POSTSCRIPTUM: MĄDROŚĆ KRÓW

W roku 1998 Howard Vlieger zebrał kukurydzę ze swoich pól w Maurice w stanie Iowa. Hodował kukurydzę naturalną oraz genetycznie modyfikowaną odmianę Bt.

Vlieger chciał sprawdzić, jak jego krowy zareagują na ziarna kukurydzy Bt, która zawiera naturalny środek owadobójczy. Do koryta pięciometrowej długości dla krów nasypał z jednej strony kukurydzę Bt, z drugiej naturalną. Jego krowy zwykle wyjadały wszystko z koryta i nigdy nie zostawiały resztek. Kukurydzę modyfikowaną podał krowom po raz pierwszy. Kiedy wpuścił do zagrody dwadzieścia pięć krasul, rzuciły się one tylko na kukurydzę naturalną. Kiedy ją zjadły, skubnęły tylko trochę kukurydzy Bt, po czym przestały się nią interesować.

Kilka lat później Vlieger przyjechał do Ames w stanie Iowa na wiec wyborczy Ala Gore’a, kandydata do fotela prezydenckiego. W sali konferencyjnej zgromadzili się też inni farmerzy. Vliegera niepokoił ślepy entuzjazm Gore’a wobec żywności modyfikowanej genetycznie. Poprosił zatem Gore’a, aby poparł projekt ustawy nakazującej oznaczanie żywności modyfikowanej genetycznie. Gore odparł, że przecież naukowcy twierdzą, iż żywność modyfikowana nie różni się niczym od naturalnej. Vlieger uprzejmie nie zgodził się z Gore’em i opowiedział mu, jak jego krowy nie chciały jeść modyfikowanej kukurydzy. Dodał przy tym: „Wychodzi na to, że moje krowy są mądrzejsze od naukowców”. Sala wybuchła brawami. Gore zapytał wtedy, czy któryś z obecnych na sali farmerów również zauważył podobne zachowanie u zwierząt wobec żywności modyfikowanej. Zgłosiło się wtedy około piętnastu farmerów.59

„Jeżeli na polu rosły obok siebie kukurydza naturalna oraz kukurydza modyfikowana, to moje bydło zawsze jadło najpierw kukurydzę naturalną” – Gale Lush, farmer z Nebraski.60

„Mój sąsiad uprawiał kukurydzę modyfikowaną, odmianę Pioneer. Gdy wypuścił bydło, by pasło się na łodygach po zbiorach, zwierzęta nie chciały ich jeść” – Gary Smith, farmer z Montany.61

„Moje krowy wolą kukurydzę zapylaną naturalnie, nie odmiany mieszane, a już zupełnie nie chcą jeść kukurydzy Bt”. – Tim Eisenbeis, farmer z Południowej Dakoty.62

W czasopiśmie rolniczym Acres USA opisano przypadek, w którym bydło pokonało ogrodzenie i przeszło przez pole kukurydzy Roundup Ready, aby paść się na odmianie nie modyfikowanej genetycznie. Żadna z krów nie tknęła kukurydzy modyfikowanej...63

 

O autorze:

Jeffrey M. Smith jest czołowym specjalistą zajmującym się zagadnieniem zagrożeń dla zdrowia ze strony genetycznie modifikowanych organizmów (GMO). Jego pierwsza książka poświęcona nieznanym efektom ubocznym wywoływanym przez genetycznie modyfikowane pokarmy Seeds of Deception : Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods You’re Eating (Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie) przyniosła mu światowe uznanie. W swojej drugiej książce Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods (Genetyczna ruletka – udokumentowane zagrożenia dla zdrowia ze strony modyfikowanej genetycznie żywności) odkrywa poufne dokumenty, które pokazują, jak firmy biotechnologiczne oszukują ludzi, kongres USA, FDA (Urząd ds. Żywności i Leków) w sprawie bezpieczeństwa GMO. Doradza przywódcom różnych krajów na całym świecie i kieruje kampanią na rzecz zdrowszego odżywiania w USA, której celem jest wyeliminowanie GMO z przemysłu naturalnej żywności. Wygłasza odczyty i jest często cytowany w mediach (The New York Times, BBC World Service, Nature, The Independent, Daily Telegraph, New Scientist, The Times (Londyn), Associated Press, Reuters News Service, Time Magazine, Genetic Engineering News i wiele innych). Skontaktować się z nim można poprzez jego stronę internetową zamieszczoną pod adresem www.seedsofdeception.com.

 

Przełożył Jędrzej Ilukowicz

 

Przypisy:

28. Ronnie Cummins, Ben Lilliston, Genetically Engineered Food: A Self-Defense Guide for Consumers, Madowe & Company, Nowy Jork, 2000.

29. Michael Hansen, „Possible Human Health Hazards of Genetically Engineered Bt Crops: Comments on the human health and product characterization sections of EPA’s Bt Plant-Pesticides Biopesticides Registration Action Document”, przedstawiony przed panelem naukowo-doradczym przy EPA w Arlington, Wirginia, 20 października 2000.

30. Michael Hansen, „Possible Human Health...

31. P. Meyer, F. Linn, I. Heidmann, H. Meyer, I. Niedenhof, H. Saedler, „Endongenous and environmental factors influence 35S promoter methylation of a maize A1 gene construct in transgenic petunia and its colour phenotype”, Molecular Genes and Genetics, vol. 231, nr 3, 1992, str. 345–352.

32. Michael Hansen, „Possible Human Health...

33. Tamże.

34. Tamże.

35. Ronnie Cummins, Ben Lilliston, Genetically Engineered...

36. Rozmowa autora z Josephem Cumminsem.

37. Mae-Wan Ho, Angela Ryan, Joseph Cummins, „Cauliflower Mosaic Viral Promoter – A Recipe for Disaster?” Institute of Science in Society, www.i-sis.org.uk.

38. Tamże.

39. Rob Edwards, „GM expert warns of cancer risk from crops”, The Sunday Herald, 8 grudnia 2002, www.mindfully.org.

40. Mae-Wan Ho i inni, „CaMV 35S promoter fragmentation hotspot confirmed and it is active in animals”, Microbial Ecology in Health and Disease, vol. 13, 2000.

41. Rozmowa autora z Josephem Cumminsem.

42. Michael Hansen, „Possible Human Health...

43. Susan Benson, Mark Arax, Rachel Burstein, „Growing Concern: As biotech crops come to market, neither scientists – who take industry money – nor federal regulators are adequately protecting consumers and farmers”, Mother Jones, styczeń-luty 1997, www.motherjones.com.

44. Bill Lambrecht, Dinner at the New Gene Cafe: How Genetic Engineering Is Changing What We Eat, How We Live, and the Global Politics of Food, St. Martin’s Press, Nowy Jork, 2001.

45. George Gallepp, „Scientists Find Compound that Makes Bt Pesticide More Effective”, College of Agriculture and Life Sciences, University of Wisconsin, 21 maja 2001, news.cals.wisc.edu.

46. ACNFP Review (Application to the UK Advisory Committee on Novel Foods and Processes), str. 59, tabela 7, dot.: „3.5% corrected milk”.

47. Marie Woolf, „GM foods – Revealed: false data misled farmers”, Sunday Independent, 21 lutego 1999.

48. „U.S. biotech researchers careless with 386 pigs – FDA”, Agencja Reutera, 6 lutego 2003.

49. Rob Edwards, „Monsanto GM seeds contain «rogue» DNA”, The Sunday Herald, 28 maja 2000, findarticles.com.

50. P. Windeis, I. Taverniers, A. Depicker, E. Van Bockstaele, M. DeLoose, „Characterisation of the Roundup Ready soybean insert”, European Food Research and Technology, vol. 213, 2001, str. 107–112.

51. Andrew Pollack, „Mystery DNA Is Discovered in Soybeans by Scientists”, The New York Times, 16 sierpnia 2001.

52. Barry Commoner, „Unraveling the DNA Myth: The spurious foundation of genetic engineering”, Harper’s, luty 2002, www.mindfully.org.

53. Tamże.

54. Alex Kirby, „Greenpeace worried by «mystery DNA»”, BBC News Online, 15 sierpnia 2001, news.bbc.co.uk.

55. A.J.C. de Visser i inni, „Crops of uncertain nature? Controversies and knowledge gaps concerning genetically modified crops: An inventory”, Plant Research International, 12 sierpnia 2000.

56. David Schubert, „A different perspective on GM food”, Nature Biotechnology, vol. 20, 2002, str. 969.

57. Barry Commoner, „Unraveling the DNA Myth...

58. „Mothers for Natural Law”, strona internetowa, www.safe-food.org.

59. Rozmowa autora z Howardem Vliegerem.

60. Gundula Meziani, Hugh Warwick, „Seeds of Doubt”, Soil Association (Wielka Brytania), 17 września 2002.

61. Tamże.

62. Tamże.

63. Steve Sprinkel, „When the Corn Hits the Fan”, Acres USA, 18 września 1999.

 

Od redakcji:

Niniejszy artykuł stanowi drugi rozdział książki Jeffreya M. Smitha Nasiona kłamstwa wydanej w Polsce w roku 2007 nakładem Oficyny Wydawniczej 3.49 we współpracy z Fundacją Pro Scientiae.

 

Script logo
Do góry