• Hazel

Hazel otrzymała od swojego onkologa wyrok śmierci, kiedy oświadczył jej, że chociaż procent wyleczalności jej typu raka wynosi 86 procent, to jednak jej przypadek nie mieści się w tej części.

Podobnie jak we wcześniej przytoczonych przypadkach chemioterapia pogarszała tylko jej samopoczucie, w związku z czym postanowiła, że skoro i tak ma umrzeć, to spróbuje zastosować coś spoza zakresu konwencjonalnych metod. Wdrożyła reżym dożylnie podawanej witaminy C oraz dodatków, wśród których znalazła się witamina B17, i zaczęła zwracać baczną uwagę na swoją dietę. Wkrótce poczuła się znacznie lepiej. Zyskała na wadze, odrosły jej włosy i wrócił apetyt.

Po dziewięciu miesiącach od momentu otrzymania wyroku śmierci zaczęła odczuwać bóle w dolnej części pleców i poszła do lekarza, który zalecił jej wykonanie kolejnego prześwietlenia, przypuszczając, że są one powodowane przez przerzuty raka do dolnej partii kręgosłupa. Hazel odmówiła zarówno wykonania prześwietleń, jak i kolejnej chemioterapii, które groziły według niej aktywizacją raka.

Zamiast podporządkować się zaleceniom lekarza Hazel zastosowała własną kurację witaminą C uzupełnioną witaminą B17 w pestkach, jak również zachowywała rozsądną dietę i trzymała się jak najdalej od konwencjonalnych onkologów. Wyniki badania krwi wykonane przez jej lekarza ogólnego przed Bożym Narodzeniem, nie wykazują odstępstw od normy, czuje się bardzo dobrze i jest w trakcie pisania książki o tym, czego doświadczyła. Jest głęboko przeświadczona, że ludzie powinni dowiedzieć się o istnieniu alternatywnych metod leczenia raka, i wygłasza teraz odczyty na ten temat.53

 

Potrzeba danych i kształcenia

I na koniec opinia dra Nicoli Hembry’ego z kliniki Dove specjalizującej się w niekonwencjonalnych metodach leczenia raka.

 

Terapie oparte na szczególnym sposobie odżywiania, takie jak te oparte na wysokich dawkach witaminy C i B17 (letril), są znane od lat i istnieją opisy wielu udanych przypadków wyleczenia pacjentów, którzy mieli szczęście skorzystania z ich dobroczynnych skutków. Badania dowodzą, że poziom witaminy C we krwi w wysokości 400 miligramów na decylitr jest w stanie zabić raka przy pomocy mechanizmu prooksydacyjnego, jest też dostępna duża liczba danych dowodzących, że witamina B17 jest zabójcza dla komórek rakowych.

Problem polega na tym, że istnieje niewiele dobrze opracowanych losowych prób stosowania tych substancji i dlatego główny nurt medycyny bez wahania odrzuca ten rodzaj terapii, nie biorąc pod uwagę istniejących już danych, i to nawet bez zastanawiania się, dlaczego takie próby nie zostały przeprowadzone. Należy tu podkreślić, że jednym z powodów jest brak motywacji finansowej, ponieważ nie da się opatentować tych substancji.

Niestety, w wyniku takiego stanu rzeczy cierpią pacjenci. Moim zdaniem niedawanie możliwości wyboru tych bezpieczniejszych, bardziej naturalnych metod leczenia, nawet gdy według klasycznej sztuki medycznej rak jest nieuleczalny, i oferowanie w takim przypadku paliatywnych środków w postaci chemioterapii i radioterapii, jest niedopuszczalne. Widziałem, jak wielu pacjentów doświadczyło znacznego wydłużenia czasu życia i wzrostu jego jakości po zastosowaniu podejścia zintegrowanego. U niektórych nastąpiła nawet pełna remisja choroby, nawet w przypadkach, w których onkolodzy orzekli wcześniej, że jest to postać nieuleczalna.54

 

Leczenie raka nie polega wyłącznie na jak najszybszym zastosowaniu witaminy B17. Trzeba jeszcze poznać cały szereg zagadnień. Książka Phillipa Daya Cancer: Why We’re Still Dying To Know the Truth (Rak – dlaczego wciąż zabijamy się w pogoni za prawdą) została napisana prostym i zrozumiałym językiem w celu poinformowania społeczeństwa o wszystkich kluczowych zagadnieniach dotyczących naturalnej terapii antyrakowej. To bardzo rzetelna i fascynująca praca.

Tym z czytelników, którzy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy na temat, który porusza niniejszy artykuł, polecam następujące tytuły dostępne w Credence Publications, o których nieco więcej dowiedzieć się można odwiedzając stronę internetową http://www.credence.org:

Cancer: Why We’re Still Dying To Know the Truth – zwięzły opis „przemysłu raka” i nadziei związanych z metaboliczną terapią witaminą B17.

Vitamin B17 Metabolic Therapy: A Clinical Guide (Metaboliczna terapia witaminą B17 – Przewodnik kliniczny) – szczegółowy opis zastosowania witaminy B17, najefektywniejszego środka do walki z rakiem, w warunkach klinicznych.

Food for Thought (Pożywka dla myśli) – doskonała praca, której celem jest promocja zdrowia; znaczący wkład do zasad zapobiegania rakowi i przywracania zdrowia.

 

Uwagi końcowe

Pisząc ten artykuł cały czas zdawałem sobie jasno sprawę z trzech rzeczy:

Po pierwsze, miałem pełną świadomość swojej śmiertelności i tego, że jedynie z łaski Boga nie stanąłem jeszcze przed możliwością zachorowania na raka. Wiedziałem też, że dla wielu informacje zawarte w tym artykule staną się przyczyną gniewu i smutku. Liczę jednak na to, że z drugiej strony przyniosą one również nadzieję.

Po drugie, metaboliczna terapia witaminą B17 oraz witaminą C stanowi jedynie część znacznie szerszego reżymu terapii, które sprawdziły się w leczeniu raka. Te terapie oraz inne sensowne metody są wyjaśnione w wyżej wymienionych publikacjach dostępnych w wydawnictwie Credence.

Po trzecie, jestem świadom faktu, że w konwencjonalnej praktyce medycznej istnieją elementy, które codziennie ratują i polepszają życie, nie tylko w przypadkach wczesnego wykrywania raka, ale i w przypadkach, kiedy konieczne jest nagłe działanie. Niech te dobre trwają, a te złe zostaną poddane gruntownej, rzetelnej i uczciwej ocenie.

Kończąc, muszę stwierdzić, że bardzo żałuję, iż nie dane mi było poznać osobiście Johna Diamonda, albowiem odnoszę wrażenie, że byłoby to spotkanie ognia z wodą i kto wie, co by z tego wynikło?

 

O autorze:

Steven Ransom jest dyrektorem ds. badawczych brytyjskiego wydawnictwa Credence Publications, które zajmuje się badaniem biznesu i rządowych oszustw z dziedziny ochrony zdrowia, a także dostarcza obiektywnych, ratujących życie informacji (patrz http://www.credence. org). Jest autorem Plague, Pestilence and the Pursuit of Power: The Politics of Global Disease (Plaga, zaraza i pogoń za władzą – polityka globalnej choroby) (Credence, 2001) oraz współautorem (z Phillipem Dayem) World Without AIDS (Świat bez AIDS) (Credence, 2000). Jego najnowszą książkę Great News on Cancer in the 21st Century (Wielka wiadomość w sprawie raka w XXI wieku), której fragmentem jest niniejszy artykuł, można nabyć poprzez stronę internetową: http://www.credence. org./greatnews/greatnews.htm. Z autorem skontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: steve1@onetel.net.uk – lub jego własnej strony internetowej: http://www.whatareweswallowing.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

29. John Diamond, „C”: Because Cowards Get Cancer Too (R jak rak – ponieważ tchórze również miewają raka), Vermilion Press, 1999.

30. John Diamond, „Quacks on the Rack” („Kwakanie na dachu”), Observer, 3 grudnia 2000 roku.

31. G. Edward Griffin, World Without Cancer: The Story of Vitamin B17 (Świat bez raka – historia witaminy B17), American Media Publications, 1974, 1996.

32. Phillip Day, pod redakcją, B17 Metabolic Therapy – In the Prevention and Control of Cancer (Metaboliczna terapia witaminą B17 w zapobieganiu i kontroli raka), Credence Publications, 2001.

33. Phillip Day, Cancer: Why We’re Still Dying To Know the Truth (Rak – dlaczego wciąż zabijamy się w pogoni za prawdą), Credence Publications, 2000.

34. Jak wyżej.

35. Ralph Moss, The Cancer Syndrome (Syndrom raka), Grove Press, 1980.

36. G. Edward Griffin, World...

37. Ibid.

38. Pat Rattigan, The Cancer Business (Rakowy biznes), http://www.vegan.swinternet.co.uk./articles/health/cancerbusiness.html.

39. BBC News, „Cyanide Targets Cancer” („Cyjanek uderza w raka”), doniesienie zamieszczone pod adresem http://news.bbc.co.uk/hi/english/in–depth/sci–tech/2000/festival–of–science/newsid–913000/913436.stm.

40. Phillip Day, Cancer: Why...

41. Oświadczenie Phillipa w zbiorze wydawnictwa Credence Publications.

42. John Diamond, „C”: Because Cowards...

43. Ernst T. Krebs, Nutritional and Therapeutic Implications (Implikacje żywieniowe i terapeutyczne), John Beard Memorial Foundation, 1964, (publikacja prywatna).

44. Oświadczenie Williama w zbiorze wydawnictwa Credence Publications.

45. Vilhjalmur Stefansson, Cancer: Disease of Civilization? An Anthropological and Historical Study (Rak – czyżby choroba cywilizacyjna: Studium antropologiczno-historyczne), Hill & Wang, Nowy Jork, 1960.

46. Dr Alexander Berglas, Preface to Cancer: Nature, Cause and Cure (Wprowadzenie do raka – jego natura, przyczyny i leczenie), Instytut Pasteura, Paryż, 1957.

47. G. Edward Griffin, World...

48. Oświadczenie Flory w zbiorze wydawnictwa Credence Publications.

49. Phillip Day, Cancer: Why...

50. Patrz strona internetowa http://www.access2wealth.com/health/report-Save%20a%20Woman’s%20Life.htm.

51. Ibid.

52. Ibid.

53. Oświadczenie Hazel w zbiorze wydawnictwa Credence Publications.

54. Prywatny wywiad i korespondencja autora z drem Nicolą Hembrym w zbiorze wydawnictwa Credence Publications.

 

Script logo
Do góry