Przedkliniczne niedobory witaminy C a infekcje

W roku 1967 Cohen i Duncan napisali:

 

Prawdziwy kliniczny szkorbut jest rzadką chorobą, lecz przedkliniczny niedobór kwasu askorbinowego spowodowany niskim spożyciem kwasu askorbinowego w diecie i niskim poziomem we krwi jest schorzeniem pospolitym. Stąd znaczenie „awitaminozy C” stało się przedmiotem kontrowersji, odkąd Hess opisał ją po raz pierwszy. Prawdopodobnie przyjmuje się, że w normalnych warunkach niskie spożycie kwasu askorbinowego jest nieszkodliwe… w okresach stresu, kiedy ogólnie wzrasta wykorzystanie kwasu askorbinowego przez tkanki… a zwłaszcza przez zranione tkanki… niedobór w diecie może powodować u pacjenta podatność na infekcję, zaś niski poziom kwasu askorbinowego we krwi może sprawić, że pacjent chirurgiczny będzie bardziej podatny na rozejście się rany.13

 

Oparzenia i infekcje

W roku 1972 Taylor skupił się na tym, co ważne w leczeniu oparzeń antybiotykami:

 

Opis szkorbutu na Antarktydzie w latach 1914–1916 autorstwa dra Burtona dowodzi, że łatwo zapomina się o prostej ratującej życie wiedzy. James Lind w roku 1747 i kapitan James Cook w roku 1772 jako pierwsi wykazali, że szkorbutu można łatwo uniknąć. Shackleton i Scott zignorowali tę wiedzę, podobnie jak armia brytyjska w wojnie krymskiej, kiedy Florence Nightingale odkryła, iż główną przyczyną śmierci jest szkorbut. I ponownie, w roku 1916, miasto Kut-el-Mara poddało się z powodu szkorbutu i beri-beri dziesiątkujących brytyjskie i indyjskie oddziały…

Leczenie tetracykliną,3,4 i ewentualnie innymi antybiotykami powoduje spadek poziomu witaminy C, często poniżej 15 mikrogramów na 108 komórek. Z kolei u osób starszych w szpitalu powszechnie występują okołomieszkowe krwotoki skórne.14

 

Oparzenia są jednymi z najbardziej nieprzyjemnych, bolesnych i trudnych do leczenia urazów. W oparzeniach trzeciego stopnia zwęglona skóra (strup) musi zostać chirurgicznie usunięta, aby zapobiec infekcjom i martwicy, które są potencjalnie bardzo poważnymi powikłaniami. Stosowanie sztucznej skóry jest jedną z nowoczesnych metod, która ma niestety swoje ograniczenia ze względu na bolesne i szpecące blizny, które wynikają z powodu niezdolności sztucznej skóry do produkcji kolagenu. Antybiotyki stosowane w celu zapobiegania takim zakażeniom mają własne ograniczenia i problemy.

 

Szczepienia i predyspozycje do zakażeń

W roku 1984 E.C. Baptist opisał ciekawy przypadek jedenastomiesięcznego białego chłopca przyjętego na oddział intensywnej opieki po wpadnięciu do wanny z gorącą wodą. Oparzenia pierwszego i drugiego stopnia pokrywały około 30 procent powierzchni jego ciała. W wieku trzech miesięcy chłopiec został zaszczepiony szczepionką DTP przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, a po przyjęciu do szpitala podano mu zastrzyk wzmacniający ochronę przeciwko błonicy i tężcowi. Oparzenia traktowano solą srebrową sulfadiazyny za pomocą opatrunków zamkniętych oraz podawanymi dożylnie płynami i 25 000 jednostek wodnej penicyliny na kilogram co sześć godzin.

 

Tydzień po przyjęciu zmniejszył się jego apetyt, odnotowano sztywność kończyn ze ściskiem pięści, był rozdrażniony i zaniepokojony, ale czujny psychicznie. Karmienie doustne było tolerowane nieregularnie, elektroencefalogramy i komputerowa tomografia mózgu nie wykazały nieprawidłowości.

W ciągu następnych dwóch tygodni obraz kliniczny pozostał niezmieniony z nieregularnym szczękościskiem ograniczającym doustne przyjmowanie pokarmów przez dziecko. Następnie szybko wystąpił początek próchnicy górnych siekaczy, po czym zapalenie kości i szpiku w grzebieniu szczękowym, niedokrwistość i obrzęk hipoproteinemiczny. Dziecko zostało przeniesione na oddział pediatryczny w momencie rozpoznania klinicznych objawów tężca. Przegląd kolorowych zdjęć wykonywanych rutynowo od momentu przyjęcia do szpitala wykazał szczękościsk, uśmiech sardoniczny i sztywność mięśni w 7. dniu po oparzeniu. Nie przeprowadzono leczenia przeciwko tężcowi, ponieważ dalszy przebieg uległ skomplikowaniu z powodu zatrzymania oddechu i konieczności wentylacji mechanicznej, zapalenia jelit, rozległej sepsy i rozsianej koagulacji wewnątrznaczyniowej, w rezultacie których dziecko zmarło 38 dni po przyjęciu do szpitala.15

 

Autor nie zauważył, że u dziecka wytworzył się tężec z powodu podania szczepionki zawierającej toksoid tężcowy, a nie z powodu oparzenia. Wiele innych osób udokumentowało przypadki pacjentów, u których wystąpiły objawy tężca po podaniu lub bez podania im szczepionek przeciwko tężcowi. Pollard i Selby16 opisali przypadek czterdziestodwuletniego mężczyzny, u którego rozwinęła się neuropatia obwodowa po trzykrotnym wstrzyknięciu toksoidu tężcowego. Reinstein et al.17 opisali neuropatię obwodową jako powikłanie po wielokrotnych iniekcjach toksoidu tężcowego.

Passion et al.18 opisali wystąpienie „klinicznego tężca pomimo «ochronnego» poziomu przeciwciała neutralizującego toksyny”. I dodali: „Tężec wystąpił u wcześniej immunizowanych pacjentów”.

W roku 1992 Crone i Reder napisali:

 

Ciężki tężec (stopnia III) wystąpił u trzech immunizowanych pacjentów, w których surowicy występowały wysokie poziomy przeciwciał przeciwtężcowych. U jednego pacjenta choroba była śmiertelna. Jeden pacjent był hiperimmunizowany [posiadał bardzo duże ilości swoistych przeciwciał w surowicy] w celu uzyskania komercyjnej globuliny odpornościowej przeciwko tężcowi. Dwaj pacjenci zostali immunizowani.19

 

Wyjaśnienie tego zjawiska podali niezależnie Eibl et al.,20 którzy zauważyli nieprawidłowe subpopulacje limfocytów T u zdrowych osób po wzmacniających szczepieniach przeciwko tężcowi. Wśród ich 11 zdrowych ochotników rozwinęło się takie samo zaburzenie komórek T4/T8, jakie obserwowano u chorych na AIDS, i tym samym udokumentowano często obserwowane i badane od początku XX wieku immunosupresyjne działanie szczepionek. Podawanie szczepionki przeciwko tężcowi pacjentom z oparzeniami dodatkowo osłabia ich układ odpornościowy i predysponuje ich do wszelkiego rodzaju infekcji, z tężcem włącznie.

 

Terapeutyczne dawki witaminy C

Jeśli chodzi o dawkowanie witaminy C, Anderson et al. napisali:

 

Od grudnia 1972 do lutego 1973 roku 1249 ochotników uczestniczyło w badaniu z podwójną ślepą próbą, którego celem było ocenienie wpływu dużych dawek witaminy C na częstość występowania i nasilenie zimowych przeziębień… trzy wyłącznie profilaktyczne schematy nie wykazały żadnych dowodów na powiązanie dawki z efektem, jednakże ośmiogramowa dawka terapeutyczna wiązała się z mniejszą ilością chorób niż czterogramowa.21

 

Rath et al. (1990) zaobserwowali, że lipoproteinę (a) [Lp(a)]:

 

…znaleziono w osoczu kilku gatunków niezdolnych do syntezy askorbinianu, a u innych gatunków nie… zidentyfikowaliśmy Lp(a) jako gromadzącą się w blaszce miażdżycowej. Co najważniejsze, odpowiednie ilości kwasu askorbinowego (40 mg na jeden kg masy ciała dziennie) zapobiegają rozwojowi zmian miażdżycowych u tego zwierzęcego modelu [świnek morskich] i powodują akumulację Lp(a) w ścianie tętnic. Sugerujemy istnienie podobnego mechanizmu u ludzi z powodu podobieństwa pomiędzy świnkami morskimi i ludźmi w odniesieniu zarówno do braku endogennej produkcji askorbinianu, jak i roli Lp(a) w ludzkiej miażdżycy tętnic.22

Script logo
Do góry