INNE PRZYPADKI POWAŻNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Oprócz już wspomnianych w szczepionkach są jeszcze inne bardzo szkodliwe zanieczyszczenia.

 

Wirus SV40

Najgłośniejszy ze wszystkich przypadków skażenia szczepionek dotyczył szczepionki przeciwko polio. W latach 1955–1963 dziesiątkom milionów Amerykanów i setkom milionów ludzi na świecie wstrzyknięto szczepionkę przeciwko polio, która była skażona wirusem SV40.83

Naturalnym żywicielem tego wirusa jest małpa rezus, której nerkowych komórek użyto do produkcji szczepionki przeciwko polio. Skażenie tej szczepionki odkryto w roku 1960, ale rząd pozwalał producentom sprzedawać te skażone szczepionki aż do roku 1963, mimo iż ten wirus powoduje raka. Niedawne badania wykazały związek SV40 z nowotworami mózgu, rakiem kości, międzybłoniakami i rakiem płuc. Tym, co czyni tego wirusa jeszcze groźniejszym, jest to, że może on być przekazywany poziomo, co oznacza, że jest zakaźny.84

Dr Maurice Hilleman, wakcynolog pracujący wcześniej dla koncernu farmaceutycznego Merck, przyznał się na sali pełnej naukowców, że małpy, które sprowadził do produkcji szczepionki przeciwko polio, były zarażone wirusem SV40 oraz 40 innymi wirusami. Potwierdził także, że te szczepionki też były skażone wirusem SV40.85

Co więcej, podczas tego spotkania wspomniał, że SV40 powoduje raka i że sprowadzone przez niego małpy przeznaczone do produkcji tej szczepionki były nosicielami AIDS. Reakcja zgromadzonych na konferencji lekarzy była wstrząsająca. Zamiast oburzyć się na to, co właśnie usłyszeli, śmiali się i żartowali z tego. Czołowy specjalista od szczepionek przyznał przed chwilą, że milionom ludzi podano szczepionkę, która może powodować raka i że jest odpowiedzialny za sprowadzenie AIDS do USA, przyczyniając się do jeszcze większej liczby zgonów, a uczestnicy spotkania uznali to za zabawne. To dobrze pokazuje, co osoby związane z przemysłem farmaceutycznym naprawdę myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie społeczeństwa.

Problemy związane z zanieczyszczeniem szczepionki przeciwko polio wynikały z zastosowania pierwotnych komórek nerki pozyskanej od małpy. Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj małpich komórek wykorzystywanych do produkcji szczepionek. Są one znane jako komórki vero, które były nieprzerwanie namnażane z komórek nerki pewnej zielonej małpy złapanej w roku 1962. Ta linia komórkowa jest dobrze znana także z jej potencjalnego skażenia, na co wskazuje poniższy cytat z raportu z roku 2000 przygotowanego dla Komitetu Doradczego ds. Szczepionek i Powiązanych Produktów Biologicznych (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee), w którym stwierdzono:

 

Komórki vero są wrażliwe na zakażenie SV40, SV5, wirusem odry, arbowirusami, reowirusami, wirusem różyczki, małpimi adenowirusami, wirusami polio, wirusami grypy, wirusami paragrypy, wirusami układu oddechowego, wirusem krowianki i innymi.86

 

Problem zanieczyszczenia małpich komórek wykorzystywanych do produkcji szczepionek wciąż nie został rozwiązany.

 

 

Makak królewski (Rhesus macaque). (Zdjęcie: J.M. Garg)

 

 

AIDS

Pochodzenie AIDS nigdy nie zostało zadowalająco wyjaśnione, ale rosnąca liczba naukowców sugeruje, że jego możliwym źródłem są zanieczyszczone szczepionki przeciwko polio. Potwierdzeniem słów dra Maurice’a Hillemana na temat jego udziału w sprowadzeniu AIDS do USA w postaci małp zarażonych wirusem podobnym do HIV – małpim wirusem niedoboru odporności (Simian Immunodeficiency Virus; w skrócie SIV) – może być artykuł opublikowany w Royal Society, w którym napisano:

 

To, że AIDS mógł się pojawić wraz z eksperymentalną szczepionką przeciwko polio stosowaną w Afryce środkowej, jest jednym z wielu możliwych wyjaśnień i jak wskazuje rosnąca liczba autorów, na jego poparcie jest więcej naukowych dowodów niż w przypadku konkurencyjnych teorii.87

 

Inny artykuł, który ukazał się w magazynie Medical Hypotheses, łączy epidemię HIV z programem CDC szczepienia homoseksualnych mężczyzn w Nowym Jorku przeciwko zapaleniu wątroby typu B. Autor głosi teorię, że homoseksualiści, którzy oddawali krew w ramach tego programu, nosili w sobie wirusa HIV po zaszczepieniu skażoną szczepionką przeciwko polio.88

Dr Alan Cantwell także uważa, że eksperymentalna szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu B podawana gejom w Nowym Jorku i San Francisco była przyczyną epidemii AIDS. Jego zdaniem krew użyta do stworzenia szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B była skażona wirusem HIV. Stwierdza:

 

Kiedy pojawiło się AIDS, w czasopismach medycznych ukazały się nieliczne raporty sugerujące, że źródło „plagi gejów” tkwi w eksperymentach nad zapaleniem wątroby typu B. W kręgach medycznych wiedziano, że szczepionkę stworzono z puli osocza homoseksualnych mężczyzn, i obawiano się, że w szczepionce może znajdować się AIDS.89

 

Dr Cantwell podał, że:

 

26,8 procent mężczyzn uczestniczących w eksperymencie w Nowym Jorku miało wynik pozytywny w teście na HIV, a w San Francisco zatrważające 42,6 procent.

 

Aby podkreślić wagę dowodów na to, że testy szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B prowadzane przez Nowojorskie Centrum Krwiodawstwa (New York Blood Center; w skrócie NYBC) były źródłem epidemii AIDS w USA, dr Cantwell oznajmił:

 

Co istotne, nigdzie w USA nie odnotowano żadnych próbek krwi, które dawały pozytywny wynik w teście na HIV przed epidemią w roku 1979, z wyjątkiem próbek przechowywanych w NYBC.

 

Ptasia grypa

W roku 2009 firma farmaceutyczna Baxter wysłała partię czegoś, co określiła jako „eksperymentalny materiał wirusowy” austriackiej firmie, która następnie przesłała go trzem różnym firmom w Niemczech, Czechach i Słowenii produkującym szczepionki przeciwko ludzkiej grypie. Niestety materiał został skażony wirusem ptasiej grypy H5N1. Odkrył to czeski podwykonawca, kiedy wstrzyknął go fretkom i wszystkie one zdechły.90

Firma Baxter przyznała, że wirus ptasiej grypy skaził wirusa ludzkiej grypy, ale nie dociekała, jak do tego doszło. Gdyby hybrydowa mikstura trafiła do szczepionki przeciwko grypie, mogłoby to doprowadzić do ogólnoświatowej, bardzo poważnej pandemii. A jaka była kara dla firmy Baxter za to niedopatrzenie, które omal nie doprowadziło do uwolnienia zabójczego dla ludzkości wirusa? Została wybrana wraz z innymi firmami do produkcji szczepionki przeciwko świńskiej grypie!91

 

Wniosek

Jak wynika z przedstawionych dowodów, praktycznie niemożliwe jest stworzenie szczepionek wolnych od zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia są nieodłączną częścią ich procesu produkcyjnego. Jak zatem ktoś może twierdzić, że szczepionki są bezpieczne? Każdy, kto głosi takie rzeczy, jest albo naiwny, albo nieświadomy. Prawda jest taka, że szczepionki są z natury niebezpieczne i na ich produkcję należy wprowadzić moratorium do czasu, aż producenci opracują czystą technologię ich wytwarzania, jeśli to w ogóle kiedykolwiek nastąpi.

 

O autorze:

Stephen McMurray mieszka w Irlandii Północnej i posiada dyplomy z zakresu fitoterapii i naturopatii (medycyny naturalnej). Jest współzałożycielem i zarządcą powiernictwa zajmującego się niesieniem pomocy opuszczonym zwierzętom (7th Heaven Animal Rescue Trust) oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia w Rodzinie (Association for the Protection of Family Health), które pomogło zapobiec fluoryzacji wody pitnej w Irlandii Północnej. Zachęca ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zdrowie i samodzielnych badań, przestrzegając przed ślepym akceptowaniem nieprawdziwych informacji przekazywanych przez media, medycynę oficjalną i firmy farmaceutyczne. Dotychczas w Nexusie ukazał się jeden artykuł jego autorstwa „Mroczna strona antybiotyków” (nr 117). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej s.mcmurray1@btinternet.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski, Michał Fiejtek

Script logo
Do góry