Warto również zauważyć, że Reich zmarł w więzieniu po prześladowaniach za swoje przekonania, a Stanley Prusiner, któremu przypisuje się odkrycie prionu, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie nauki i medycyny. Donsbach został później oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków i wykonywanie zawodu lekarza bez uprawnień. Jego klinika onkologiczna w Rosaria Beach w Meksyku działa do dzisiaj.

Powstawanie życia z koloidów światła przypomina nieco tworzenie przez Enderleina koloidalnych wydzielin cytocytów z trombocytów (które niektórzy badacze wykorzystujący mikroskopię ciemnego pola nazywali pęcherzykami wydzielniczymi i które są znane jako wskaźnik „nieszczelnego jelita”). Enderlein uważał, że są to organizacyjne generatory spermitu, koloidów i mikrosymprotitów jako wczesnych pleomorfizmów rozwojowych cyklu życiowego endobiontów (omawianych cząstek).

W latach 1940. i 1950. Enderlein opracował izopatyczne środki zaradcze, które mogą cofać patologiczne fazy endobiotyczne do mniej patologicznych. Miały one stać się lekami Sanum (leczenie o charakterze holistycznym), które miały przywracać pH, usuwać szkodliwe kwasy mlekowe i przywracać równowagę formom bakterii, aby zapobiec ich przekształcaniu się w szkodliwe zwyrodnieniowe formy grzybów (z powodu zaburzonego terenu). Podobnie jak Béchamp, nie był ujmowany w żadnych odnośnikach biologicznych bądź medycznych aż do lat 1990.

 

 

Günther Enderlein (1872–1968)

 

 

Grzyb wśród nas

Opisany przez Enderleina endobiont odnosi się do dwóch wszechobecnych form grzybów znanych jako Mucor racemosus Fresena i Aspergillus niger van Tieghama. Kiedy te dwie formy grzybów tracą równowagę z terenem, mogą wystąpić różnego typu choroby zwyrodnieniowe. Według Enderleina Mucor jest powiązany z wieloma nowotworami sercowo-naczyniowymi i zwyrodnieniowymi, podczas gdy Aspergillus po utracie równowagi może powodować zaburzenia oddychania, gruźlicę, astmę, zapalenie stawów i raka z przerzutami.

 

 

Aspergillus niger przygotowany metodą liofilizacji na zdjęciu wykonanym Skaningowym Mikroskopem Elektronowym (SEM), który wytwarza obrazy próbki poprzez skanowanie powierzchni zogniskowaną wiązką elektronów. (Zdjęcie: Mogana Das Murtey i Patchamuthu Ramasamy)

 

 

Paradygmat Enderleina wyjaśnia, że po śmierci następuje rozpad komórek w wyniku implozji komórkowej i uwolnienie kwasów aktywujących Aspergillusa, który uczestniczy w zesztywnieniu pośmiertnym.

Silnie kwaśny teren lub środowisko u żywej osoby może potencjalnie aktywować Aspergillusa (który jest utrzymywany w równowadze symbiotycznej z Mucorem) i powodować sztywność, przekrwienie i stany artretyczne.

Enderlein był jednym z pierwszych badaczy, który sformułował pleomorficzny cykl życiowy cząstek rosnących i ewoluujących w terenie krwi od stanów niepatologicznych do zaawansowanych (o wysokiej wartościowości) stanów patologicznych (związanych z chorobą) we krwi.

Enderlein wyróżnia się jako najwcześniejszy mikrobiolog, który opublikował artykuły (ponad 500 w latach 1891–1942) na tematy entomologiczne dotyczące endobiozy i pleomorfizmów bakteryjnych. Jego najwcześniejszy artykuł nosi tytuł „Concerning the Pliocyclody of Bacteria. The Biological significance of Bacterial Gonitis, Gonidies and Cystitis” („O pliocyklodii bakterii. Biologiczne znaczenie bakteryjnego zapalenia kości, rzeżączki i zapalenia pęcherza moczowego”).

Liczni badacze, w tym Enderlein, Livingston-Wheeler, Naessens i inni, zgadzają się, że dieta, stres, ekspozycja na toksyny chemiczne oraz emocje odgrywają znaczącą rolę we wpływie na ukształtowanie się krwi i potencjalne patologie histologiczne (tkankowe).

Script logo
Do góry