Znane osobistości z poważnymi schorzeniami otrzymują takich dobrych „rad i wskazówek” na pęczki. John Diamond nie był wyjątkiem.

 

Posiadam wręcz anegdotyczny zbiór rad od wierzących w voodoo25, moc czarodziejskich ludków, naprawdę... włącznie z zaleceniami picia własnego moczu i całego szeregu innych remediów... Powinienem na przykład pokładać nadzieję w bessarabskiej rzodkwi, jej suszonym korzeniu stosowanym od wieków przez plemiona tatarskie do leczenia grzybicy międzypalcowej, zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramienia oraz raka, jak podaje ich księga Why Your Doctor Hates You And Wants You To Die [Dlaczego twój lekarz nienawidzi cię i chce, abyś umarł], w załączeniu recenzja...26

 

Poza prawdziwymi terapiami dostępnymi w szafce z naturalnymi lekami (zostaną one omówione w części drugiej) ogromna liczba remediów sprzedawanych dziś jako „leki” nie zawiera w sobie nic sensownego, a mimo to cieszą się one olbrzymim powodzeniem. To zjawisko jest analogiczne do lukratywnego rynku lekarstw na mniej poważne choroby, gdzie codziennie wydawane są miliony dolarów na farmakologicznie i terapeutycznie obojętne mikstury i „esencje”, które dają doskonałe wyniki w leczeniu chorób, z których i tak wyszlibyśmy bez jakichkolwiek interwencji.27

 

Zagrożenia wynikające z bezkrytycznego myślenia

Prawdę mówiąc, gdyby społeczeństwu podano uczciwą informację w sprawie samowyleczalnych chorób i cudownych możliwości właściwie odżywianego systemu immunologicznego polegających na zdolności do pokonania niemal wszystkich chorób bez pomocy z zewnątrz, już jutro wypadłoby dno z rynku lekarstw na mniej groźne choroby, zarówno konwencjonalnego, jak i alternatywnego.

Niestety, każde z bardziej niewygodnych pytań-zarzutów wyłaniających się z tej dyskusji, takich jak: „Jak można w dalszym ciągu sprzedawać te maści jako «leki» w świetle tych danych?” – jest zazwyczaj odpierane nie poprzez rzeczową odpowiedź, ale poprzez odwoływanie się terapeuty do szerszych wartości jego filantropijnych celów oraz „wielkiego zagrożenia ludzkości”, który to slogan jest zawsze przywoływany przez kupiecki dom ze wszystkimi jego toksycznymi towarami etc.

Donald Gould, autor książki The Black and White Medicine Show (Pokaz czarnej i białej medycyny), ostrzega przed niebezpieczeństwami wynikającymi tego rodzaju swobodnego rozumowania:

 

Dlaczego nie wykorzystać do maksimum tego, co mają do zaoferowania nonkonformiści i posłać do diabła całą nieludzką logikę? Istnieje, jak sądzę, bardzo ważny powód zmuszający do odrzucenia takiej, z pozoru bardzo atrakcyjnej, opcji. Prawda stanowi wartość podstawową. Jeśli zaakceptujemy bezkrytyczny sposób myślenia w jednej dziedzinie naszego życia, dla świętego spokoju lub ze względu na popularne odwoływanie się do kuszącego mitu i krótkotrwałego zadowolenia z zysku wynikającego z wiary w niewiarygodne, lub dlatego że fałszywa odpowiedź pozwala nam udawać, że w kompetentny sposób zmagamy się z bolesnym problemem, któremu w rzeczywistości nie stawiamy czoła, wówczas wszyscy jesteśmy bardziej skłonni do adoptowania tej samej strategii w innych sytuacjach, od stosunku do rodziny poczynając, a na zarządzaniu gospodarką kraju kończąc, od przewodniczenia radzie parafialnej po zarządzanie arsenałami broni jądrowej.

Wynik najprawdopodobniej nie będzie szczęśliwy i zawiera w sobie szansę katastrofy. Irracjonalne przekonania są zawsze niebezpiecznie korupcjogenne, nawet gdy dotyczą tylko przyczyn i leczenia hemoroidów.28

 

O autorze:

Steven Ransom jest dyrektorem ds. badawczych brytyjskiego wydawnictwa Credence Publications, które zajmuje się badaniem biznesu i rządowych oszustw z dziedziny ochrony zdrowia, a także dostarcza obiektywnych, ratujących życie informacji (patrz http://www.credence. org). Jest autorem Plague, Pestilence and the Pursuit of Power: The Politics of Global Disease (Plaga, zaraza i pogoń za władzą – polityka globalnej choroby) (Credence, 2001) oraz współautorem (z Phillipem Dayem) World Without AIDS (Świat bez AIDS) (Credence, 2000). Jego najnowszą książkę Great News on Cancer in the 21st Century (Wielka wiadomość w sprawie raka w XXI wieku), której fragmentem jest niniejszy artykuł, można nabyć poprzez stronę internetową: http://www.credence. org./greatnews/greatnews.htm. Z autorem skontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: steve1@onetel.net.uk – lub jego własnej strony internetowej: http://www.whatareweswallowing.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Proszę zajrzeć na stronę internetową http://www.crc.org.uk/cancer/cs–mortality1.html.

 2. „Cancer – Social Impact” („Rak – wpływ na społeczeństwo”), dostępny pod adresem http://yakko.bme.virginia.edu/biom304/notes/cancer.htm.

 3. Karol II (Charles II), noszący przydomek Merry Monarch (Wesoły Monarcha), był królem Wielkiej Brytanii i Irlandii (1660-1685), którego osadzono na tronie po latach wygnania w okresie cromwellowskiej Purytańskiej Wspólnoty Narodów Anglii, Szkocji i Irlandii. – Przyp. tłum.

 4. Antidotum Raleigha wzięło, jak należy przypuszczać, swoją nazwę do Sir Waltera Raleigha, angielskiego dworzanina, marynarza, kolonizatora i pisarza. Jego życie miało dość awanturniczy charakter (został w końcu stracony na mocy wyroku króla Jakuba II), tak więc i jego antidotum musiało mieć radykalny charakter. – Przyp. tłum.

 5. Kamień bezoar to nic innego niż skamieniałe odchody zwierząt z okresu wczesnej jury. – Przyp. tłum.

 6. Dr Rob Buckham, Magic of Medicine (Magia medycyny), Pan Books, 1994.

 7. John Diamond, „C”: Because Cowards Get Cancer Too (R jak rak – ponieważ tchórze również miewają raka), Vermilion Press, 1999.

 8. Profesor George Mathe, „Scientific Medicine Stymied” („Ograniczenia naukowej medycyny”), Médicines Nouvelles, Paryż, 1989.

 9. „The Home of Orthomolecular Oncology” („Siedlisko ortomolekularnej onkologii”), dostępny pod adresem http://www.canceraction.org.gg/index2.htm.

10. Edward G. Griffin, World Without Cancer (Świat bez raka), American Media Publications, 1996.

11. Philip Day, Cancer: Why We’re Still Dying To Know the Truth (Rak – dlaczego wciąż zabijamy się w pogoni za prawdą), Credence Publications, 2000.

12. Ibid.

13. Tytuł bajki H. Christiana Andersena, w której dwóch oszustów, rzekomych tkaczy, zaproponowało cesarzowi niewidzialne dla głupich szaty. Gdy kroczył on w procesji w niewidzialnych szatach, tłumy zachwycały się nimi bojąc się kompromitacji.

14. „Chemotherapy – an unproven procedure” („Chemioterapia – nie sprwdzona procedura”), dostępny pod adresem http://www.thedoctorwithin.com/index20.html.

15. John Diamond, „C”: Because...

16. Patrz pod adresem http://www.kathykeeton-cancer.com.

17. Chodzi prawdopodobnie o jeden z atrybutów ludzkiej percepcji, która sprawia, że mimo iż obraz oddalającego się samochodu na siatkówce maleje, normalna, doświadczona osoba postrzega ten obraz jako stałej wielkości. – Przyp. tłum.

18. John Le Carré, wywiad udzielony The Nation, Nowy Jork, 9 kwietnia 2001.

19. Pełna historia, określona nazwą „profesjonalnej prostytucji”, znajduje się pod adresem http://www.guardian.co.uk.medicine/story/0,11381,646078,00.html.

20. Skrót od University of California, Los Angeles (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles). – Przyp. tłum.

21. Robert Ryan, „Cancer Research – A Super Fraud” („Badania nad rakiem – superoszustwo”), dostępny pod adresem http://www.worldnewsstand.net/health/cancer2.htm.

22. Patrz strona internetowa dra Tima O’Shea http://www.thedoctorwithin.com.

23. W słowie „parauzdrawiacz” przedrostek „para” oznacza „bliski”, „obok”, „poza”, „niewłaściwy”. – Przyp. tłum.

24. Hogler Karweit, Dream Time and Inner Space (Czas snu i wewnętrzna przestrzeń), Shambala Publications, 1998.

25. Voodoo to religia uprawiana głównie na Haiti, która zawiera w sobie elementy magii i czarów. – Przyp. tłum.

26. John Diamond, „Quacks on the Rack” („Kwakanie na dachu”), Observer, 3 grudnia 2000, oraz: „C”:Because Cowards Get Cancer Too (R jak rak – ponieważ tchórze również miewają raka), Vermilion Press, 1999.

27. Tylko w Wielkiej Brytanii, wyłącznie na syropy od kaszlu ludzie wydają 95‍ 000‍ 000 funtów, natomiast BMJ doniosło ostatnio o próbie, w której brało udział 2000 ochotników, która udowodniła, że mikstury te nie wywierają większego skutku niż placebo. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod adresem: http://news.bbc.c.uk./hi/english/health/newsid_1807000/1807252.stm.

28. Donald Gould, The Black and White Medicine Show (Pokaz czarnej i białej medycyny), Hamilton, 1985.

 

Script logo
Do góry