Kontynuacja fatalnego dziedzictwa przez Nature

Przez cały XX wiek magazyn Nature pracował na fatalną reputację egzekutora dedukcyjno-indukcyjnych modeli myślenia, które zniszczyły kariery i życie wielu kreatywnych naukowców.

Jednym z nich był wybitny immunolog Jacques Benveniste (1935–2004), który w wyniku trwającego 15 lat polowania na czarownice prowadzonego przez Nature cierpiał za swoje odkrycia dotyczące „pamięci wody i życia”, czyli za odkrycie tego, jak cząsteczki organiczne konfigurują cząsteczki wody i zapisują w niej swoje „informacje”.

Ta kampania zniesławiania zaczęła się w roku 1988, kiedy Nature przeprowadził „oficjalną” próbę powtórzenia wyników odkryć Benveniste’a dotyczących zdolności wody do zapisywania w jej strukturze informacji o alergizujących substancjach, które nadal wywoływały reakcje alergiczne w żywych tkankach i narządach, nawet kiedy z tej wody odfiltrowano cząsteczki tej substancji.

Jak opisano w dokumencie Water Memory (Pamięć wody)17 z roku 2014, magazyn Nature posunął się nawet do tego, że zatrudnił iluzjonistę Jamesa Randiego do udziału w zespole badawczym, który celowo spartaczył wyniki Benveniste’a, kłamał na temat danych i potępił go jako oszusta. Ta mistyfikacja zrujnowała reputację Benveniste’a, wyczerpała jego fundusze i trzymała biologię w materialistycznej klatce przez kolejne trzy dekady. Kampanie oszczerstw Nature zostały określone przez Benveniste’a jako „nagonka” „w stylu McCarthy’ego” mająca na celu publiczne zniesławienie go i złamanie.

 

Dzisiejsza walka o naukę o przyczynach

Niezależnie od tego, czy COVID-19 pojawił się naturalnie, jak utrzymuje magazyn Nature, czy powstał w laboratorium, jak uważa dr Luc Montagnier, pewne jest, że nauka może zostać czasowo opóźniona, niemniej jej postępu nie da się zatrzymać na zawsze.

Dziś spuścizna Alexandra von Humboldta, Karl-Ersta von Baera, Cuviera, Dany, Vernadsky’ego i Benveniste’a jest żywa i ma się dobrze wraz z drem Montagnierem i międzynarodowymi zespołami naukowców, którzy wznieśli teoretyczne, eksperymentalne i kliniczne prace nad pamięcią wody na nowy, rewolucyjny poziom, ustanawiając nową szkołę kwantowej biofizyki optycznej, jak to opisałem w moim ostatnim artykule „Dr Luc Montagnier, Biweapons and the Coming Revolutions in Optical Biophysics” („Dr Luc Montaginer, broń biologiczna i nadchodzące rewolucje w biofizyce optycznej”), opublikowanym pod tytułem „Electromagnetic Wave Therapy: Potential for COVID-19?” („Terapia falami elektromagnetycznymi”) w 133 (5/2020) numerze Nexusa.

Zapowiadając nadchodzące rewolucje w biologii, dr Montagnier powiedział:

 

Gdy nadejdzie dzień, w którym uznamy, że te częstotliwości mogą przynieść nam korzyści, zaczniemy z nich korzystać. Od tego momentu będziemy leczyć pacjentów przy pomocy fal. Jest to nowa dziedzina medycyny, której ludzie będą początkowo się obawiać. W szczególności przemysł farmaceutyczny… Pewnego dnia będziemy w stanie leczyć raka przy pomocy fal częstotliwościowych.

 

Wraz z odważnym apelem dra Montagniera o międzynarodowy przyśpieszony program naukowy dotyczący terapii falami harmonicznymi, która może posłużyć jako środek przeciwko COVID-19 oraz nowym układem w wielobiegunowym sojuszu kierowanym przez Rosję i Chiny istnieje poważna szansa, że nowy paradygmat korzystnej dla obu stron współpracy głoszonej przez Henry’ego C. Careya, Lincolna i innych międzynarodowych patriotów z okresu wojny secesyjnej w Ameryce rozkwitnie ponownie.

 

O autorze:

Matthew Ehret jest dziennikarzem, historykiem i założycielem Canadian Patriot Review. Swoje artykuły publikuje także w Global Times of China, Executive Intelligence Review, 21st Century Science and Technology, Veterans Today i Globalresearch.org. Jest też autorem trzytomowej monografii Caught Between Two Worlds: The Untold History of Canada (Uwięziona między dwoma światami – nieopowiedziana historia Kanady). W roku 2019 współzałożył fundację Rising Tide Foundation z siedzibą w Montrealu. Dotychczas w Nexusie ukazały się trzy artykułu jego autorstwa: „Mackinder kontra chiński Nowy Jedwabny Szlak” (nr 125), „Terapia falami elektromagnetycznymi” (nr 133) i „Ponowne odkrycie plazmowego wszechświata” (nr 133). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej matt.ehret@tutamail.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Nature Medicine 26, 450–452 (2020) publ: 17 marca 2020, www.nature.com.

 2. BusinessInsider.com.au, 18 kwietnia 2020, www.businessinsider.com.

 3. The Canadian Patriot, 28 lipca 2015, canadianpatriot.org.

 4. „Outlines of American Political Economy” („Zarys amerykańskiej ekonomii politycznej”), w: Series of Letters, 1827, risetidefoundation.files.wordpress.com.

 5. Friedrich List (1789–1846), Rising Tide Foundation, risingtidefoundation.net.

 6. „Lecture on Discoveries and Inventions” („Wykład o odkryciach i wynalazkach”), Abraham Lincoln online, 1858–1859, www.abrahamlincolnonline.org.

 7. Henry Charles Carey, The Harmony of Interests, Agricultural, Manufacturing, and Commercial (Harmonia interesów, rolnictwa, produkcji i handlu), 1851, archive.org.

 8. „William Gilpin and the Original World Landbridge Project” („William Gilpin i oryginalny projekt mostu lądowego”), canadianpatriot.org.

 9. William Gilpin, The Cosmopolitan Railway, Compacting and Fusing Together all the World’s Continents (Kosmopolityczna kolej, jednocząca i zespalająca wszystkie kontynenty świata), 1890, archive.org.

10. tinyurl.com.

11. Michal Meyer, „A World Without Darwin” („Świat bez Darwina”), 2 czerwca 2016, www.sciencehistory.org.

12. canadianpatriot.org.

13. Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population (Prawo ludności), tinyurl.com.

14. „The Autobiography of Charles Darwin” („Autobiografia Karola Darwina”), redakcja Francis Darwin, 1887.

15. archive.org.

16. The Matter over Darwin's Missing Mind.

17. Water Memory.

 

Script logo
Do góry