Dostęp do innych wymiarów świadomości

Badania naszego Instytutu pokazują, że gdy wykroczymy poza czas i przestrzeń, możemy mieć dostęp do różnych wymiarów świadomości. Około 200 przypadków doprowadziło nas do niezwykłych odkryć dotyczących naszej zdolności do odwiedzania innych rzeczywistości, równoległych żyć i międzywymiarowych światów, gdy osiągamy rozszerzony stan świadomości. Docierając do tych innych „miejsc”, możemy odzyskać wiedzę lub uzdrowić te sobowtóry – inne formy życia, w których egzystujemy, a nawet odpocząć na zewnątrz ciała, gdy jednoczymy się z samym wszechświatem.

Gdy uwalniamy się z okowów świadomego umysłu, który trzyma nas w tym wymiarze, odkrywamy ponownie, że cały wszechświat jest naszym domem. Jedynie pewien aspekt naszej świadomości jest zakotwiczony tutaj w naszym ciele na Ziemi. Nasze ciało nie jest jednak więzieniem – to portal do innych wymiarów świadomości czekający na aktywację.

Istnieje ogromna liczba dowodów na prawdziwość przeżyć poza ciałem i wiele sposobów ich doświadczania, o czym w tym artykule jedynie napomykam. Jesteśmy przekonani, że każdy ma boskie prawo do odkrycia swojej wewnętrznej wspaniałości i „przypomnienia”, kim jest naprawdę.

Nasze metody obejmują proces, w którym pobudzamy świadomość do poluzowania „przyczynowo-skutkowego” postrzegania świata i aktywowania ukrytych w ludzkiej formie kwantowych możliwości. Przecież jesteśmy w całości zbudowani z tych subatomowych cząstek, których domem jest szerszy wszechświat.

Wykorzystujemy niektóre z fundamentalnych zasad fizyki kwantowej: Efekt Obserwatora staje się Efektem Kreatora, gdy tworzymy nasze doświadczenie, które uzyskuje dostęp do innych poziomów świadomości. Traktujemy splątanie kwantowe jako koncepcję, którą rozumiemy jako wniknięcie wgłąb siebie w celu nawiązania kontaktu z innymi aspektami swojego jestestwa. Aspekty te są powiązane z innymi rzeczywistościami, ponieważ były kiedyś tymi samymi subatomowymi cząstkami, zanim punkt decyzyjny stworzył podział w linearnym czasie, tworząc tę inną rzeczywistość. Pozostajemy także połączeni przez unikatową, wieczną świadomość, która przenika wszystkie nasze egzystencje.

Koncepcja nielokalności (mówiąca, że wszystko istnieje jako swoje możliwości aż do załamania funkcji falowej w określonym stanie) oznacza, że możemy uznać naszą wszechobecność. Istniejemy w wielu miejscach jednocześnie. Nasza świadomość jest wielowymiarowa poza czasem i przestrzenią. Wszystko w istocie dzieje się w tym samym momencie.

W końcu możemy uznać holograficzną naturę wszechświata. To, co duże, i to, co małe, przenika siebie misternie tymi samymi informacjami. Oznacza to, że możemy wysłać impulsy mądrości lub uzdrowienia do naszych innych jaźni przez nasz osobisty wszechświat. Co więcej, to potwierdza, że jesteśmy czymś więcej, niż się nam wydaje.

Możliwość przebicia się przez gęstą energię tej planety stała się jednym z naszych kluczowych odkryć. Chociaż bardzo często nasi pacjenci uzyskują wiedzę od samych siebie niezależnie od swojego wieku, odnaleźliśmy aspekty pozwalające leczyć, które są wymagane ze względu na traumatyczne przeżycia przechowywane w energii naszych klientów. Te traumy przenikają czasami do alternatywnych rzeczywistości, gdzie żal lub ból mogą być przetrzymywane ze względu na inny wybór podjęty w stosunku do tego w tutejszej rzeczywistości, a nawet przenosić się na Równoległe Życia („dawne życia” istniejące poza czasem i przestrzenią, które nadal rozwijają się w prawdziwie kwantowy sposób) prowadzone w mroczniejszych czasach ziemskiej historii.

Gdy wykraczamy dalej, aby zrozumieć międzywymiarową sferę świadomości, obserwujemy coś o ogromnym znaczeniu dla nas. Naszą intencją w tej sferze jest dotarcie do świadomości pacjenta w formie życia prowadzonego w innym ciele lub rodzaju egzystencji. Odkryliśmy, że te inne miejsca nie przechowują urazów i ciężkiej energii, które znajdujemy na Ziemi lub w sferach świadomości, które są pod wpływem tej planety, tj. w alternatywnych rzeczywistościach i równoległych życiach.

Odkryliśmy, że przeżywanie tych międzywymiarowych doświadczeń, które nazywamy Kwantowymi Doświadczeniami Świadomości, skutkuje dwojakimi korzyściami dla pacjentów: pokazują im, że są czymś więcej, niż im się wydaje, oraz mogą przynieść im ukojenie i spokój, gdy będą tego najbardziej potrzebować. Poniżej przedstawiam dwa przypadki, które przybliżają to, o czym mówię…

 

Przypadek nr 1: Puls

Gdy weszliśmy do sfery międzywymiarowej świadomości, Jane doświadczyła czegoś, co opisała jako „puls”. Powiedziała, że jej rolą jest odbieranie docierającego do niej pionowego strumienia światła, które zamienia następnie w puls i przesyła do sektora obejmującego Ziemię, przy czym odbija się on także echem w innych sferach. Jane opisała to w taki oto sposób:

 

To działa jak drobna fala na powierzchni stawu. Zadaniem stawu jest wezwanie do zapamiętania. Przenosi mądrość i wiedzę tego, co jest potrzebne. Wysyłam to, a gdyby mnie nie było, pojawiłby się ktoś inny. Niektórzy to słyszą i przekazują dalej; są różne sposoby zapamiętywania… łączy się z jądrem, którego nie można dotknąć. Potrzeba rozbudzenia lub aktywowania, wzmocnienia tego, co już jest, chociaż każdy reaguje w unikalny sposób. Powinien zapanować wielki spokój, kiedy to będzie na swoim miejscu.

 

Gdy zapytaliśmy, jak ten puls może być świadomie aktywowany i udostępniony, Jane odrzekła:

 

Odbierz puls i pokaż drogę. Wiedz, że wiele jest na swoim miejscu. Warto usiąść w milczeniu i odbierać, aby przypomnieć siebie. Puls zawiera informacje, szczegóły zapamiętanych wytycznych… lepsze słyszenie go wzmacnia przypominanie.

 

Gdy Jane podzieliła się tą informacją, całe jej zachowanie zmieniło się, odzwierciedlając głębszą mądrość.

Ten puls wydaje się być szczególną postacią fali dźwiękowej lub częstotliwości, która przechowuje informacje. Odzyskanie ich pozwoli na pewną formę transcendencji. Być może jest to impuls przebudzenia, który przenika wszechświat i czeka, aż zostanie usłyszany. Być może musimy wsłuchać się, a potem, jak powiedziała Jane, przekazać to innym – wywołać odzew w zbiorowej świadomości.

Odbieranie informacji w sferze międzywymiarowej, która zdaje się wykraczać poza ludzkie rozumienie, jest powszechne i ogólnie te wiadomości są łatwe do zrozumienia w kategoriach Rozszerzonych Stanów Świadomości – jesteśmy czymś więcej, niż sądzimy, jesteśmy częścią czegoś większego od nas samych i możemy wejść w ten stan istnienia nie opuszczając naszych ziemskich ciał.

 

Przypadek nr 2: Niebieska peleryna energii

Gdy weszliśmy w sferę międzywymiarowej świadomości, Naomi zobaczyła i poczuła światło: ogromną królewską szatę w ciemnoniebieskim kolorze. Poczuła głęboką więź ze Źródłem, gdy ta magiczna peleryna otuliła jej ciało. Przesłanie, które otrzymała, mówiło o przekazaniu światła każdej planecie we wszechświecie i połączeniu ludzi. Światło, energia i przekaz o najwyższych wibracjach otoczyły ją niczym płynący „gwiezdny pył”.

Zapytaliśmy ją, czy była świadoma swojej roli. Odpowiedziała, że jest gwiezdnym pyłem przepływającym przez światło.

Powiedziała, że jej misją jest dotrzeć do wszystkich planet i wszystkich żyjących istot. W tym momencie zauważyliśmy, że Naomi stała się bardzo spokojna, niemal rozpływała się – podobnie jak sam „gwiezdny pył”.

Naomi zachowała ten błogi stan wewnątrz siebie, zatrzymując w ten sposób w sobie to przeżycie. Zanurzona w tej wibracji niebieskiego światła i złotego gwiezdnego pyłu świadomość Naomi rozszerzyła się na inne galaktyki w kosmosie.

Naomi opisała to przeżycie jako piękne uczucie, coś spoza tego świata – starożytne, czyste i zapierające dech w piersiach – coś połączonego ze świętą geometrią i uczuciem wiecznej młodości.

Byliśmy świadkami odkrycia przez Naomi jej prawdziwego stanu istnienia…

 

W kierunku głębszego poznania siebie

Propozycja dla was jest prosta. Uwolnijcie się od postaw i uwarunkowań, które was zniewalają.

Wiedzcie bez cienia wątpliwości, że jesteście częścią wszechświata i że wasza wewnętrzna wielkość i niezwykłość są na wyciągnięcie ręki. Gdy to odkryjecie, świat będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Istnieje wiele sposobów na rozszerzenie swojej świadomości i lepsze poznanie samego siebie. Znajdźcie sposób, który wam pasuje i uczyńcie swoje życie jasnym światłem w centrum waszego osobistego wszechświata oraz niezapomnianym rozdziałem w ciągłości bytu swojej duszy.

 

O autorze:

Peter Smith jest założycielem Instytutu Kwantowej Świadomości (Institute for Quantum Consciousness) i autorem książki Quantum Consciousness: Expanding Your Personal Universe (Kwantowa świadomość – rozszerzenie swojego własnego wszechświata). Od roku 2009 jest przewodniczącym The Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy mieszczącego się w Melbourne w Australii. Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem instituteforquantumconsciousness.com. Skontaktować się z nim można, pisząc na adres poczty elektronicznej quantumconsciousness@outlook.com

 

Przełożył Mateusz Szemiot

 

Przypisy:

 1. Wyjaśnienie dra Briana Greena, www.youtube.com.

 2. www.aps.org.

 3. en.wikipedia.org.

 4. www.britannica.com.

 5. www.newworldencyclopedia.org.

 6. David R. Hawkins, Power vs. Force (Moc kontra siła), Hay House, 2002, str. i.

 7. Dr Michael Newton, Journey of Souls (Wędrówka dusz), Llewellyn, 1994.

 8. www.newtoninstitute.org.

 9. Gregg Braden, The Divine Matrix (Boska matryca), Hay House, 2007, str. 81.

10. Anita Moorjani, Dying To Be Me (Umrzeć, aby stać się sobą), Hay House, 2012, str. 142–143.

Script logo
Do góry