Przypisy:

51. Dr Joseph Mercola, „Monsanto’s Roundup Herbicide May Be Most Important Factor in Development of Autism and Other Chronic Diseases” („Środek chwastobójczy Roundup firmy Monsanto może być najważniejszym czynnikiem w rozwoju autyzmu i innych przewlekłych chorób”), tinyurl.com.

52. A. Samsell, S. Seneff, „Glyphosate Pathways to Modern Diseases VI: Prions, Amyloidosis and Autoimmune Neurological Diseases” („Ścieżki glifosatowe do współczesnych chorób VI – Priony, amyloidoza i autoimmunologiczne choroby neurologiczne”), dostępne online pod adresem: www.amsi.ge.

53. Nancy L. Swanson et al., „Genetically Engineered Crops, Glyphosate and the Deterioration of Health in the United States of America” („Genetycznie modyfikowane uprawy, glifosat i pogorszenie stanu zdrowia w Stanach Zjednoczonych”), Journal of Organic Systems, 2014, 9(2), jeffreydachmd.com.

54. S. Thongprakaisang et al., „Glyphosate Induces Human Breast Cancer Cells Growth Via Estrogen Receptors” („Glifosat powoduje wzrost komórek ludzkiego raka piersi poprzez receptory estrogenowe”), Food and Chemical Toxicology, wrzesień 2013, 59, www.ncbi.nlm.nih.gov.

55. R. Mesnage et al., „Transcriptome Profile Analysis Reflects Rat Liver and Kidney Damage Following Chronic Ultra-low Dose Roundup Exposure” („Analiza profili transkryptomów ujawnia uszkodzenia wątroby i nerek u szczurów po długotrwałym kontakcie z bardzo niskimi dawkami Roundupu”), 2015, ehjournal.biomedcentral.com.

56. Science in Society, „Glyphosate and Cancer” („Glifosat i rak”), 2014, www.i-sis.org.uk.

57. Dr David Brownstein, „More Shocking Vaccine News: Common Vaccines Contaminated with Glyphosate!” („Kolejne wstrząsające wiadomości na temat szczepień – powszechnie stosowane szczepionki są skażone glifosatem!”), tinyurl.com.

58. A. Samsell, S. Seneff, „Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases” („Glifosat tłumi biosyntezę enzymów cytochromu P450 i aminokwasów wykonywaną przez mikroflorę jelitową – droga do współczesnych chorób”), Entropy, 2013, s. 15, www.cornucopia.org.

59. H. Matsuda et al., „Characterization of Antibody Responses Against Rectal Mucosa-Associated Bacterial Flora in Patients With Ulcerative Colitis” („Charakterystyka reakcji przeciwciał w stosunku do związanej ze śluzówką odbytniczej flory bakteryjnej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”), Journal of Gastroenterology and Hepatology, 15 stycznia 2000, 15(1), dostępne online pod adresem: www.ncbi.nlm.nih.gov.

60. Jop de Vrieze, „Crohn’s Disease Marked by Dramatic Changes in Gut Bacteria” („Chorobę Leśniowskiego-Crohna powodują drastyczne zmiany w bakteriach jelitowych”), Science, 12 marca 2014, www.science.org.

61. Lisa L. Strate et al., „Diverticular Disease as a Chronic Illness: Evolving Epidemiologic and Clinical Insights” („Choroba uchyłkowa jelit jako choroba przewlekła – ewolucja podejścia epidemiologicznego i klinicznego”), American Journal of Gastroenterology, 2012, s. 107, tinyurl.com.

62. M. Ash, „Dysbiosis in Autism, More Evidence Confirms Association” („Dysbioza w autyzmie – więcej dowodów potwierdza związek”), Clinical Education, lipiec 2013, www.clinicaleducation.org.

63. Yuliya E. Borre et al., „The Impact of Microbiota on Brain and Behavior: Mechanisms & Therapeutic Potential” („Wpływ mikroflory na mózg i zachowanie – mechanizmy i potencjał terapeutyczny”), 2014, link.springer.com.

64. K. Nemani et al., „Schizophrenia and the Gut-Brain Axis” („Schizofrenia i oś jelita-mózg”), Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 56, styczeń 2015, www.sciencedirect.com.

65. S. Seneff, N. Swanson, C. Li, „Aluminum and Glyphosate Can Synergistically Induce Pineal Gland Pathology: Connection to Gut Dysbiosis and Neurological Disease” („Aluminium i glifosat mogą synergicznie prowadzić do zaburzeń szyszynki – związek z dysbiozą jelit i chorobami neurologicznymi”), Agricultural Sciences, 2015, s. 6, file.scirp.org.

66. David B. Lewis, „Current FDA Perspective on Leachable Impurities in Parenteral and Ophthalmic Drug Products” („Obecne spojrzenie Agencji ds. Żywności i Leków na wypłukiwane nieczystości do pozajelitowych i ocznych wyrobów medycznych”), 2011, tinyurl.com.

67. Dr Frank Moffatt, „Extractables and leachablesin pharma – A serious issue” („Ekstrahowalne i wypłukiwane farmaceutyki – poważna kwestia”), dostępne online pod adresem: tinyurl.com.

68. „Possible Glass Particle Contamination Prompts HPV Vaccine Recall” („Potencjalne zanieczyszczenie cząsteczkami szkła powoduje wycofanie szczepionki HPV”), American Family Physician, 2013, tinyurl.com.

69. Sam Kennedy, „No Recall for Glass Found in Vaccines Made in Monroe County” („Szczepionki wyprodukowane w okręgu Monroe, w których znaleziono szkło, nie zostały wycofane”), The Morning Call, grudzień 2016, touch.mcall.com.

70. S. Bukofzer et al., „Industry Perspective on the Medical Risk of Visible Particles in Injectable Drug Products” („Spojrzenie przemysłu na medyczne ryzyko występowania widocznych cząstek we iniekcyjnych wyrobach leczniczych”), PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, journal.pda.org.

71. F. DeGrazia, D. Paskiet, „The Glass Quandary” („Problem związany ze szkłem”), Contract Pharma, 2012, www.contractpharma.com.

72. Centre for Disease Control and Prevention, Latex in Vaccine Packaging (Lateks w opakowaniach szczepionek), 2016, www.cdc.gov.

73. „Drug Bottles Containing Natural Rubber Stoppers May Place Latex Allergic Patients at Risk for Reactions: Hopkins Researchers Encourage FDA and Pharmaceutical Companies to End Natural Rubber Stopper Use” („Szklane pojemniki zamykane korkiem z naturalnej gumy mogą narażać osoby uczulone na lateks na reakcje – naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przekonują Agencję ds. Żywności i Leków oraz koncerny farmaceutyczne do zaprzestania stosowania korków z naturalnej gumy”), Journal of Allergy and Clinical Immunology, czerwiec 2001, vol. 107, nr 6, tinyurl.com.

74. „Parenteral Preparations” („Preparaty pozajelitowe”), Pharmpress, tinyurl.com.

75. D. Sahu, G.M. Kannan, R. Vijayaraghavan, „Carbon Black Particle Exhibits Size Dependent Toxicity in Human Monocytes” („Cząsteczki sadzy powodują toksyczność w ludzkich monocytach”), International Journal of Inflammation, vol. 2014, www.hindawi.com.

76. T.S.S. Dikshith, „Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations” („Niebezpieczne chemikalia – zarządzanie bezpieczeństwem i światowe regulacje”), CRC Press, 2013, tinyurl.com.

77. A.M. Gatti, S. Montanari, „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination” („Nowe badania kontroli jakości szczepionek – mikro- i nanozanieczyszczenia”), International Journal of Vaccines and Vaccination, vol. 4, nr 1, 2017, medcraveonline.com.

78. Geochemical Atlas of Europe, Cerium (Geochemiczny Atlas Europy – cer), weppi.gtk.fi.

79. J. Tyrrell et al., „High Urinary Tungsten Concentration Is Associated with Stroke in the National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2010” („Wysokie stężenie wolframu w moczu wiązane jest z udarem w narodowych badaniach zdrowia i odżywiania z lat 1999–2010”), PLoS ONE, 2013, journals.plos.org.

80. K.K. Das, S.N. Das, S.A. Dhundasi, „Nickel: Its Adverse Health Effects & Oxidative Stress” („Nikiel – jego niekorzystny wpływ na zdrowie i stres oksydacyjny”), Indian Journal of Medical Research, październik 2008, 128(4), www.ncbi.nlm.nih.gov.

81. G. Flora, D. Gupta, A. Tiwari, „Toxicity of Lead: A Review With Recent Updates” („Toksyczność ołowiu – omówienie niedawnych nowości”), Interdisciplinary Toxicology, czerwiec 2012, 5(2), www.ncbi.nlm.nih.gov.

82. S. Sundar, J. Chakravarty, „Antimony Toxicity” („Toksyczność antymonu”), International Journal of Environmental Research and Public Health, grudzień 2010, 7(12), www.ncbi.nlm.nih.gov.

83. G. Barbanti-Brodano et al., „Simian Virus 40 Infection in Humans and Association with Human Diseases: Results and Hypotheses” („Zakażenie ludzi małpim wirusem 40 i związek z ludzkimi chorobami – wyniki i hipotezy”), Virology, vol. 318, nr 1, styczeń 2004, www.sciencedirect.com.

84. Michael E. Horwin, „Simian Virus 40 (SV40): A Cancer Causing Monkey Virus from FDA-Approved Vaccines” [„Małpi wirus 40 (SV40) – Małpi wirus powodujący raka w szczepionkach dopuszczonych przez FDA”], Albany Law Journal of Science & Technology, vol. 13, nr 3, 2003, www.sv40foundation.org.

85. Mike Adams, „Merck Vaccine Scientist Dr. Maurice Hilleman Admitted Presence of SV40, AIDS and Cancer Viruses in Vaccines” („Specjalista od szczepionek z Merck, dr Maurice Hilleman, potwierdził obecność wirusów SV40, AIDS i raka w szczepionkach”), www.naturalnews.com.

86. Rebecca Sheets, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (Komitet Doradczy ds. Szczepionek i Powiązanych Produktów Biologicznych), „History and Characterization of the Vero Cell Line” („Historia i charakterystyka linii komórkowej vero”), 2012, tinyurl.com.

87. J. Cribb, „The Origin of Acquired Immune Deficiency Syndrome: Can Science Afford to Ignore It?” („Pochodzenie zespołu nabytego niedoboru odporności – czy nauka może sobie pozwolić na lekceważenie go?”), The Royal Society, 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov.

88. L.G. Horowitz, Medical Hypotheses, maj 2001, vol. 56, nr 5, dostępne online pod adresem: www.sciencedirect.com.

89. A. Cantwell, „The Gay Experiment That Started Aids in America” („Eksperyment na homoseksualistach, który zapoczątkował AIDS w USA”), 2011, dostępne online pod adresem: www.rense.com.

90. „Baxter Admits Flu Product Contained Live Bird Flu Virus” („Baxter przyznaje, że szczepionka przeciwko grypie zawiera żywego wirusa ptasiej grypy”), CTV News, 2009, 90. www.ctvnews.ca.

91. D. Beasley, „Baxter Completes First Swine Flu Vaccine Batches” („Baxter kończy pierwsze partie szczepionki przeciwko świńskiej grypie”), Reuters, sierpień 2009, www.reuters.com.

 

Script logo
Do góry