Mikrobiom zaczyna się od urodzenia

Sposób przychodzenia na ten świat może być ogromną przeszkodą dla niemowląt, ponieważ coraz więcej szpitali wykonuje cesarskie cięcia. W rezultacie badań ustalono, że dzieci urodzone drogą pochwową wytwarzają więcej bakterii kwasu mlekowego, które są ważne dla produkcji kwasu gamma-aminomasłowego (gamma-aminobutyric acid; w skrócie GABA). Ta substancja jest kluczowa w regulacji komunikacji komórek mózgowych.

GABA odgrywa ważną rolę jako hamujący neuroprzekaźnik, który moduluje zachowanie, poznanie i zdolność organizmu do reagowania na stres. GABA kontroluje strach i niepokój, gdy neurony są nadmiernie pobudzone. Niższe niż normalne poziomy GABA zostały powiązane ze schizofrenią, depresją, lękiem i zaburzeniami snu.

Na mikrobiom jelit u noworodków wpływa wiele czynników, w tym stosowanie antybiotyków, szczepienia, dieta, sposób porodu, czynniki środowiskowe i mikroflora matki.8

Inne badania wykazały, że niemowlęta karmione mieszanką mają bardziej zróżnicowany mikrobiom niż dzieci karmione piersią. U niemowląt karmionych z butelki stwierdzono bakteroidy, Clostridium i bakterie z rodzaju Enterobacteriaceae w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią. Dalsze ustalenia potwierdziły, że niemowlęta rodzone drogą pochwową są skolonizowane przez bakterie kałowe i pochwowe matki, a nie przez bakterie środowiskowe pochodzące od pracowników służby zdrowia, z klimatyzatorów, sprzętu medycznego, jak ma to miejsce w przypadku innych noworodków.9

 

 

Na mikrobiom jelit u noworodków wpływa wiele czynników.

 

 

Badania na osobach starszych

Badania kliniczne przeprowadzone wśród starszych irlandzkich pacjentów w wieku powyżej 65 lat wykazały, że dominującymi postaciami ich mikroflory były Bacteroidetes i Firmicutes. W badaniu tym zauważono również, że 53 procent rdzeniowej mikroflory u osób starszych składało się z Bacteroidetes w porównaniu z 8–27 procentami u młodszych dorosłych.10

Na podstawie tych odkryć można pokusić się o stwierdzenie, że zmiany mikroflory u osób starszych mają bezpośredni wpływ na procesy zapalne w starzejącym się organizmie. Stany zapalne mogą wystąpić nie tylko w układzie mięśniowo-szkieletowym, ale także w mózgu i tkwią one u podstaw wielu związanych z wiekiem chorób neurologicznych, w tym demencji i choroby Alzheimera.

 

 

 

 

Podwójnie ślepa próba przeprowadzona na Lactobacillus acidophilus oraz prebiotyku wykazała, że spożywanie substancji symbiotycznych przez sześć tygodni miało znaczący pozytywny wpływ na poziom insuliny w surowicy, białka C-reaktywnego i kwasu moczowego. Te odkrycia pokazują, jak mikrobiom jelit może wpływać na zapobieganie cukrzycy.11

Niedawne badania naukowe prześledziły związek pomiędzy ewolucją bakterii jelitowych i ekstremalną ludzką długowiecznością. Ważnych danych dostarczyły badania przeprowadzone na ludziach reprezentujących przeciwległe krańce na skali długości ludzkiego życia i na ich mikrobiomie.

Pewne przełomowe badanie dostarczyło filogenetycznej analizy mikrobiomu ludzi liczących sto kilka lat (od 105 do 109 lat), której wyniki porównano z danymi uzyskanymi od innych dorosłych i starszych osób. Stwierdzono, że mają oni unikalną grupę form bakteryjnych rezydujących w ich mikrobiomie. Te obficie występujące bakterie symbiotyczne pochodzą z rodzin Ruminococcaceae, Lachnospiraceae i Bacteroidaceae. Stwierdzono, że ilość tych form bakteryjnych zmniejsza się z wiekiem. Okazuje się, że ludzie z tymi formami bakterii żyją znacznie dłużej.

W tym momencie nie należy biec do lodówki, aby sprawdzić, czy są one w butelce probiotyków, ponieważ ich tam nie znajdziesz. Pamiętaj, że jest to dość nowa informacja i większość producentów nie jest jeszcze w stanie izolować i tworzyć probiotyków zawierających te szczepy. Istnieją również problemy z regulacjami patentowymi, które zwykle skutkują opracowaniem przez firmy biotechnologiczne własnych genetycznych wersji szczepu probiotycznego. Podczas gdy obfitość tych gatunków bakterii wydaje się sprzyjać długowieczności i ekstremalnej długowieczności, dominacja Ruminococcaceae, Lachnospiraceae i Bacteroidaceae może również pomóc w przystosowaniu i pielęgnowaniu innych oportunistycznych flor bakteryjnych, które podnoszą jakość życia i przedłużają je. Inne bakterie allochtoniczne to Akkermansia, Bifidobacterium i Christensenellaceae. Poza tym obfitość Coprococcus, Roseburia i Faecalibacterium, należących do rodzin Lachnospiraceae i Ruminococcaceae, jest również związana z opóźnionym starzeniem.12

Script logo
Do góry