Anomalie w kartuszach

Na pierwszy rzut oka te dwa kartusze (owalne kształty położone na prawo od hieroglifów na rysunkach 2 i 3) nie wydają się niczym nadzwyczajnym. Gdy jednak przyjrzymy się im bliżej, prosta prawda, jaką zawierają, sama rzuca się w oczy. Kartusz na rysunku 2 jest kopią kartusza, który Vyse znalazł, jak twierdzi, w Wielkiej Piramidzie – kartusza, który do dziś znajduje się w piramidzie.

 

 

Rys. 2. Reprodukcja hieroglifów z kartuszem widniejących w Komo­rze Campbella w Wielkiej Piramidzie. (Rysunek Scotta Creightona)

 

Rys. 3. Reprodukcja hieroglifów z kartuszem z ręcznie pisanego dziennika Vyse’a. (Rysunek Scotta Creightona)

 

 

Drugi kartusz (rysunek 3), który Vyse również znalazł, występuje tylko w jego odręcznie pisanym dzienniku. Nigdy nie opublikował tego rysunku i najwyraźniej znaleziono go gdzie indziej, ponieważ różni się nieco od kartusza w Wielkiej Piramidzie, a mówiąc dokładniej, nie zawiera żadnych poziomych linii w małym okręgu po prawej stronie. Gdyby kartusz przedstawiony na rysunku 3 został skopiowany z kartusza w Komorze Campbella, to Vyse najprawdopodobniej skopiowałby również te małe poziome linie, które widać w okręgu wewnątrz kartusza na rysunku nr 2. To, że nie skopiował tych linii, oznacza, że nie widział ich w owalu kartusza odwzorowanego na rysunku 3, co prowadzi do oczywistego wniosku, że kartusz przedstawiony na rysunku 3 pochodzi z innego źródła, niż ten, który widnieje w Komorze Campbella (rysunek 2).

Póki co wszystko się zgadza. Jeśli spojrzymy teraz pod mały hieroglif węża znajdujący się między dwoma hieroglifami przepiórki na obu kartuszach, zauważymy tam dwie sąsiadujące ze sobą małe kropki. I tu go mamy – te dwa punkty są błędem – nie są częścią imienia króla, ale prawdopodobnie przypadkowymi plamami farby, które spadły z pędzla piszącego. Prawdopodobnie Vyse zorientował się, że popełnił tutaj błąd, ponieważ w jego książce opublikowanej trzy lata po powrocie z Egiptu tego błędu w kartuszu Chufu (Cheopsa), który podobno znalazł w Wielkiej Piramidzie (rysunek 4), już nie ma.

 

 

Rys. 4. Kartusz Chufu z książki Vyse’a, na którym brak dwóch kro­pek pod hieroglifem węża. (Źródło: Vyse, tom I, str. 285)

 

 

W tym miejscu nasuwa się oczywiste pytanie: jak to możliwe, że identyczny przypadkowy błąd znalazł się w dwóch kartuszach Chufu występujących podobno w dwóch różnych źródłach? Zakładanie, że te dwa rzekomo osobne królewskie kartusze Chufu mogą zawierać taki sam niezamierzony błąd, jest nie do przyjęcia. Jeśli odrzucimy taką możliwość jako nie mieszczącą się w rozsądnych granicach prawdopodobieństwa, to będziemy mieli przekonywający dowód na to, że jeden kartusz został skopiowany z drugiego. Krótko mówiąc, kartusz, który oglądamy dzisiaj w Komorze Campbella, został skopiowany przez Vyse’a z oryginalnego zewnętrznego źródła. Istnienie związku między tymi dwoma pozornie różnymi kartuszami znajdującymi się na tej samej stronie ręcznie pisanego dziennika Vyse’a podkreśla sam Vyse, który obok kartusza umieszczonego w górnym prawym rogu na rysunku 5 umieścił komentarz „in Campbell’s Chamber” („w Komorze Campbella”), a obok kartusza w lewym dolnym rogu rysunku „Cartouche in Campbell’s Chamber” („Kartusz w Komorze Campbella”).

 

 

Rys. 5. Reprodukcja strony z ręcznie pisanego dziennika Vyse’a przedstawiająca jego komentarze i podwójne kropki pod hieroglifami węża na obu kartuszach. (Uwaga: Na oryginalnej stronie dziennika Vyse’a jest dużo więcej odręcznych uwag, niż przedstawiono tutaj).

 

 

Wyeliminowawszy w ten sposób możliwość skopiowania rysunku 3 (z pustym kółkiem) z Komory Campbella (rysunek 2), możemy przypuszczać, że to, co zawiera rysunek 3, jest odzwierciedleniem oryginału, którego Vyse użył jako źródła w celu umieszczenia kartusza Chufu (z kilkoma drobnymi poprawkami) oraz innych hieroglifów w Komorze Campbella.

Script logo
Do góry