PRZYWRACANIE ZDROWIA MŁODYM KOBIETOM

To naprawdę przerażające, kiedy pomyśli się, że firmy farmaceutyczne entuzjastycznie ukierunkowują się na młode kobiety, nastolatki, a obecnie również dzieci w wieku ośmiu lat, traktując je jako lukratywny rynek na swoje leki z rodziny SSRI. Jeśli nadal będziemy pozwalali na hipnotyzowanie siebie i swoich dzieci retoryką i oszustwami kompleksu farmaceutyczno-medycznego, to czekają nas potężne katastrofy zdrowotne i ludzkie tragedie.

Głównym celem (jeśli chodzi o treści zawarte w tym artykule) jest przywrócenie młodym kobietom i dziewczętom zdrowia. Menstruacja jest potężnym wyrazem prawdziwej kobiecości. Układ rozrodczy kobiety jest delikatny i może być łatwo wytrącony ze stanu równowagi, kiedy pozbawi się go właściwego odżywiania i podda przymusowi.

Nasze córki zamiast uciekać się do pigułki, aby zamaskować ważne znaki ostrzegawcze, muszą nauczyć się wyboru zdrowych alternatyw dietetycznych i stylu życia. Kompetentni lekarze uprawiający holistyczną medycynę są ważnymi sojusznikami w procesie odzyskiwania zdrowia.

Jeszcze większym wyzwaniem jest uzdrowienie głęboko zakorzenionych kulturowych przesądów. Jeśli chcemy, aby kobiety naprawdę odzyskały zdrowie i utrzymywały swoje organizmy w dobrej kondycji, wówczas z naszej kolektywnej podświadomości muszą zniknąć stare mity i przesądy. Błędne świadome i podświadome poglądy dotyczące żeńskiej anatomii przechodzą z pokolenia na pokolenie. Nasze córki będą odbiorcami tej schedy, chyba że zdołamy nauczyć je prawdy.

Poprzez uzdrowienie tych błędnych koncepcji kobiety będą rzeczywiście mogły szanować swoje ciała, co jest ważnym warunkiem wstępnym do odzyskania ogólnej równowagi hormonalnej.

 

O autorce:

Dr Sherrill Sellman jest doktorem neuropatii, psychoterapeutką i dziennikarką zajmującą się zdrowiem kobiet. Prowadzi wykłady, jest gospodynią dwóch cotygodniowych słuchowisk radiowych oraz autorką licznych publikacji poświęconych zdrowiu. Jest autorką dwóch bestsellerów Hormone Heresy: What Women MUST Know About Their Hormones (Hormonalna herezja – co kobiety powinny wiedzieć o swoich hormonach) i What Women MUST Know to Protect Their Daughters from Breast Cancer (Co kobiety powinny wiedzieć, aby uchronić swoje córki przed rakiem piersi). Skontaktować się z nią można za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres drsellman@whatwomenmustknow.com lub poprzez jej stronę internetową zamieszczoną pod adresem http://whatwomenmustknow.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Natalie Angier, Woman: An Intimate Geography (Kobieta – intymna geografia), Houghton Mifflin Company, Nowy Jork, str. 94, 1999.

 2. Mizoginia to patologiczny wstręt mężczyzny do kobiet. – Przyp. tłum.

 3. Dr James Wright, The Gold Coast Bulletin, str. 31, 26 czerwca 2002.

 4. Elsimar M. Coutinho, Sheldon J. Segal, Is Menstruation Obsolete? (Czy menstruacja jest przeżytkiem?), Oxford University Press, USA, 1999.

 5. Kelly James-Enger, Emma-Charlotte Brown, „Which Pill Can Stop Your Period and Prevent Cancer?” („Która pigułka może powstrzymać twoje miesiączki i zapobiec rakowi?”), She Magazine, (Australia), str. 107, kwiecień 2002.

 6. Jak wyżej.

 7. National Toxicology Program, „Report on Carcinogens” („Raport w sprawie czynników rakotwórczych”), wydanie dziesiąte; http://ntp-server.niehs.nih.gov/.

 8. Strona internetowa http://ntp-server.niehs.nih.gov/htdocs/8–RoC/RAC/Norethisterone.html.

 9. John Wilks, A Consumer’s Guide to the Pill and Other Drugs (Pigułka i inne leki – poradnik konsumenta), Freedom Publishing Company Pty Ltd, Australia, str. 16, 1996.

10. Fertility and Sterility (Płodność i sterylność), 70:30–34, 1998.

11. Francesca Naish, Natural Fertility (Naturalna płodność), Sally Milner Publications, Australia, str. 16, 1996.

12. D.B. Thomas, „Oral contraceptives and breast cancer” („Doustne środki antykoncepcyjne i rak piersi”), Journal of the National Cancer Institute, 85:359–64, 1993.

13. H. Olson i inni, „Proliferation and DNZ ploidy in malignant breast tumors in relation to early oral contraceptive use and early abortions” („Proliferacja ploidii DNZ w przypadkach złośliwych guzów piersi w relacji do wczesnych zastosowań środków antykoncepcyjnych oraz wczesnych aborcji”), Cancer, 67:1285–90, 1991.

14. John Wilks, A Consumer’s Guide..., str. 59.

15. J.H. Kass-Wolff, „Bone loss in adolescents using Depo-Provera” („Utrata masy kostnej u dorosłych stosujących Depo-Proverę”), J. Soc. Pediatr. Nurs., (6):21–31, styczeń-marzec 2001.

16. Contraception (Antykoncepcja), 57:231–235, lipiec 1998.

17. Curia Spartos, „Sarafem Nation” („Nacja Sarafemu”), The Village Voice, 6–10 grudnia 2000.

18. L.J. Brandes, R.J. Arron, R.P Bogdanovic, J. Tong, C.L.F. Zsahorniak, G.R. Hogg, R. Warrington, W. Fang, F.S. La Bella, „Stimulation of malignant growth in rodents by antidepressent drugs at clinically relevant doses” („Stymulowanie złośliwego wzrostu u gryzoni przy pomocy przeciwdepresyjnego leku podawanego w klinicznych dawkach”), Cancer Res., 52(13):3796–3800, 1992.

19. New England Journal of Medicine, nr 342, str. 2003, 29 czerwca 2000.

20. T. Thompson, „The Wizard of Prozac” („Czarodziej Prozac”), Washington Post, 11 listopada 1993.

21. Am. J. Epidemiology, 151(10);951–57, 15 maja 2000.

22. Patrz http://www.mercola.com/2000/apr9/prozac-backlash.htm.

23. Leah R. Garnett, „Prozac Revisited” („Prozac raz jeszcze”), Baxton Globe, 5 lipca 2000.

24. Jak wyżej.

25. John Rappaport, „School Violence: The Psychiatric Drugs Connection” („Przemoc w szkole – związek z lekami psychiatrycznymi”), Nexus (wydanie anglojęzyczne), vol. 6, nr 5, 1999.

26. Strona internetowa FDA, http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2003/ANS01187.html.

 

Script logo
Do góry