Emocje i rak

Dr Budwig odniosła się również do stanów emocjonalnych swoich pacjentów. Pisała, że nie może pomóc nikomu, kto cierpi na uporczywe problemy emocjonalne. Jestem przekonany, że jej sukcesy w znacznej mierze wynikały z pozytywnych oczekiwań jej pacjentów, którzy uzyskali poradę tak sławnej terapeutki.

Kolejny Niemiec, dr Ryke Geerd Hamer, łączy różne formy raka i położenie guzów ze szczególnymi rodzajami emocjonalnego szoku.21 I tak konfliktowy szok dotyczący dziecka, domu lub matki odciśnie się na lewej piersi, podczas gdy konfliktowy szok dotyczący partnera lub innych spraw będzie miał wpływ na pierś prawą.

Dr Hamer uważa, że większość przerzutów lub guzów wtórnych powstaje w rezultacie strachu przed rakiem lub śmiercią, który wzrasta po poinformowaniu pacjenta o wykryciu u niego raka lub złym rokowaniu. Rozwiązaniem jest odszukanie emocjonalnych wstrząsów, które mogły zainicjować raka, i zneutralizowanie ich przy pomocy pozytywnych zmian emocjonalnych.

Silny wpływ strachu można również zauważyć w obserwacjach nie żyjącego już medycznego jasnowidza i teozofa22 Geoffreya Hodsona. Opisał on kobietę, która najpierw miała operację usunięcia raka z jednej piersi, po czym zaczęła się panicznie bać, że będzie miała raka drugiej piersi. Ten strach spowodował powstanie intensywnie szarego obszaru w jej aurze nad tą piersią, potem pojawił się narastający ból i nastąpił rozrost guza do takich rozmiarów, że zalecono jej operację. Po oczyszczeniu jej aury i zastąpieniu strachu pozytywnymi emocjami, zarówno guz, jak i ból zniknęły. Hodson podkreślał, że gdyby operację wykonano, najprawdopodobniej doszłoby do nawrotów raka.23

Rak przewodowy in situ (DCIS) to zwykle nieszkodliwe zwapnienie w piersi, które czasami może rozwinąć się w inwazyjny guz. Preferowane leczenie konwencjonalnej medycyny to mastektomia. Mimo to u jednego procenta kobiet dochodzi do lokalnego nawrotu guza, a u innego jednego procenta po mastektomii do bardzo rozległych przerzutów. W raporcie z badań czytamy, że kobiety z DCIS boją się nawrotu guza bardziej niż powinny.24 Aby po mastektomii doszło do nawrotu nieszkodliwego zwapnienia w postaci raka, konieczny jest potężny strach, który jest wpajany kobietom, aby skłonić je do usunięcia piersi.

Tak więc dochodzimy do kolejnego ważnego aspektu wszechstronnego leczenia raka – odwrócenia braku witalności zaatakowanego organu wynikającego ze strachu.

Można tego dokonać, odświeżając wspomnienia o radości i miłości lub wyobrażając sobie sytuację, która wywoła takie odczucia, a następnie przekazując te odczucia do zaatakowanego organu. Można to robić codziennie w charakterze wyobrażeń realizowanych w stanie relaksacji lub medytacji.

 

Racjonalny program walki z rakiem

• Immunoterapia, czyli intensywna terapia antymikrobowa i wzmacnianie układu immunologicznego;

• Przywrócenie metabolizmu energii utleniania zgodnie z zasadami dr Budwig;

• Oczyszczanie oraz wykorzystywanie nieskażonej i naturalnej żywności i wody;

• Codzienne kierowanie pozytywnych wyobrażeń i uczuć do zaatakowanych organów;

• Neutralizowanie wszelkich emocjonalnych wstrząsów;

• Neutralizowanie wszelkich innych elementów, które mogłyby przyczyniać się do rozwoju raka;

• Wykorzystywanie wzmacniających leków i terapii.

Bezpośrednie zniszczenie guza na przykład balsamem Cansema25 lub wodorowęglanem sodu (NaHCO3 – soda oczyszczona, kwaśny węglan sodu)26 jest czasami możliwe, ale nie należy tego robić w oderwaniu od innych procedur. Powinno to być elementem holistycznego programu obejmującego immunoterapię, poprawę metabolizmu i emocji oraz oczyszczanie. Szczegółowy program takiego działania znajduje się na mojej stronie internetowej.27 Są różne sposoby prowadzenia tej terapii i być może z czasem dojdziemy do konsensusu w sprawie najlepszej kombinacji leków i kuracji dla określonych warunków.

 

O autorze:

Walter Last jest emerytowanym biochemikiem i chemikiem, który pracował na medycznych wydziałach wielu niemieckich uniwersytetów oraz w Laboratoriach Bio-Science w Los Angeles w USA, a później jako żywieniowiec i terapeuta wykorzystujący naturalne metody leczenia w Nowej Zelandii i Australii, gdzie obecnie mieszka. Jest autorem licznych artykułów dotyczących zdrowia publikowanych w różnych czasopismach, jak również kilku książek, w tym Healing Foods (Uzdrawiające potrawy) i The Natural Way to Heal (Naturalny sposób uzdrawiania), a także serii małych książeczek wydanych pod ogólnym tytułem Heal Yourself (Uzdrów się sam) instruujących, jak uwolnić się od takich chorób, jak artretyzm, astma, rak, drożdżaki, cukrzyca oraz problemy z nadwagą (patrz strona internetowa www.theartoflife.com). Dotychczas w Nexusie ukazały się jego następujące artykuły „Nowa medycyna doktora Hamera” (nr 32), „Na ile naukowe są konwencjonalne terapie antyrakowe?” (nr 37), „Energia seksualna a zdrowie i duchowość” (nr 55 i 56) oraz „Czy większość chorób powoduje system medyczny?” (nr 59). Zainteresowanych dalszymi informacjami na temat zdrowia odsyłamy na jego stronę internetową poświęconą zdrowiu, nauce i duchowości zamieszczoną pod adresem www.health-science-spirit.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. W. Last, „How Scientific Are Orthodox Cancer Treatments?” [„Na ile naukowe są konwencjonalne terapie antyrakowe?”, Nexus, nr 37 (5/2004)], www.health-science-spirit.com.

 2. Jedyną dostępną w języku angielskim jego książką jest napisana wspólnie z S. Wolzem Successful Biological Control of Cancer by Combat against the Causes (Udana biologiczna kontrola raka poprzez zwalczanie jego przyczyn) wydana nakładem wydawnictwa Neuwieder Verlagsgesellschaft, Neuwied, Niemcy, 1990. Najważniejsza jego książka to Krebs – Problem ohne Ausweg? (Rak – problem bez rozwiązania?), Verl. f. Medizin Fischer, Heidelberg, Niemcy, 1974, II wydanie 1988.

 3. Najbardziej wyczerpującą informację na temat terapii dr Budwig można znaleźć pod adresem www.healingcancernaturally.com. Znajdują się tam również szczegóły zawarte w trzech jej książkach, które przetłumaczono na język angielski.

 4. Patrz www.healingcancernaturally.com.

 5. D. Mulhall, „The Nanobacteria Link to Heart Disease and Cancer” [„Związek chorób serca i raka z nanobakteriami”, Nexus, nr 44 (6/2005)].

 6. J.M. Price, Coronaries/Cholesterol/Chlorine (Naczynia wieńcowe/cholesterol/chlor), Alta Enterprises, USA, 1969.

 7. Scienceblog.com, „Cancer «cure» in mice to be tested in humans” („Kuracja raka u myszy ma być sprawdzona na ludziach”), 30 czerwca 2008, www.scienceblog.com.

 8. A. Cantwell, The Cancer Microbe (Mikrob raka), Aries Rising Press, Los Angeles, 1990; patrz również A. Cantwell, „Do Tuberculosis-type Bacteria Cause AIDS?” [„Czy bakterie typu gruźliczego powodują AIDS?”, Nexus, nr 62 (6/2008)], i inne artykuły dra Alana Cantwella zamieszczone pod adresem ariesrisingpress.com.

 9. Tamże.

10. Tamże.

11. G.E. Meinig, Root Canal Cover-Up (Tuszowanie prawdy o metodzie kanałowego leczenia zębów), Bion Publishing, Ojai, Kalifornia, 1993; patrz również G.E. Meinig, „The 3-1⁄2 Year Success of Root Canal Cover-up” („Udane tuszowanie prawdy o metodzie kanałowego leczenia zębów przez trzy i pół roku”) zamieszczony pod adresem www.ppnf.org.

12. C.O. Truss, The Missing Diagnosis (Brakująca diagnoza), Truss, Birmingham, Alabama, 1983; patrz również W. Last, „Candida and the Antibiotic Syndrome” („Drożdżaki i syndrom antybiotyków”), www.health-science-spirit.com oraz „Overcoming Candida” („Zwalczanie drożdżaków”) zamieszczony pod adresem www.the-heal-yourself-series.com.

13. W. Last, „The Ultimate Cleanse” („Maksymalne oczyszczenie”), www.health-science-spirit.com.

14. Urządzenie wykorzystywane w niekonwencjonalnym leczeniu różnych chorób. Oficjalnie nie zostało dopuszczone do sprzedaży i nie można go używać na ludziach i zwierzętach. Mimo to wiele osób potwierdza jego pozytywne właściwości. Podobno umożliwia ono eliminację bakterii, pasożytów i grzybów w organizmie człowieka. Realizowane jest to poprzez generowanie niskonapięciowych impulsów o określonej częstotliwości. – Przyp. tłum.

15. M. Gerson, A Cancer Therapy: Results of 50 Cases (Leczenie raka – wyniki 50 przypadków), Totality Books, Kalifornia, 1958; patrz również www.gerson.org.

16. J. Brandt, The Grape Cure (Kuracja winogronowa), Ehret Literature Publishing Co., Beaumont, Kalifornia, 1928.

17. M. Adams, „Raw Broccoli, Cabbage Slash Bladder Cancer Risk by 40 Percent; Cooking Destroys Benefits” („Surowe brokuły, kapusta obniżają ryzyko zapadnięcia na raka pęcherza moczowego o 40 procent – gotowanie niszczy ten efekt”), www.naturalnews.com.

18. Scienceblog.com, „Researchers correct decline in organ function associated with old age” („Badacze korygują spadek wydajności organów wynikający z procesu starzenia się”), 11 sierpnia 2008, www.scienceblog.com.

19. W. Last, „Dental Problems” („Problemy dentystyczne”), www.health-science-spirit.com.

20. S.R. Singerand, S. Grismaijer, Dressed to Kill: The Link between Breast Cancer and Bras (Zabójczy strój – związek pomiędzy rakiem piersi i stanikami), Avery Press, 1995; patrz również dr Ralph L. Reed, „Bras and Breast Cancer” („Staniki i rak piersi”) zamieszczony pod adresem www.all-natural.com.

21. Oficjalna, anglojęzyczna strona internetowa dra Hamera mieści się pod adresem www.newmedicine.ca; patrz również W. Last, „The New Medicine of Dr Hamer” [„Nowa medycyna dra Hamera”, Nexus, 32 (6/2003)]), www.health-science-spirit.com.

22. Teozofia to światopogląd religijno-filozoficzny o charakterze panteistycznym (panteizm to utożsamianie Boga ze światem, często rozumianym jako przyroda) głoszony przez Towarzystwo Teozoficzne założone w roku 1875 przez Helenę Bławacką w Nowym Jorku. Teozofia bazuje w znacznej mierze na neoplatonizmie (filozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona i pogańskiej myśli religijnej) i buddyzmie. Według Bławackiej teozofia nie jest religią, lecz systemem myślowym możliwym do pogodzenia ze zorganizowanymi wyznaniami, takimi jak chrześcijaństwo, buddyzm czy hinduizm. – Przyp. tłum.

23. G. Hodson, Occult View of Health and Disease (Okultystyczne spojrzenie na zdrowie i chorobę), Health Research, Mokelumne Hill, Kalifornia, 1972.

24. C. Phend, „Fears of Recurrence Linked to Anxiety After DCIS Diagnosis” („Lęk przed nawrotem związany z niepokojem spowodowanym zdiagnozowaniem DCIS”), 12 lutego 2008, www.medpagetoday.com.

25. Patrz „Cansema: The Internationally Recognised Skin Cancer Treatment” („Cansema – uznana na całym świecie terapia raka skóry”), www.health-science-spirit.com.

26. T. Simoncini, „Is the Cause of Cancer a Common Fungus?” [„Czy pospolity grzyb może być przyczyną raka?”, Nexus, nr 56 (6/2007)], www.cancerfungus.com.

27. Patrz ośmioczęściowa seria „Overcoming Cancer” („Przezwyciężanie raka”) zamieszczona pod adresem www.health-science-spirit.com oraz książka Waltera Lasta Overcoming Cancer: A Guide to Self-Healing (Przezwyciężanie raka – przewodnik po samouzdrawianiu) dostępna pod adresem www.the-heal-yourself-series.com.

 

Script logo
Do góry