastona Naessensa), Tivuron, Kalifornia, 1991.

• M. Bischof, Biophotons: The Lights in Our Cells (Biofotony – światła naszych komórek), Ziveitausendeins, Frankfurt, Niemcy, 1995.

• A.R. Cantwell jr, The Cancer Microbe: The Hidden Killer in Cancer, Aids and Other Immune Diseases (Mikrob raka – ukryty zabójca w raku, AIDS i innych chorobach immunologicznych), Aries Rising Press, Los Angeles, USA, 1990.

• Karol Darwin, The Origin of Species (O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego), wydanie VI, John Murray, Londyn, 1872.

• M.A. Edwards, S. Roy, Academic Research in the 21st Century: Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition: Environmental Engineering Sciences (Badania akademickie w wieku XXI: Utrzymanie naukowej rzetelności w klimacie zuchwałych zachęt i hiperkonkurencji – nauki o inżynierii środowiska), tom 34, nr 1, styczeń 2017.

• E. Enby, Hidden Killers: The Revolutionary Medical Discoveries of Professor Günther Enderlein (Ukryci zabójcy – rewolucyjne odkrycia medyczne profesora Günthera Enderleina), Sheehan Communications, Saratoga, Kalifornia, USA, 1990.

• G. Enderlein, Bacteria Cyclogeny (Cyklogenia bakterii), Enderlein Enterprises Inc., Prescott, Arizona, USA, 1999.

• B. Felden, V. Cattoir, „Bacterial Adaptation to Antibiotics through Regulatory RNAs: Antimicrobial Agents and Chemotherapy” („Adaptacja bakterii do antybiotyków poprzez regulacyjne RNA – środki przeciwdrobnoustrojowe i chemioterapia”), www.ncbi.nlm.nih.gov, maj 2018.

• A.G.N. Flew, „The Structure of Darwinism: New Biology” („Struktura darwinizmu – nowa biologia”), nr 28, 1959, s. 27–28.

• O.C. Gruner, „Cryptomyces Pleomorpha: A New Organism Isolated from the Blood of a Case of Metastasised Carcinoma of the Breast” („Cryptomyces Pleomorpha – nowy organizm wyizolowany z krwi w przypadku raka piersi z przerzutami”), Canada Medical Association Journal, 3:15 19, 1935.

• Gschmeissner et al., „How Cancer Cells Learn to Resist Chemotherapy” („Jak komórki rakowe uczą się opierać chemioterapii”), Nature, www.nature.com, 13 marca 2020.

• E. Hume, Pasteur Exposed: The false foundation of modern medicine (Pasteur zdemaskowany – fałszywy fundament współczesnej medycyny), Bookreal Publishers, Australia, 1989.

• V.W.C. Livingston-Wheeler, O.W. Wheeler, The Microbiology of Cancer (Mikrobiologia raka), Livingston-Wheeler Medical Clinic Publication, San Diego, 1977.

• B. Lynes, The Cancer Cure That Worked (Lekarstwo na raka, które działało), Marcus Books, Queensville, Ontario, Kanada, 1994.

• R. Moss, Doctored Results: The Suppression of Laetrile at Sloan Kettering Institute for Cancer Research (Sfabrykowane wyniki – zanegowanie letrilu w Instytucie Badań nad Rakiem Sloan Kettering), wydanie I, 2014.

• Dr J. Mikovits, K. Heckenlively, R. Kennedy jr, M. Hemingway, Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science (Pandemia kłamstw – szokująca prawda o skorumpowanym świecie nauki i epidemiach, których mogliśmy uniknąć), Audible Audio book, pełna wersja, Oasis Audio, 2020.

• T. Simoncini, Cancer is a Fungus: A revolution in Tumour Therapy (Rak jest grzybem – rewolucja w terapii nowotworów), Edizioni Lampas, Włochy, 2007.

• E. Singer, „A Comeback for Lamarckian Evolution? Two New Studies show that the effects of a mother’s early environment can be passed on to the next generation” („Powrót do lamarkistowskiej ewolucji? Dwa nowe badania pokazują, że skutki wczesnego środowiska matki można przenieść na następne pokolenie”), Technology Review, MIT, 4 lutego 2009.

 

Script logo
Do góry