Zanieczyszczenie szkłem

Innym potencjalnym zanieczyszczeniem przedostającym się do szczepionek jest szkło, które znajdowano w wielu z nich. W roku 2013 firma Merck musiała wycofać prawie 750 000 fiolek Gardasilu, szczepionki przeciwko HPV, ze względu na zanieczyszczenie szkłem.68 W tym samym roku firma Sanofi Pasteur wykryła cząsteczki szkła w swojej szczepionce ActHIB, ale w przeciwieństwie do firmy Merck nic z tym nie zrobiła, dopuszczając do wstrzykiwania tych szczepionek niemowlętom przez kolejne 18 miesięcy aż do ich wyczerpania.69

Badanie z roku 1972 wykazało, że samo otwarcie szklanej ampułki o pojemności 2 mililitrów i pobranie z niej lekarstwa skutkowało zanieczyszczeniem cieczy 292 cząsteczkami szkła o rozmiarach od 5 do 50 mikrometrów i 21 cząsteczkami większymi niż 50 mikrometrów.70

Konsekwencje zdrowotne związane z zanieczyszczeniem płatkami szkła przedstawiono w magazynie Contract Pharma:

 

Obecność płatków szkła może stanowić poważne ryzyko dla chorych. Po wstrzyknięciu mogą one powodować zatory, zakrzepy i inne problemy naczyniowe u ludzi. Płatki szkła mogą też sprzyjać podskórnemu rozwojowi ziarniniaków wokół ciała obcego, a także reakcji w miejscu ukłucia i podwyższonej immunogenności.71

 

Zanieczyszczenie lateksem

Według dra Moffatta lateks jest kolejnym dobrze znanym zanieczyszczeniem szczepionek. To, że niektórzy ludzie są uczuleni na tę substancję i że nawet dotykanie jej może wywoływać anafilaksję, sprawia, iż potencjalne przedostawanie się lateksu do szczepionek stanowi bardzo poważny problem. Został on dostrzeżony przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), które wydało następujące ostrzeżenie:

 

Jeżeli dana osoba zgłasza poważną (anafilaktyczną) alergię na lateks, szczepionki znajdujące się w fiolkach lub strzykawkach, które zawierają naturalną gumę albo opatrzone są ostrzeżeniem mówiącym o „zawieraniu lateksu z naturalnej gumy”, nie powinny być jej podawane, chyba że korzyści ze szczepienia przeważają nad ryzykiem możliwej reakcji alergicznej.72

 

Tę kwestię poruszył także Robert Hamilton z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa:

 

Jeśli lekarstwo jest sprzedawane i przechowywane w fiolkach z naturalnym gumowym zamknięciem, wówczas bez względu na podjęte środki ostrożności alergeny zawarte w lateksie mogą zanieczyszczać lek.73

 

Powagę zanieczyszczenia lateksem podkreśla także artykuł zamieszczony w Pharmaceutical Press:

 

Substancje zawarte w gumie mogą przedostawać się do produktu w czasie kontaktu z nim. Mogą stać się częścią produktu, jeśli przenikną do niego, i tego rodzaju działanie musi zostać poddane ocenie. Ponadto pewne składniki muszą zostać zbadane pod kątem potencjalnej toksyczności.74

 

Artykuł wymienia też inne substancje zawarte w gumie, które mogą przenikać, w tym neopren, siarczan baru, nadtlenki i sadza. Okazuje się, że cząsteczki sadzy stymulują wytwarzanie prozapalnych cytokin, hamują wzrost komórek oraz wzmagają astmę, raka i zwłóknienie płuc oraz schorzenia sercowo-naczyniowe.75 Siarczan baru może powodować różne dolegliwości, wliczając w to obrzęk gardła, trudności z oddychaniem, dezorientację i szybką akcję serca.76

CDC sporządziło listę szczepionek, które przechowywane są w fiolkach z gumowymi korkami lub w strzykawkach z gumowymi tłokami. Liczba szczepionek, które mogą być zanieczyszczone w ten sposób, unaocznia powagę problemu.72

 

Zanieczyszczenie nieznanego pochodzenia

To, że szczepionki są zanieczyszczone przez wirusy, bakterie i inne substancje, które są częścią procesu produkcyjnego, jest bardzo niepokojące, ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, że są one również skażone zanieczyszczeniami, których obecności nie sposób wytłumaczyć.

W magazynie International Journal of Vaccines and Vaccination ukazało się badanie dwóch włoskich naukowców, którzy zbadali partie szczepionek pochodzące od wielu różnych producentów w poszukiwaniu zanieczyszczeń. Przebadali 44 ludzkie szczepionki z Włoch i Francji pod mikroskopem elektronowym i stwierdzili, że wszystkie są skażone. Wśród stałych cząstek znajdowały się ołów, nikiel, wolfram, antymon, tytan, krzem, chrom, stal nierdzewna, platyna, stront i bardziej egzotyczne metale, takie jak hafn, cer i bizmut.

Naukowcy ci określili obecność tych zanieczyszczeń jako „niewytłumaczalną” i oświadczyli:

 

Zidentyfikowane cząstki nieorganiczne nie są biokompatybilne ani biodegradowalne, co oznacza, że są bioodporne i mogą wywoływać efekty, które mogą stać się widoczne niedługo po iniekcji lub w późniejszym czasie.

Po wstrzyknięciu te mikrocząstki, nanocząstki i ich agregaty mogą pozostawać w miejscu wstrzyknięcia, wywołując obrzęki i ziarniaki. Mogą też być przenoszone przez układ krwionośny, co nie pozwala odgadnąć, dokąd ostatecznie dotrą. Uważamy, że w wielu przypadkach są one rozprowadzane po całym organizmie, nie powodując żadnej widocznej reakcji, ale jest także prawdopodobne, że w pewnych okolicznościach docierają do niektórych organów oraz do mikroflory w odczuwalnej ilości… Niewykluczone także, że cząstki o rozmiarach często obserwowanych w szczepionkach mogą wnikać do jąder komórkowych i oddziaływać na DNA.77

 

Podkreślają również, że to zanieczyszczenie jest szczególnie groźne, ponieważ te szczepionki są przeznaczone dla niemowląt.

Wiele wyżej wymienionych zanieczyszczeń jest znanych z tego, że powodują kłopoty zdrowotne. Cer może prowadzić do problemów z kośćmi, ponieważ może wypierać z nich wapń, poza tym ma związek z chorobami serca.78 Wolfram podejrzewany jest o zwiększanie ryzyka udaru.79 Nikiel jest znanym kancerogenem i może uszkadzać płuca, nerki i wątrobę. Jest również neurotoksyną, immunotoksyną, genotoksyną, alergenem i szkodzi czerwonym krwinkom.80 Potencjalnie takie samo zagrożenie dla zdrowia stanowi zawierająca nikiel stal nierdzewna. Ołów, ekstremalnie toksyczny metal, może zaburzać ośrodkowy układ nerwowy, niszczyć wątrobę i nerki oraz wywoływać nadciśnienie i choroby serca.81 O antymonie wiadomo, że powoduje problemy z oddychaniem, zapalenie trzustki i jest toksyczny dla serca.82

Script logo
Do góry