Ludzie o ekstremalnej długowieczności wydają się wykazywać równoległy wzrost kilku zjawisk związanych ze zdrowiem. W szczególności stwierdzono, że podgrupa bakterii Christensenellaceae występująca u stulatków i ludzi w wieku 105+ lat wpływa pozytywnie na poprawę funkcji nerek. Jest to bardzo ważne, ponieważ wielu starszych ludzi umiera z powodu niewydolności nerek.13

W ostatnich latach ortodoksyjna medycyna opracowała skuteczne metody leczenia wielu różnych chorób żołądkowo-jelitowych za pomocą przeszczepów kału. Czy jest możliwe, że stukilkulatkowie dysponują jakimś cennym rezerwuarem tego typu bakterii?

 

 

Rodzaje drobnoustrojów występujących w mikrobiomie w zależności od wieku.

 

 

Czy różnorodność jest kluczem do długowieczności?

Większość pacjentów geriatrycznych nie zdaje sobie sprawy, że kolonoskopia całkowicie usuwa ich mikrobiom i że muszą zaczynać od nowa jego odbudowę. Badania wykazały, że u większości starszych osób różnorodność ich mikrobiomu zmniejsza się z wiekiem z powodu wielu czynników.14

Czy mogą istnieć inne czynniki, takie jak geografia i pochodzenie etniczne, które wpływają na mikrobiom?

Niedawne badania starszych osób w Azji wykazały pewne sprzeczności w wynikach w porównaniu z włoską grupą badawczą prowadzoną przez Biagiego i jego współpracowników.

W Chinach istnieje pięć regionów znanych jako „okręgi długowieczności”, w tym obszar Dujiangyan w prowincji Syczuan, gdzie przeprowadzono badania. Badanie osób w wieku 90 lat i starszych wykazało, że mikrobiom tych ludzi różnił się znacznie od mikrobiomu włoskich stulatków. Jednak spośród 50 testowanych parametrów 11 było wspólnych dla tych dwóch grup długowiecznych osób. Wśród podobieństw były potencjalnie korzystne bakterie Akkermansia i Clostridium XIVa znane jako producenci krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Ponadto zarówno chińscy, jak i włoscy długowieczni ludzie mieli Escherichia/Shigella i Proteobacteria. Obfitość Faecalibacterium stwierdzono u obu grup, ale zauważono też, że ich ilość zmniejsza się wraz z wiekiem w porównaniu z osobami młodszymi.15

Przekrojowe badanie wykonane przez Odamaki et al. w roku 2016, w którym oceniono 367 zdrowych japońskich pacjentów w wieku 0–104 lat, ujawniło, że mikrobiom stulatków był podobny do tego u młodszych osób. Ponowna analiza danych wykazała, że długo żyjący ludzie mieli bardziej różnorodny mikrobiom w porównaniu z młodszymi osobami.16

Kolejny przegląd danych z badania przeprowadzonego przez Biana et al. w roku 2017 ujawnił podobny wynik. W badaniu obserwowano osoby w wieku 3–100 lat z chińskiej prowincji Jiangsu. Wyniki pokazały, że osoby starsze miały podobny mikrobiom do młodszych uczestników.17 Po ponownej analizie okazało się, że osoby starsze mają bardziej zróżnicowany mikrobiom w porównaniu z młodszymi osobami z grupy kontrolnej.18

Z najnowszych badań wynika, że istnieje wiele czynników wpływających na mikrobiom, w tym pochodzenie genetyczne, geografia, dieta, leki, styl życia i środowisko. Istnieją również pewne specyficzne szczepy form bakteryjnych związane z długowiecznością, które są podobne lub różne w zależności od pochodzenia etnicznego, kultury i lokalizacji. Jak dotąd dane wydają się wskazywać, że najbardziej znaczącą rolę w długowieczności odgrywa różnorodność mikrobiomu.

 

 

Z badań opartych na dowodach coraz bardziej wynika, że nasze wybory żywieniowe wpływają na nasz mikrobiom.

 

 

Ciemna strona mikrobiomu

W przeciwieństwie do bakterii związanych z długowiecznością są też bakterie zaliczane do ciemnej strony. Te niekorzystne bakterie powodują szybsze starzenie się, sprzyjając wielu dolegliwościom związanym z wiekiem, za które większość lekarzy obwinia naturalny proces starzenia się. Dolegliwości związane z wiekiem często są leczone lekami przeciwbólowymi i steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które mają negatywny wpływ na mikrobiom. To może dodatkowo wspierać niekorzystne bakterie, które w dłuższej perspektywie powodują jeszcze więcej dolegliwości.

Niekorzystne typy bakterii obejmują grupę Oscillospira, która jest powiązana ze starzeniem. Ta grupa, wraz z subdominującymi członkami rzędu Bacteroides, takimi jak Odoribacter i Butyricimonas, została wykryta u ludzi, którzy starzeli się szybciej lub po prostu nie przejawiali oznak długowieczności.19

Chociaż wielu z wyżej wymienionych naukowców opracowało nowe spojrzenie na mikroflorę długowieczności, to jednak odkrycia ich samych i innych badaczy ujawniły również bakterie w mikroflorze, które są związane z przyśpieszonym starzeniem się. Badania naukowe wykazały, że patogenne bakterie, takie jak Escherichia coli (E. coli), są związane z chorobą zapalną, a także z chorobą Leśniowskiego-Crohna.20

E. coli jest również odpowiedzialna za produkcję beta-glukuronidazy, enzymu lizosomalnego biorącego udział w degradacji komórek prawidłowej i nowotworowej tkanki okrężnicy.21 Beta-glukuronidaza ma związek nie tylko z wywoływaniem raka okrężnicy, ale również sprzyja rakowi prostaty22 i kancerogenezie ludzkiego raka piersi.23

Script logo
Do góry