Solidne dowody

Dr Newton uważa, że „dostępność danych empirycznych pomogłaby ustalić zasadność regresji do wcześniejszego życia i jej wartość terapeutyczną. Im większy byłby zbiór danych, tym łatwiej byłoby ludziom zaakceptować regresję do poprzedniego życia jako terapię, która została zweryfikowana pod kątem jej efektywności i dokładności.21

Nie można mówić o wiarygodności regresji do wcześniejszego życia, nie wspominając nieżyjącego już dra Iana Stevensona, byłego dziekana Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Wirginii i późniejszego dyrektora Wydziału Badań Osobowości. Dr Stevenson poświęcił wiele swojego czasu i sił na badanie reinkarnacji. Począwszy od połowy lat 1960. udokumentował ponad 3000 badań przypadków, których większość dotyczyła dzieci. Jego badania stanowią przekonywające naukowe dane, wręcz „dowody”, na istnienie reinkarnacji. Dr Stevenson metodycznie dokumentował oświadczenia dzieci, po czym starał się zidentyfikować zmarłą osobę, którą według dziecka ono kiedyś było, oraz weryfikował fakty z życia zmarłej osoby pasujące do wspomnień dziecka. Badał nawet znamiona i wady wrodzone, a także rany i blizny zmarłych zweryfikowane przez historie choroby. W przypadkach, w których udało mu się zidentyfikować zmarłą osobę, ustalał, czy szczegóły z jej życia pasują do oświadczeń dziecka, a także zgodność znamion i/lub wad wrodzonych dziecka z ranami zmarłej osoby.22

W Indiach dr Satwant Pasricha, była profesor i szef Wydziału Klinicznej Psychologii przy Instytucie Zdrowia Mentalnego i Neurologii (NIMHANS) w Bangalore i obecna profesor i szef Wydziału Klinicznej Psychologii przy Himalajskim Instytucie Nauk Medycznych w Dehradun, współpracowała przez ponad 30 lat z drem Stevensonem i zbadała w Indiach ponad 500 takich przypadków. Mówiąc o ich wiarygodności, oświadczyła: „W każdym przypadku notowałam zeznania wszystkich świadków, jacy byli dostępni, oraz przeprowadzałam drugi wywiad (a nawet więcej). Nie uprzedzaliśmy o naszym przybyciu”.23 Dr Pasricha uważa, że wbrew sceptykom, którzy uważają, że takie przypadki to zmyślone wspomnienia, żaden przypadek, który badała w Indiach, nie wynikał z chęci zysku lub szukania rozgłosu. Jej oświadczenie brzmi jeszcze bardziej dobitnie: „Nie da się nauczyć dziecka posiadania znamion lub wad wrodzonych”.24 To wynika z innych powodów.

Zatwardziałym sceptykom dr Pasricha podsuwa pod rozwagę przypadki ksenoglosji, czyli osób, które nagle zaczynają mówić językiem, którego nigdy się nie uczyły. Jednym z takich przypadków jest Uttara Huddar z Nagpur w środkowych Indiach, która w wieku trzydziestu kilku lat okryła swoje poprzednie życie jako bengalskiej mężatki, Sharady. Jej wspomnienia pojawiły się, gdy spontanicznie weszła w trans i zmieniła swoją osobowość. Zaczęła mówić w języku bengalskim, którego wcześniej nie znała. Kiedy myślała o sobie jako o Sharadzie, nie potrafiła rozpoznać swoich krewnych oraz przedmiotów, które znała i używała przez całe swoje życie jako Uttara, takich jak kuchenka gazowa, urządzenia elektryczne i wieczne pióra. Ujawniła znajomość religijnych pieśni, które sama sobie śpiewała, miejscowości w Bengalu, bengalskich pokarmów i zwyczajów oraz wczesnodziewiętnastowiecznej genealogii rodziny Chattopadhyay, której częścią była Sharada.

 

Prawdziwe uzdrowienie sugeruje prawdziwe wspomnienia

Badania regresji do wcześniejszych żyć przeszły od lat 1950. długą drogą. Obecnie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści medyczni, tacy jak dr Weiss, dostrzegają wystarczającą liczbę danych pozwalających im stwierdzić (w programie The Oprah Winfrey Show): „Kiedy objawy znikają, zazwyczaj dzieje się to nie za sprawą wyobraźni lub czegoś w tym rodzaju. Zwykle jest to następstwo prawdziwych wspomnień, doświadczeń... Wyobraźnia nie usuwa objawów”.25

Psycholog dr Edith Fiore napisała w swojej książce The Unquiet Dead (Niespokojni zmarli): „Jeśli czyjaś fobia zostaje w jednej chwili i na stałe wyeliminowana wskutek przypomnienia wydarzenia z przeszłości, to logiczne jest przypuszczenie, że to wydarzenie musiało mieć miejsce”.26

Dr Adrian Finkelstein, inny dobrze znany praktyk metody regresji do wcześniejszego życia, wyjaśnia: „Nasz świat... jest złożony z różnych poziomów wibracji energii. Te wibracje wznoszą się z ogólnego poziomu naszego fizycznego świata ku wyrafinowanemu poziomowi myśli i ostatecznie ku duchowej świadomości. Nie możemy zaprzeczać istnieniu tych wyższych poziomów rzeczywistości tylko dlatego, że zwyczajne metody nie wystarczają do poznania ich tajemnic. Eksploracja umysłu i ducha stanowi jedną z cech obecnego New Age’u, zaś odmowa zbadania nowych dróg prowadzących do naukowej prawdy, jest wyraźnie nienaukowa i nieco głupawa”.27

Ostateczny argument sceptyków brzmi: jeśli nie wszystko się kończy, kiedy umieramy, to dlaczego zapominamy nasze wcześniejsze życie? Sri Aurobindo napisał w The Life Divine (Bóg życia): „Prawo, które pozbawia nas pamięci wcześniejszych żyć, to prawo kosmicznej mądrości, które służy ewolucyjnym celom życia... Wyraźna i szczegółowa pamięć poprzednich żyć, nienawiści, związków i zależności byłaby ogromną przeszkodą, ponieważ skłaniałaby nowo narodzonego do bezużytecznych powtórzeń lub obowiązkowego kontynuowania dawnej linii i stanęłaby na drodze rozwijania przezeń nowych możliwości wypływających z głębi duszy”.28

Gdybyśmy pamiętali wszystkie lub kilka naszych wcześniejszych żyć, prowadzenie normalnego życia byłoby z całą pewnością dużo trudniejsze. Na szczęście, nie wszyscy z nas cierpią na głęboko zakorzenione emocjonalne urazy, do których usunięcia potrzebne jest przypomnienie dawnych inkarnacji. Jednak w przypadku tych, którzy cierpią, co może być lepszego od ponownego przeżycia przeszłości i uwolnienia się od cierpień?

 

O autorce:

Charu Bahri jest autorką i niezależną dziennikarką mieszkającą w Indiach. Udziela się również w zakresie dobroczynności i zdrowia. Zaleca prosty, zdrowy styl życia. Dotychczas w Nexusie opublikowaliśmy trzy artykuły jej autorstwa: „Przykra prawda o kosmetykach i środkach higieny osobistej” (nr 52), „Gazowane napoje – trucizna w przebraniu” (nr 53) i „Manipulacje genetyczne – inżynierska katastrofa” (nr 71). Skontaktować się z nią można pisząc na adres poczty elektronicznej charubahri@gmail.com lub za pośrednictwem jej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.charubahri.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Life Research Academy, www.liferesearchacademy.com.

 2. Osho, The Alchemy of Yoga: Commentaries on the Yoga Sutras of Patanjali, Diamond Pocket Books Ltd, 2005, str. 129–152.

 3. Wywiad autorki z drem Newtonem, lipiec 2010.

 4. Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book of Living and Dying, HarperOne, San Francisco, 1992, wydanie przejrzane i poprawione, 2002.

 5. Paul Von Ward, The Soul Genome: Science and Reincarnation, Fenestra Books, Tucson, 2008, rozdział 4, „Past-Life Healing”, str. 34, www.vonward.com.

 6. Paul Von Ward, The Soul..., str. 34–35.

 7. Roger Woolger, Other Lives, Other Selves, Doubleday, Nowy Jork, 1987.

 8. Paul Von Ward, The Soul..., str. 35.

 9. The Oprah Winfrey Show, „Does Past-Life Regression Work?”, 24 czerwca 2008, www.oprah.com.

10. „The Press: Found: Bridey Murphy”, Time, 19 marca 1956, www.time.com.

11. Morey Bernstein, The Search for Bridey Murphy, Doubleday, Garden City, Nowy Jork, 1956.

12. The Skeptic’s Dictionary, „Bridey Murphy”, www.skepdic.com, cytowane z: Martin Gardner, Fads and Fallacies in the Name of Science, Dover Publications, Inc., Nowy Jork, 1957 (wydana po raz pierwszy przez G. Putnam’s Sons jako In the Name of Science, 1952), tinyurl.com.

13. Nicholas Spanos, „Past-life Hypnotic Regression: A Critical View”, Skeptical Inquirer, zima 1987–1988, 12(2)174–180.

14. The Skeptic’s Dictionary, „Past Life Regression”, www.skepdic.com, cytowane z: Robert A. Baker, Hidden Memories: Voices and Visions From Within, Prometheus Books, Buffalo, Nowy Jork, 1992.

15. Joe Nickell, „Robert A. Baker (1921–2005)”, Skeptical Inquirer, listopad-grudzień 2005, www.csicop.org.

16. The Oprah Winfrey Show, 24 czerwca 2008, www.oprah.com.

17. Wywiad autorki z Wilją Witcombe, lipiec 2010.

18. Tamże.

19. Carol Bowman, Children’s Past Lives: How Past Life Memories Affect Your Child, Bantam Books, Nowy Jork, 1997.

20. Paul Von Ward, The Soul..., str. 36.

21. Wywiad autorki z drem Newtonem, lipiec 2010.

22. „Reincarnation Research”, www.statemaster.com.

23. Wywiad autorki z dr Satwant Pasrichą, lipiec 2010.

24. Tamże.

25. The Oprah Winfrey Show, 24 czerwca 2008, www.oprah.com.

26. Dr Edith Fiore cytowana w healpastlives.com; The Unquiet Dead: A Psychologist Treats Spirit Possession, Doubleday Books, Nowy Jork, 1987.

27. Dr Adrian Finkelstein, „Hypnosis, Past Life Regression, Spiritual Healing”, www.pastlives.com.

28. Sri Aurobindo cytowany w www.lifepositive.com.

 

Script logo
Do góry