Śmierć z winy medycyny

Artykuł po raz pierwszy w języku polskim ukazał się w dwumiesięczniku Nexus w numerze 38 (6/2004)
Tytuł oryginalny: „Death by Medicine”, Nexus (wydanie angielskie), vol. 11, nr 5

dr Carolyn Dean, dr Martin Feldman, dr Gary Null, dr Debora Rosio

część 1

część 2  część 3

STRESZCZENIE

Autorytatywny przegląd i dokładne przestudiowanie medycznych magazynów recenzujących oraz rządowych statystyk dotyczących zagadnienia opieki zdrowotnej dowodzi, że amerykańska medycyna często powoduje więcej szkód niż pomaga. Liczba ludzi ze szpitalnymi szkodliwymi reakcjami ubocznymi na aplikowane im leki (adverse drug reactions; w skrócie ADR) wynosi 2,2 miliona [Lazarou, JAMA (Journal of the American Medical AssociationMagazyn Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego), 279, 1998].1

Dr Richard Besser z Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom Stanów Zjednoczonych (US Centers for Disease Control and Prevention; w potocznym skrócie CDC) oświadczył w roku 1995, że rocznie niepotrzebnie przepisuje się jako leki na zakażenia wirusowe około 20 milionów antybiotyków. W roku 2003 podał, że są to już dziesiątki milionów niepotrzebnie stosowanych antybiotyków.2 Liczba niepotrzebnych medycznych i chirurgicznych zabiegów wykonywanych co roku wynosi około 7,5 miliona.3 Z kolei liczba ludzi niepotrzebnie co roku hospitalizowanych wynosi około 8,9 miliona.4 Ogólna liczba zgonów jatrogennych (to znaczy będących następstwem leczenia) podanych w przedstawionej poniżej tabeli wynosi 783 936. Jest oczywiste, że amerykański system ochrony zdrowia stanowi główną przyczynę zgonów i uszkodzeń organizmu w Stanach Zjednoczonych. W roku 2001 roczna liczba zgonów z powodu zawału serca wyniosła 699 697, a z powodu raka 553 251.5

 

TABELE I LICZBY

 

 

 

 

Ogólna liczba zgonów mogłaby być jeszcze wyższa, gdybyśmy zastosowali podaną w roku 1997 przez dra Luciena Leape’a liczbę zgonów spowodowanych błędami lekarskimi i zatruciami lekami w wysokości 3 milionów.14 Po pomnożeniu przez współczynnik śmiertelności wynoszący 14 procent, który dr Leape zastosował w roku 1994,16 dochodzimy do 420 000 zgonów rocznie spowodowanych przez błędy sztuki medycznej i niewłaściwe lekarstwa. Jeśli podstawimy tę liczbę w miejsce podanych przez Lazarou 106 000 zgonów z powodu niewłaściwych leków oraz podanych przez Instytut Medycyny (IOM) 98 000 zgonów z powodu błędów sztuki medycznej (ta liczba może pokrywać się częściowo z badaniami Lazarou), otrzymamy dodatkowych 216 000 zgonów, co daje ogólną ich roczną liczbę w wysokości 999 936.

 

 

 

 

Zliczenie niepotrzebnych zabiegów medycznych jest bardzo ważne w naszych analizach. Każdy niepotrzebny zabieg medyczny o charakterze inwazyjnym musi być traktowany jako część szerszego obrazu jatrogenii.

 

 

STATYSTYKA NIEPOTRZEBNYCH INTERWENCJI PRZEPROWADZONYCH W CIĄGU ROKU

 

 

Niestety przyczyny i efekty nie są monitorowane. Pod liczbą niepotrzebnych zabiegów kryją się ludzie (pacjenci), którzy zostali wepchnięci w niebezpieczny system opieki zdrowotnej. To bezradne ofiary. Na każde z tych 16,4 miliona istnień wywierany jest wpływ w taki sposób, że może on mieć fatalne skutki.

Mówiąc wprost, jeśli ktoś idzie do szpitala, wówczas może to mieć następujący skutek:

1. Istnieje możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi 2,1 procent będzie cierpiało na poważne ujemne skutki uboczne z powodu przepisywanych im leków1 (186 000);

2. Istnieje możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi od 5 do 6 procent zarazi się infekcją szpitalną9 (489 500);

3. Istnieje możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi od 4 do 36 procent będzie cierpiało z powodu jatrogennych błędów popełnionych w czasie hospitalizacji (błędy sztuki medycznej oraz niekorzystne reakcje uboczne na leki)16 (1,78 miliona);

4. Istnieje możliwość, że spośród 16,4 miliona ludzi u 17 procent zostanie popełniony błąd w postaci zaleconej terapii40 (1,3 miliona).

Script logo
Do góry