Zastosowanie alternatywnych metod leczenia natychmiast uleczyłoby chorych na arteriosklerozę. Te terapie to: eliminacja metali ciężkich z śródbłonka przy pomocy długotrwałej oralnej chelacji; leczenie infekcji nabłonka przy pomocy ostryżu; przyjmowanie dużych dawek witaminy C i lizyny; suplementacja N-acetylocysteiną i L-argininą; obniżenie poziomu homocysteiny przy pomocy pirydoksyny (witaminy B6), kwasu foliowego, witaminy B12 i trimetyloglicyny; przyjmowanie witaminy K2 (która usuwa wapno z płytek miażdżycowych i umieszcza je w kościach); stosowanie diety o małej zawartości glukozy (unikanie pokarmów, które powodują gwałtowne podniesienie poziomu cukru we krwi, takich jak makarony, kukurydza, chleb, ryż, banany, białe ziemniaki i pszenica) oraz ograniczenie spożycia cukru. Nadmierne spożycie cukru jest obecnie uważane za główny czynnik ryzyka zawałów serca u kobiet i drugi co do ważności u mężczyzn.16

Slogany zachęcające pacjentów do poddania się zabiegowi wszczepienia bypassów, plastyki naczynia (angioplastyki balonikowej) lub wstawienia stentów bazują na strachu (na przykład: „Nosisz w sobie bombę z zapalnikiem czasowym i w każdej chwili możesz paść martwy!”). Wszelkie decyzje podejmowane pod wpływem strachu mają charakter emocjonalny i nie bazują na racjonalnym rozważeniu naukowej prawdy. Przestraszeni pacjenci chętnie godzą się na niebezpieczne chirurgiczne operacje, zwłaszcza gdy nie są świadomi istnienia alternatywnych metod.

Głównym czynnikiem utrudniającym przestawienie się społeczeństwa na bezpieczniejsze alternatywne reżymy zdrowotne jest to, że leki i zabiegi chirurgiczne są objęte planami ochrony zdrowia, zaś terapie alternatywne nie.

Zalecane przez dra Linusa Paulinga wysokie dawki witaminy C i lizyny mogą bardzo szybko zlikwidować bóle dusznicy bolesnej, nadciśnienie i chromanie.

Dr Julian Whitaker widział wielu pacjentów cierpiących na dusznicę bolesną, którzy nie ulegli złowieszczym ostrzeżeniom straszącym śmiercią w przypadku niepoddania się operacji wszczepienia bypassów i po zastosowaniu racjonalnego programu eliminującego arteriosklerozę pozbyli się jej w takim stopniu, że byli w stanie uczestniczyć w maratonie i innych stresujących zajęciach.17

Dr Garry Gordon często podkreśla, że w ciągu trzydziestu lat swojej pracy ani razu nie widział udaru lub zawału serca u pacjentów, którzy zaakceptowali jego długoterminową terapię oralnej chelacji połączonej z antykoagulacją przy użyciu bezpiecznej, naturalnej, przeciwkrzepliwej substancji o nazwie karagen18 zawartej w jego mieszance Essential Daily Defense (Podstawowa Codzienna Obrona) (patrz strona internetowa www.gordonresearch.com).

Każda terapia na bazie mechanicznych napraw zwężonych arterii jest skazana na niepowodzenie, ponieważ nie ma wpływu na przyczynę arteriosklerozy, która jest chorobą zwyrodnieniową metabolizmu wywoływaną przez toksyczne metale, infekcje, niedobór witamin C i K2, nadmierne spożycie cukru i tłuszczów trans, zapalenie dziąseł i niebezpiecznie wysoki poziom homocysteiny.

Harvardzki kardiolog dr Thomas Graboys (www.tomgraboys.com) uważa, że 90 procent z 740 000 operacji wszczepienia bypassów i 600 000 operacji plastyki naczynia (angioplastyki) wykonywanych co roku w Stanach Zjednoczonych jest zbędnych. Gdyby wszystkie bypassy, angioplastyki i stenty zastąpiono efektywnymi naturalnymi metodami leczenia arteriosklerozy, wówczas śmiertelność z powodu choroby sercowo-naczyniowej znacznie by spadła.19

Gdyby poinformowano społeczeństwo o zagrożeniach wynikających z chirurgicznego wszczepiania bypassów i zastąpiono je naturalnymi opcjami leczenia arteriosklerotycznej choroby serca, używano by znacznie mniej krwi i w ten sposób uratowano by wiele ludzkich istnień. Jest jednak mało prawdopodobne, aby do tego doszło, ponieważ ta wiedza nie jest przekazywana społeczeństwu przez media, które są na usługach przemysłu farmaceutycznego.

 

Ważne informacje na temat boreliozy

Boreliozę wywoływaną przez krętka Borrelia burgdorferi (Bb) uważano kiedyś za rzadką chorobę. Uważano, że rozprzestrzenia się ona wyłącznie przez ugryzienie kleszcza zarażonego tym pasożytem. Krętek Bb może osiedlać się w ścięgnach, komórkach mięśni, wiązadłach i różnych organach wewnętrznych. W początkowej fazie choroby często pojawia się klasyczna wysypka w kształcie wolego oczka. Później choroba może atakować serce i inne organy, układ nerwowy i stawy.

Obecnie wiadomo już, że borelioza może naśladować stwardnienie zanikowe boczne (ALS), chorobę Parkinsona, porażenie Bella, kauzalgię, zapalenie nerwu, wszelkie schorzenia psychiatryczne, z schizofrenią włącznie, syndrom chronicznego zmęczenia, niewydolność serca, dusznicę, niemiarowy rytm serca, fibromialgię, zapalenie skóry, choroby autoimmunologiczne, takie jak twardzina skóry i toczeń, stany zapalne oka, nagłą głuchotę, śmierć łóżeczkową (zespół nagłego zgonu niemowląt), zespół deficytu uwagi (ADD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), chroniczne bóle i wiele innych schorzeń.

Dr biologii i bakteriologii Lidzie Mattman, autorce wydanej w roku 2000 przez CRC Press książki Cell Wall Deficient Forms: Stealth Pathogens (Formy bez błony komórkowej – skryte patogeny), udało się wyizolować żywe krętki Bb z moskitów, pcheł, roztoczy, spermy, moczu, krwi i płynu rdzeniowego. Czynnikiem powodującym, że krętek Bb jest tak niebezpieczny, jest to, że potrafi przetrwać i rozmnażać się nie posiadając błony komórkowej, czyli że jest to organizm pozbawiony błony komórkowej (cell wall deficient; w skrócie CWD). Wiele wartościowych antybiotyków zabija bakterie pozbawiając je błony komórkowej, ale w przypadku Bb okazują się one bezwartościowe.

Borelioza jest obecnie uważana za najszybciej rozprzestrzeniającą się chorobę zakaźną świata. Nawet przy obecnym braku dobrych testów diagnostycznych każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się co najmniej 200 000 nowych przypadków. Niektórzy eksperci uważają, że co piętnasty Amerykanin jest zakażony, co daje ogólną liczbę 20 milionów.

Dr Ralph Rowen zna rodzinę, w której infekcja z matki przeszła na szóstkę jej dzieci, ale wszyscy dzięki właściwej terapii wyzdrowieli.20 Trudno uwierzyć, że te wszystkie dzieci zostały pogryzione przez kleszcze – bardziej prawdopodobne jest to, że w tej rodzinie doszło do przenoszenia się choroby z osoby na osobę. Dr Mattman oświadczyła: „Jestem przekonana, że borelioza przenosi się z osoby na osobę”.

W roku 1995 dr Mattman uzyskała dodatni wynik posiewu na krętka Bb w przypadku 43 spośród 47 osób cierpiących na chroniczne dolegliwości. W kontrolnej grupie 23 osób tylko w jednym przypadku posiew na krętka Bb dał wynik pozytywny. Następnie dr Mattman wyizolowała krętka Bb w ośmiu przypadkach spośród ośmiu choroby Parkinsona, w 41 przypadkach stwardnienia rozsianego, w 21 przypadkach stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) i we wszystkich poddanych testowi przypadkach choroby Alzheimera. Pełny powrót do zdrowia kilku osób z nieuleczalnym stadium stwardnienia zanikowego bocznego po odpowiedniej terapii dowodzi ogromnego znaczenia zdiagnozowania boreliozy.

Ostatnio udostępniono trochę ważnych informacji o rozprzestrzenianiu się boreliozy i skali tego problemu. Ostrość choroby zależy od ilości krętków u chorego. Zarażenie kilkoma krętkami daje łagodne objawy lub żadnych. Przeprowadzone w Szwajcarii w roku 1988 badania wykazały, że tylko u 12,5 procent pacjentów, u których wykryto krętka Bb, występują symptomy. U pewnego niemieckiego chłopca borelioza rozwinęła się pięć lat po ugryzieniu kleszcza.

Infekcje mikoplazmą często pozostają bezobjawowe dopóty, dopóki ich ofiara nie doświadczy stresującego wydarzenia, np. szoku, wypadku, poważnej operacji chirurgicznej, chronicznej bezsenności, rozwodu itp. Te stresogenne wydarzenia umożliwiają mikoplazmie konsumpcję cholesterolu w osłonach nerwów i wraz z zamieraniem tych nerwów mogą pojawić się symptomy, takie jak w przypadku stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Uważa się, że mechanizm tego pogorszenia stanu zdrowia organizmu wynika z osłabienia układu immunologicznego pod wpływem stresu. Borelioza może mieć podobnie opóźniony przebieg, ponieważ u wielu osób jej objawy pojawiają się dopiero po stresujących wydarzeniach.

Script logo
Do góry