Problemy z akceptacją dużych dawek witaminy C jako niezbędnym składnikiem pokarmowym wciąż się utrzymują. W roku 2001 Riepe napisał o szkorbucie dziecięcym:

 

…szybkie gojenie następuje po doustnym podawaniu od 100 do 200 miligramów witaminy C dziennie. W trakcie gojenia spożycie witaminy C można zmniejszyć do 50 mg dziennie aż do całkowitego klinicznego i radiologicznego powrotu do zdrowia.23

 

Riepe et al. opublikowali „Zdjęcie miesiąca”, w którym opisali przypadek piętnastomiesięcznego chłopca z typowym szkorbutem, w tym z typowym różańcem szkorbutowym na połączeniach żebrowo-chrzęstnych ze znakiem „rogu” występującym w bliższej przynasadzie kości długiej ramiennej24 (często błędnie diagnozowanym jako uraz odniesiony w wyniku zespołu potrząsanego dziecka).

Inni wykazali odwrotną zależność pomiędzy stężeniem witaminy C w surowicy i występującym potem udarem. „Ten związek był istotny zarówno w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu, jak i udaru krwotocznego”.25

Do dobrze znanych funkcji fizjologicznych askorbinianu sodu należą wytwarzanie kolagenu, karnityny, synteza tyrozyny i metabolizm mikrosomalny. Jego właściwości przeciwutleniające (i mniej znane proutleniające) są bardzo ważne w medycynie i leczeniu wielu chorób, od zakażeń i chorób zakaźnych po nowotwory.

 

 

Askorbinian sodu. (Zdjęcie: www.eafoodtech.com)

 

 

Witamina C, kolagen i oparzenia

To prowadzi mnie z powrotem do oparzeń. Ponieważ witamina C ma właściwości zapobiegające infekcjom, powinna być uważana za idealną metodę zapobiegania lub leczenia infekcji, które zwykle występują z różnych powodów, między innymi immunosupresji spowodowanej ogólnym wstrząsem wywołanym przez oparzenie. Uszkodzenie skóry i usunięcie zwęglonej skóry narażające często duże obszary ciała na bakterie i wirusy, martwe spalone tkanki podatne na martwicę, toksyczne wstrząsy, ogólny biologiczny stres – wszystkie te zagrożenia można zmniejszać odpowiednim poziomem witaminy C, która działa dodatkowo jako skuteczny środek przeciwbólowy bez dobrze znanego szkodliwego działania na wątrobę paracetamolu.

Największym problemem związanym ze sztuczną skórą stosowaną na dużych obszarach ciała u pacjentów z oparzeniami są szpecące i zniekształcające blizny, głównie z powodu braku kolagenu. Warto spróbować podawać duże dawki askorbinianu sodu (w dziesiątkach tysięcy miligramów, a nie tylko tysiąc miligramów) dziennie z lub bez stosowania sztucznej skóry.

 

Wniosek

W oparciu o istniejące, szeroko publikowane i ogólnie dostępne informacje argumenty na rzecz ogólnych właściwości leczniczych witaminy C są rzeczywiście solidne. Zwracam się do specjalistów od oparzeń z apelem, aby rozważyli podawanie bardzo dużych dawek askorbinianu sodu w celu zapobiegania bardzo niepożądanym infekcjom i wspierania produkcji niezbędnego kolagenu.

 

O autorce:

Dr Viera Scheibner jest emerytowanym naukowcem badawczym. W czasie swojej kariery napisała kilka książek i opublikowała w periodykach naukowych ponad 100 prac. Od początku lat osiemdziesiątych zajmowała się badaniami szczepionek i szczepień, których owocem są książki Vaccination: 100 Years of Orthodox Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the System (Szczepienia – 100 lat ortodoksyjnych badań dowodzi, że szczepionki stanowią medyczną napaść na organizm) i Behavioral Problems in Childhood (Behawioralne problemy wieku dziecięcego). W polskiej edycji Nexusa ukazało się do tej pory 6 artykułów jej autorstwa: „Syndrom potrząsanego dziecka – związek ze szczepieniami” (nr 3), „Adjuwanty – trucizna zawarta w szczepionkach” (nr 16 i 17), „Szczepienia i dynamika krytycznych dni” (nr 45) i „Mało znane fakty o szczepieniach przeciwko chorobie Heinego-Medina” (nr 69 i 70), „Pęknięcie antybiotykowej bańki” (nr 80) i „Obowiązkowe szczepienia i epidemia małogłowia” (nr 110). Dr Scheibner często występuje przed sądem jako ekspert w sprawach o szkody wyrządzone przez szczepionki i regularnie wygłasza odczyty. Skontaktować się z nią można za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres viera.scheibner@gmail.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Sebastian J. Padayatty, Mark Levine, „Vitamin C Physiology: The Known and the Unknown and Goldilocks” („Fizjologia witaminy C – znane i nieznane oraz Złotowłosa”), Oral Diseases, 22.6:463–493, PMC, 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov.

 2. Witamina C, Wikipedia, en.wikipedia.org.

 3. Hunger and History: The Impact of Changing Food Production and Consumption Patterns on Society (Głód i historia – wpływ zmian w produkcji żywności i wzorcach konsumpcji na społeczeństwo), pod red. Rotberg i Rabb, Cambridge University Press, 1985.

 4. A.F Hess, Scurvy, Past and Present (Szkorbut dawniej i dziś), Lippincott, Filadelfia, 1920.

 5. O.A. Bessey, M.L. Menten, C.G. King, „Pathologic changes in the organs in scorbutic guinea pigs” („Zmiany patologiczne w narządach świnek morskich cierpiących na szkorbut”), Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 31:455–460, 1934.

 6. B.B. Gilman, R.C. Tanzer, „Subdural Hematoma in Infantile Scurvy: Report of Case with Review of Literature” („Krwiak podtwardówkowy w szkorbucie dziecięcym – doniesienie o przypadku z przeglądem literatury”), Journal of the American Medical Association, 99(12):989–991, 1932, jamanetwork.com.

 7. Rapid Responses do Ganapati Mudur, „India considers new polio vaccine, kindling debate on strategy” („Indie rozważają nową szczepionkę przeciwko polio – gorąca debata na temat strategii”), British Medical Journal, 2008, 337:a2809, Rapid Responses opublikowało: Re: „Poliomyelitis outbreaks after polio vaccination – medicine in practice should not ignore the past published research” („Pojawienie się ognisk choroby Heinego-Medina po szczepieniu przeciwko polio – praktyka medyczna nie powinna ignorować dawniejszych badań”), dr med. Viera Scheibner (5 grudnia 2008), www.bmj.com.

 8. R.H. Follis, „Sudden death in infancy with scurvy” („Nagła śmierć w dzieciństwie z powodu szkorbutu”), Journal of Pediatrics, 20(3):347–351, 1942, www.seanet.com.

 9. C.R. Spittle, „Vitamin C and deep-vein thrombosis” („Witamina C i zakrzepica żył głębokich”), The Lancet, 28 lipca 1973, ss. 199–201.

10. D.W. Bradley, J.E. Maynard, G.E. Emery, „Serum-cholesterol and whole-blood ascorbic acid in children” („Cholesterol w surowicy i kwas askorbinowy w pełnej krwi u dzieci”), The Lancet, 28 lipca 1973, vol. 302, nr 7822, s. 20.

11. M.H. Briggs, P. Garcia-Webb, P. Davies, „Urinary oxalate and vitamin C supplements” („Szczawian w moczu i suplementy witaminy C”), The Lancet, 28 lipca 1973, s. 201.

12. A.B. Harris, J. Hartley, A. Moor, „Reduced ascorbic-acid excretion and oral contraceptives” („Zredukowane wydalanie kwasu askorbinowego i doustne środki antykoncepcyjne”), The Lancet, 28 lipca 1973, ss. 301–302.

13. M.M. Cohen, A.M. Duncan, „Ascorbic acid nutrition in gastroduodenal disorders” („Odżywianie kwasem askorbinowym w zaburzeniach żołądka i dwunastnicy”), British Medical Journal, 2 grudnia 1967, ss. 516–518.

14. G. Taylor, „Vitamin-C deficiency” („Niedobór witaminy C”), The Lancet, 23 grudnia 1972, s. 1363.

15. E.C. Baptist, „Tetanus in a partially immunized infant with burns” („Tężec u częściowo immunizowanego niemowlęcia z oparzeniami”), The Pediatric Infectious Disease Journal, 1984, 3(5):481–485.

16. J.D. Pollard, G. Selby, „Relapsing neuropathy due to tetanus toxoid” („Nawracająca neuropatia spowodowana toksoidem tężcowym”), Journal of the Neurological Sciences, 1978, 37:113–125.

17. L. Reinstein, J.M. Pargament, J.S. Goldman, „Peripheral neuropathy after multiple tetanus toxoid injections” („Neuropatia obwodowa po wielokrotnych wstrzyknięciach toksoidu tężcowego”), Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1982, 63:332–334.

18. E.L. Passion, B.R. Andersen, „Clinical tetanus despite a «protective» level of toxin-neutralizing antibody” („Kliniczny tężec pomimo «ochronnego» poziomu przeciwciała neutralizującego toksyny”), Journal of the American Medical Association, 1986, 255(9):1171–1173.

19. N.E. Crone, A.T. Reder, „Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers” („Ostry tężec u immunizowanych pacjentów z wysokimi mianami antytężcowymi”), Neurology, 1992, 42:761–764.

20. M.M. Eibl, J.W. Mannhalter, G. Zlabinger, „Abnormal T-lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization” („Subpopulacje nieprawidłowych limfocytów T u zdrowych osób po immunizacji wzmacniającej przeciwko tężcowi”), The New England Journal of Medicine, 1984, 310(3):198–199.

21. T.W. Anderson, G. Suranyi, G.H. Beaton, „The effect on winter illness of large doses of vitamin C” („Wpływ dużych dawek witaminy C na choroby zimowe”), Canadian Medical Association Journal, 1974, 111:31–36.

22. M. Rath, L. Pauling, „Immunological evidence for the accumulation of lipoprotein (a) in the atherosclerotic lesions of the hypoascorbemic guinea pig” („Immunologiczne dowody na akumulację lipoproteiny (a) w zmianach miażdżycowych u świnki morskiej z niedoborem askorbinianu”), Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1990, 87:9388–9390.

23. F.G. Riepe, „Denouement and Discussion. Infantile scurvy” („Rozwiązanie i dyskusja. Szkorbut dziecięcy”), Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2001, 155:608.

24. F.G. Riepe, D. Eichmann, H.C. Oppermann, H.J. Schmitt, W.W. Tunnessen, „Picture of the month” („Zdjęcie miesiąca”), Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2001, 155: 607.

25. T. Yokoyama, C. Date, Y. Kokubo, N. Yoshiike, Y. Matsumora, H. Tanaka, „Serum vitamin C concentration was inversely associated with subsequent 20-year incidence of stroke in a Japanese rural community: The Shibata study” („Stężenie witaminy C w surowicy było odwrotnie proporcjonalne do późniejszej trwającej 20 lat zachorowalności na udar w japońskiej społeczności wiejskiej: Badanie Shibata”), Stroke, 2002, 31:2287–2294.

 

Script logo
Do góry