Nowe spojrzenie na badania dra Montagniera

Wracając jeszcze do dra Luca Montagniera należy oddać mu cześć za niektóre wnioski, które wyciągnął z często ignorowanych, ale całkowicie weryfikowalnych właściwości fal świetlnych, wody strukturyzowanej, bakterii i DNA, które mogą sprawić, że na nowo zdefiniujemy nasze rozumienie „życia”, „chorób” i „medycyny”. Może to spowodować, że docenimy znaczenie międzynarodowego awaryjnego programu badań biofizyki optycznej i terapii falami świetlnymi/interferencyjnymi pod kątem leczenia chorób nękających ludzkość, w tym COVID-19.

W wywiadzie z roku 2011 dr Montagnier podsumował efekty swoich odkryć, stwierdzając:

 

Istnienie harmonicznego sygnału emanującego z DNA może pomóc w wyjaśnieniu istniejących od dawna kontrowersji w sprawie rozwoju komórek – na przykład w jaki sposób zarodek jest w stanie dokonywać różnorodnych transformacji wskazujących na sterowanie przez zewnętrzne pole. Jeśli DNA może przekazywać wodzie swoje kluczowe informacje za pośrednictwem częstotliwości radiowych, to w takim razie niematerialne struktury będą istnieć w obrębie środowiska wodnego żywego organizmu, z których część będzie zawierała sygnały dotyczące chorób, a inne zdrowego rozwoju organizmu.19

 

Mając na uwadze te spostrzeżenia, dr Montagnier odkrył, że wiele częstotliwości elektromagnetycznych z szerokiej gamy mikrobiologicznego DNA można znaleźć także w osoczu krwi pacjentów cierpiących na grypę typu A, wirusowe zapalenie wątroby typu C, a nawet szereg neurologicznych chorób, których nie uważa się powszechnie za wywoływane przez bakterie, takich jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów i choroba Alzheimera. W ostatnich latach zespoły dra Montagniera znalazły nawet pewne sygnały w osoczu krwi u osób z autyzmem i kilkoma odmianami raka!

Kilkudziesięciu francuskich lekarzy potraktowało jego koncepcje na tyle poważnie, że od sześciu lat wykorzystują antybiotyki do leczenia autyzmu i wbrew konwencjonalnym teoriom odkryli, że spośród 240 leczonych pacjentów, u czterech na pięciu zaobserwowano zdumiewające cofnięcie się objawów lub ich całkowity zanik.20

Te wyniki ponownie sugerują, że niektóre trudne do wykrycia gatunki drobnoustrojów emitujących światło są bliżej przyczyny tych chorób, niż współczesny przemysł farmaceutyczny jest gotów przyznać.

 

Nowa domena myślenia: dlaczego Wielka Farma powinna się bać

Jak pokazał sfilmowany w roku 2014 eksperyment, dr Montagnier poszedł krok dalej, nagrywając częstotliwości fal emitowanych przez filtrat znajdujący się we francuskim laboratorium i przesyłając je e-mailem do laboratorium we Włoszech, gdzie próbówki z nieemitującą wodą poddano działaniu tego nagrania, co spowodowało, że ta woda zaczęła emitować takie same sygnały. Te częstotliwości DNA zrestrukturyzowały wodę we włoskich próbówkach do postaci macierzystej wody znajdującej się tysiące kilometrów dalej i odtworzyły DNA z 98-procentową dokładnością.

Będąc na granicy tak wielu ekscytujących przełomów w naukach medycznych, powinniśmy zapytać: co te wyniki mogą oznaczać dla wielomiliardowego kompleksu farmaceutyczno-przemysłowego (Wielkiej Farmy), który bazuje na zmuszaniu świata do wykorzystywania chemicznych leków i szczepionek?

Nawiązując do tego, dr Montagnier powiedział:

 

Gdy nadejdzie dzień, w którym uznamy, że te częstotliwości mogą przynieść nam korzyści, zaczniemy z nich korzystać. Od tego momentu będziemy leczyć pacjentów przy pomocy fal. Jest to nowa dziedzina medycyny, której ludzie będą początkowo się obawiać. W szczególności przemysł farmaceutyczny… Pewnego dnia będziemy w stanie leczyć raka przy pomocy fal częstotliwościowych.21

 

Marc Henry, przyjaciel i współpracownik dra Montagniera, a także profesor chemii i mechaniki kwantowej na Uniwersytecie Strasburskim, powiedział:

 

Jeśli leczymy przy wykorzystaniu częstotliwości, a nie leków, to proces staje się niezwykle opłacalny, biorąc pod uwagę wydane środki. Wydajemy mnóstwo pieniędzy, aby znaleźć częstotliwości, ale gdy już zostaną one odkryte, samo leczenie nie będzie nic kosztowało.22

 

Niezależnie od tego, czy COVID-19 został stworzony w laboratorium, jak twierdzi dr Montagnier, czy pojawił się naturalnie, jak twierdzi magazyn Nature, Bill Gates i dr Fauci, faktem jest, że obecna pandemia przyśpieszyła upadek światowego systemu finansowego i zmusiła przywódców świata do dyskusji na temat konieczności opracowania nowego paradygmatu i nowego światowego ładu ekonomicznego. Wkrótce zobaczymy, czy ten nowy system będzie napędzany przez kartele farmaceutyczne i finansistów kreujących globalny model ochrony zdrowia, czy też przez państwa narodowe, które dostosują go do ludzkich potrzeb.

Jeśli państwom uda się utrzymać kontrolę nad tym nowym systemem, wtedy będzie musiał on być realizowany w oparciu o pewne fundamentalne zasady, takie jak opieka zdrowotna dla wszystkich, reforma praktyki naukowej oraz szersza reforma polityczna i ekonomiczna, zgodnie z którą świętość ludzkiego życia będzie ponad zyskiem. Równie niezbędne będzie podjęcie długoterminowych programów awaryjnych w takich dziedzinach, jak nauka o kosmosie, obrona przed asteroidami oraz podbój Księżyca i Marsa, podobnie jak programów awaryjnych w zakresie fuzji w dziedzinie atomistyki.

Spajanie w całość tych dwóch światów należy do nauk przyrodniczych, które łączą elektromagnetyczne właściwości atomów, komórek i DNA z elektromagnetycznymi właściwościami większych obiektów, takich jak Ziemia, Słońce czy galaktyka.

 

O autorze:

Matthew Ehret jest dziennikarzem, historykiem i założycielem Canadian Patriot Review. Swoje artykuły publikuje także w Global Times of China, Executive Intelligence Review, 21st Century Science and Technology, Veterans Today i Globalresearch.org. Jest też autorem trzytomowej monografii Caught Between Two Worlds: The Untold History of Canada (Uwięziona między dwoma światami – nieopowiedziana historia Kanady). W roku 2019 współzałożył fundację Rising Tide Foundation z siedzibą w Montrealu. Dotychczas w Nexusie ukazał się jeden artykuł jego autorstwa „Mackinder kontra chiński Nowy Jedwabny Szlak” (nr 125). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej matt.ehret@tutamail.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Prashant Pradhan, Ashutosh Kumar Pandey, Akhilesh Mishra et. al., „Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120” („Niesamowite podobieństwo unikalnych wkładów z dodatkowym białkiem w 2019-nCoV do tych w HIV-1 gp120”), Szkoła nauk biologicznych Kusuma, Indyjski Instytut Technologii, Nowe Delhi, 110016, Indie, www.theweek.in.

 2. Według dra Montagniera sprawę koronawirusa zmanipulowano pod kątem szczepionki przeciwko AIDS, Corvelva, 20 kwietnia 2020, www.corvelva.it.

 3. Diliana Gajtandżjewa, „The Pentagon Bio-weapons” („Bronie biologiczne Pentagonu”), 29 kwietnia 2018, dilyana.bg.

 4. Whitney Webb, „Bats, Gene Editing and Bioweapons: Recent DARPA Experiments Raise Concerns Amid Coronavirus Outbreak” („Nietoperze, edycja genów i broń biologiczna – niedawne eksperymenty DARPA budzą obawy podczas epidemii koronawirusa”), 30 stycznia 2020, Greanville Post, www.greanvillepost.com.

 5. Matthew Ehret, „The Project for a New American Century and the Age of Bioweapons: 20 Years of Psychological Terror” („Projekt Nowego Amerykańskiego Stulecia i era broni biologicznej – 20 lat psychologicznego terroru”), Strategic Culture Foundation, 8 kwietnia 2020, strategic-culture.org.

 6. Według dra Montagniera, sprawę koronawirusa…, op. cit.

 7. Rob Crilly, „Trump floats using UV light or disinfectant injections to treat COVID-19 patients” („Trump zachwala stosowanie promieni UV lub wstrzykiwanie środków dezynfekujących w celu leczenia pacjentów z COVID-19”), Washington Examiner, 23 kwietnia 2020, tinyurl.com.

 8. Luc Montagnier et. al., „DNA waves and water” („Fale DNA i woda”), DOI:10.1088/1742-6596/306/1/012007, Journal of Physics: Conference Series, lipiec 2011, tinyurl.com.

 9. www.youtube.com.

10. Water Memory (Pamięć wody), 2014, www.youtube.com.

11. „La-croix – A l’Académie de médecine, une levée de boucliers contre le professeur Montagnier” („La-croix – Oburzenie na profesora Montagniera w akademii medycznej”), Pierre Bienvault, 14 listopada 2017, www.la-croix.com.

12. Water Memory (Pamięć wody)…, op. cit.

13. Paul Glumaz, „Hideous Revolution: The X Club’s Malthusian Revolution in Science” („Ohydna rewolucja – maltuzjańska rewolucja Klubu X w nauce”), Canadian Patriot Review, nr 8, sierpień 2013.

14. Wczesne odkrycia Pasteura dotyczące chiralności i skrętu spolaryzowanego światła w żywych organizmach zostały wspaniale przedstawione w filmie dokumentalnym z roku 2010 zatytułowanym „The Space of Life” („Przestrzeń życia”), www.youtube.com.

15. Bruce Dorminey, „Life’s «Left-Handed» Amino Acids Still A Puzzle” („«Lewoskretne» życiodajne aminokwasy wciąż zagadką”), Forbes, czerwiec 2013, www.forbes.com.

16. Cody Jones, „Cosmic Bio-Radiation: Casting Gurwitsch in the Light of Vernadsky” („Kosmiczne promieniowanie biologiczne – prezentacja Gurwicza w kontekście Wiernadskiego”), risetidefoundation.files.wordpress.com.

17. Pełny opis prac Gurwicza można znaleźć w: Michael Lipkind, „Alexander Gurwitsch and the Concept of the Biological Field: Part 1 and 2” („Aleksander Gurwicz i koncepcja pola biologicznego: część 1 i 2”), 21st Century Science and Technology, lato 1998.

18. Fritz-Albert Popp, „About the Coherence of Biophotons” („O spójności biofotonów”), Międzynarodowy Instytut Biofizyki (Biofotoniki), Raketenstation, 41472 Neuss, Niemcy, maj 2003, www.academia.edu.

19. „The Coming Revolution in Wave Biology” („Nadchodząca rewolucja w biologii falowej”), wywiad z drem Lukiem Montagnierem, 8 sierpnia 2011, www.youtube.com.

20. „Treating Autism with Antibiotics” („Leczenie autyzmu antybiotykami”), Wieczorne wiadomości, kanał France 3 TV, 19.20, 17 lutego 2010.

21. Water Memory (Pamięć wody)…, op. cit.

22. Water Memory (Pamięć wody)…, ibid.

 

Script logo
Do góry