ENZYMY UZUPEŁNIAJĄCE SŁUŻĄCE ZDROWIU I DŁUGOWIECZNOŚCI

Kiedy zwracamy się ku diecie składającej się z surowych produktów (lub prawie surowych), należy zachowywać pewien reżym.

Każdy z nas powinien przejść do świata surowego pożywienia i eksperymentować, aby ustalić, co jest dla niego najlepsze. W przypadku jednych bezpieczne mogą okazać się potrawy pochodzenia zwierzęcego. Najlepszym tego przykładem może być Aajonus Vanderplanitz. Jego strona internetowa zamieszczona pod adresem www.primaldiet.com przedstawia szczegółowo jego życie i eksperymenty z surowym pożywieniem, a zwłaszcza z surowymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

W Internecie jest wielu propagatorów surowych produktów, jest też wiele publikacji na temat surowej diety wegetariańskiej. Każdy z autorów przedstawia swoje argumenty i własny punkt widzenia, lecz to czytelnik musi zadecydować ostatecznie po przeprowadzeniu własnych eksperymentów, co jest dla niego najlepsze.

Do tego, czy zostać wegetarianinem, czy nie, można dojść dopiero po jakimś czasie eksperymentując metodą prób i błędów. W czasie każdej zmiany diety należy notować, jak się czujemy pod względem fizycznym, duchowym i emocjonalnym. Wpływ enzymów na czyjeś zdrowie można poznać tylko w wyniku doświadczenia. Rodzimy się z niedostatkiem enzymów i mamy bardzo ograniczony potencjał ich wytwarzania.

Dr Howell uważał, że uzupełniające enzymy są ważne nie tylko dla zdrowia, ale też jako swego rodzaju ubezpieczenie. Wraz ze starzeniem się nasze organizmy wytwarzają coraz mniej enzymów. Cóż może być lepszego dla zapewnienia zdrowia w podeszłym wieku niż spożywanie bogatych w enzymy pokarmów i przyjmowanie uzupełniających porcji enzymów, ilekroć zachodzi taka potrzeba.

Badania kliniczne są zwykle fundowane przez firmy farmaceutyczne i mają na celu zwiększenie zysków posiadaczy ich akcji – nie są to badania prowadzone z altruistycznych pobudek. Co więcej, jest bardzo małe zainteresowanie produktami naturalnymi, ponieważ nie da się ich syntetyzować, a, co gorsze, opatentować, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Żyjemy w zwariowanym świecie, w którym każdy może sobie kupić i zastosować dowolne biologiczne i chemiczne środki masowej zagłady. Wąglik i ospa to zaledwie wierzchołek góry lodowej zagrożeń, przed którymi stoimy.

Jak już napisałem w poprzednich numerach tego pisma, są na tym świecie siły zainteresowane wytworzeniem chaosu, aby wskazać nam drogę wyjścia z niego, lecz nie za darmo. Uważam, że enzymy oferują ludzkości największą nadzieję w zapobieganiu zdrowotnym zagrożeniom, przed którymi możemy już wkrótce stanąć. Zachęcam wszystkich, aby zaczęli uczyć się, korzystając z wszelkich godnych zaufania źródeł, jak zachować w zdrowiu nasze rodziny – wszystkich, których kochamy.

 

O autorze:

Mark Rojek rozpoczął badania terapii alternatywnych w roku 1970. Dotyczyły one zagadnień z zakresu botaniki, zapotrzebowania na sole mineralne i witaminy oraz reżimów dietetycznych. W roku 1973 studiował akupunkturę u dra Bella w Windsorze w Ontario w Kanadzie, a w roku 1978 uzyskał stopień licencjata (B.Sc.). Studiował aromaterapię, kinezjologię, technikę masaży oraz klasyczną homeopatię w Anglii. W roku 1986 rozpoczął studia z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem akupunktury. Pracował w Chicago jako technik z szeregiem lekarzy o podejściu holistycznym, prowadził również prywatną praktykę w zakresie żywienia. W roku 1986 poznał dra Howarda Loomisa, najwybitniejszego żyjącego eksperta w dziedzinie odżywiania enzymami, z którym współpracuje do dzisiaj. Współpracuje również z szeregiem lekarzy z Michigan, którzy powołują się na niego i zasięgają u niego rady. Nadal prowadzi prace badawcze, wygłasza odczyty i doradza zgłaszającym się do niego pacjentom w zakresie odżywiania i diety.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

22. J.A. Flaherty, J.A. Richman, „Substance use and addiction among medical students, residents, and physicians” („Stosowanie leków i uzależnienia wśród studentów medycyny, pensjonariuszy i lekarzy”), Psychiatr. Clin. North. Am., 16(l):189–97, marzec 1993.

23. A.P. Wolfgang, „Substance abuse potential and job stress: a study of pharmacists, physicians and nurses” („Uzależnienia a stres zawodowy u farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek”), Pharm. Mark. Manage., 3(4):97–110, 1989.

24. E.O. Rosvold, P. Vaglum, T. Moum, „Use of minor tranquilizers among Norwegian physicians. A nation-wide comparative study” („Stosowanie drugorzędnych środków uspakajających w środowisku norweskich lekarzy – badania porównawcze o zasięgu krajowym”), Soc. Sci. Med., 46(4–5):581–90, luty-marzec 1998.

25. Candace B. Pert, Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine (Molekuły emocji – nauka kryjąca się za medycyną ciało-umysłu), Touchstone, 1999, Simon & Shuster, Nowy Jork, 1997.

26. P. Kouchakoff, „The influence of food cooking on the blood formula of man” („Wpływ gotowania żywności na skład krwi człowieka”), Proceedings: First International Congress of Microbiology (Materiały z I Międzynarodowego Kongresu Mikrobiologii), Paryż, 1930.

27. H.F. Loomis jr, Enzymes: The Key to Health Volume I: The Fundamentals (Enzymy – klucz do zdrowia: tom 1 – podstawy), 21st Century Nutrition, Madison, WI, USA, 1999.

28. J.L. Blonstein, „Oral enzyme tablets in the treatment of boxing injuries” („Doustne pastylki enzymatyczne w leczeniu urazów w boksie”), The Practitioner, 198:547–48, kwiecień 1967.

29. J.E. Buck, N. Phillips, „Trial of Chymoral in professional footballers” („Zespół Chymorala u zawodowych piłkarzy”), Brit. J. Clin. Prac., 24(9):375–77, wrzesień 1970.

30. P.S. Boyne, H. Medhurst, „Oral anti-inflammatory enzyme therapy in injuries in professional footballers” („Enzymatyczna doustna terapia uszkodzeń ciała u zawodowych piłkarzy”), The Practitioner, 198:543–46, 1967.

31. H.F. Loomis jr, Enzymes: The Key...

32. H.F. Loomis jr, Enzymes: The Key...

33. R. Nakamura, T. Ohta, Y. Ikeda, I. Matsuda, „LDL inhibits the mediation of cholesterol efflux from macrophage foam cells by apoA-I-containing lipoproteins. A putative mechanism for foam cell formation” („LDL hamuje mediację wypływu cholesterolu z makrofagowych komórek piankowatych przy użyciu lipoprotein zawierających apoA-I. Domniemany mechanizm tworzenia komórek piankowych”), Arterioscler. Thromb., 13(9):1307–16, wrzesień 1993.

34. S. Vainio, E. Ikonen, „Macrophage cholesterol transport: a critical player foam cell formation” („Transport cholesterolu przez makrofagi – czynnik krytyczny w formowaniu komórek piankowych”), Ann. Med., 35(3):146–55, 2003.

35. V. Llorente, L. Badimon, „Cellular and molecular bases of cholesterol accumulation in the vascular wall and its contribution to the progression of atherosclerotic lesion” („Komórkowe i molekularne podstawy akumulacji cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych i jej udział w tworzeniu złogów arteriosklerotycznych”), Rev. Esp. Cordial., 51(8):663–41, sierpień 1998.

36. A. von Eckardstein, „Cholesterol efflux from macrophages and other cells” („Wypływ cholesterolu z makrofagów i innych komórek”), Curr. Opin. Lipidol., 7(5):308–19, październik 1996.

37. D. Hall, A. Zajac, R. Cox, J. Spanswick, „The effect of enzyme therapy on plasma lipid levels in the elderly” („Efekt kuracji enzymatycznej na poziom lipidów w plazmie starszych osób”), Atherosclerosis, 43:209–15, 1982.

38. K. Setälä, „The promise of enzymes in therapy of hyperlipidemia” („Nadzieje związane z enzymami w terapii hiperlipidemii”), Med. Hyp., 20:287–315, 1986.

39. R. Bergkvist, P.O. Svärd, „Studies on the thrombolytic activity of a protease from Aspergillus oryzae” („Badanie aktywności rozpuszczania skrzepliny przez Aspergillus oryzae”), Acta Physiol. Scand., 60:363–71, 1964.

40. H. Kiessling, R. Svensson, „Influence of an enzyme from Aspergillus oryzae, Protease I, on some components of the fibrinolytic system” („Wpływ enzymu pochodzącego od Aspergillus oryzae proteaza 1 na niektóre składniki układu fibrynolitycznego”), Acta Chem., 24:569–79, 1970.

41. C. Liebow, E. Franklin jr, „Histamine stimulation of digestive enzyme secretion by in vitro rabbit pancreas” („Pobudzenie in vitro histaminą trzustki królików do wydzielania enzymów trawiennych”), Digest. Dis. and Sci., 27(3):234–1241, marzec 1982.

42. J.P. Tarayre, H. Lauressergues, „Advantages of a combination of proteolytic enzymes, flavonoids and ascorbic acid in comparison with non-steroid anti-inflammatory agents” („Zalety kombinacji proteolitycznych enzymów, flawonoidów i kwasu askorbinowego w porównaniu niesteroidalnymi czynnikami zapalnymi”), Arzneimforsch/Drug. Res., 27(I):1144–49, nr 6, 1997.

43. S. Sol, A.P. Fletcher, „Proteolytic enzymes: A therapeutic evaluation” („Enzymy proteolityczne – ocena terapeutyczna”), Clin., Pharm. and Ther., 1(2):202–26.

44. M. Duskova, M. Wald, „Orally administered proteases in aesthetic surgery” („Podawane doustnie proteazy w chirurgii kosmetycznej”), Aesthetic Plastic Surgery, 23(1):41–4, 1999.

45. K.K. Lie, R.D. Larson, J.L. Posch, „Therapeutic value of oral proteolytic enzymes following hand surgery” („Terapeutyczna wartość proteolitycznych enzymów w chirurgii ręki”), Arch. of Surgery, 98(1):103–4, 1960.

46. R.M. Woolf, J. Snow, J.H.Walker, T.R. Broadbent, „Resolution of an artificially induced hematoma and the influence of a proteolytic enzyme” („Wchłonianie sztucznie wywołanego krwiaka a wpływ proteolitycznego enzymu”), J. of Trauma, 5(4):491–94, 1965.

47. D.M. Goldberg, „Enzymes as agents for the treatment of disease” („Enzymy jako czynniki w leczeniu chorób”), Clinica Chimicia Acta, 206:45–76, 1992.

48. G.E. Rockwell, „The effects of enzymes on ragweed-pollen and studies on the iso-electric point of low-ragweed antigen” („Wpływ enzymów na pyłki traw oraz badania izoelektrycznego punktu antygenu”), J. Immunology, 41:225–232, styczeń 1941.

49. G. Stauder, K. Ransberger, P. Streichhan, W. Van Schaik, W. Pollinger, „The use of hydrolytic enzymes as adjuvant therapy in AIDS/ARC/LAS patients” („Zastosowanie hydrolitycznych enzymów w charakterze terapii wspomagającej przypadki AIDS/ARC/LAS”), Biomed. & Pharmacother., 42:31–34, 1988.

50. J. Leipner, R. Saller, „Systemic enzyme therapy in oncology” („Układowa terapia enzymatyczna w onkologii”), Drugs, 59(4):769–80, 2000.

51. K. Ransberger, „Enzyme treatment of immune complex diseases” („Enzymatyczne leczenie złożonych chorób immunologicznych”), Arthritis Rheum., 8:16–19, 1986.

52. J.J. Phelan, F.M. Stevens, B. McNicholl, P.E. Fottrell, C.F. McCarthy, „Coeliac disease: the abolition of gliadin toxicity by enzymes from Aspergillus niger” („Celiakia – zniesienie toksyczności gliadyny przez enzymy pochodzące z Aspergillus niger”), Clin. Sci. Mol. Med., 53:35–43, 1977.

53. L. Desser, A. Rehberger, „Induction of tumor necrosis factor in human peripheral-blood mononuclear cells by proteolytic enzymes” („Indukowanie przez proteolityczne enzymy czynnika powodującego martwicę nowotworu w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka”), Oncology, 47:475–77, 1990.

54. M. Brudnak i inni, „Enzyme-based therapy for autism spectrum disorders: Is it worth another look?” („Terapia chorób autystycznych bazująca na enzymach: Czyż nie warto się przyjrzeć temu dokładniej?”), Med. Hyp., 58(5):422–48, 2002.

55. M.W. Kleine, G.M. Stauder, E.W Beese, „The intestinal absorption of orally administered hydrolytic enzymes and their effects in the treatment of acute herpes zoster as compared with those of oral acyclovir therapy” („Jelitowa absorpcja doustnie podanych enzymów hydrolitycznych i ich wpływ w leczeniu ostrych przypadków półpaśca w porównaniu do wyników uzyskanych przy doustnym podawaniu acycloviru”), Phytomedicine, 2(1):7–15, 1995.

56. L.J. Prochaska, W.V. Piekutowski, „On the synergistic effects of enzymes in food with enzymes in the human body. A literature survey and analytical report” („W sprawie synergistycznego efektu enzymów na organizm człowieka – przegląd literatury i analiza”), Med. Hyp., 42:355–362, 1994.

57. X.F. Qin, „Impaired inactivation of digestive proteases by deconjugated bilirubin: The possible mechanism of inflammatory bowel disease” („Upośledzenie unieczynnienia trawiennych proteaz przez nie związaną bilirubinę – prawdopodobny mechanizm”), Med. Hyp., 59(2):150–63, 2002.

58. K. Nouza, „Outlooks of systemic enzyme therapy in rheumatoid arthritis and other immunopathological diseases” („Poglądy na systemową terapię enzymami w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych immunopatologicznych dolegliwości”), Acta Univ. Carol. [Med.] (Praha), 40(1–4):101–04.

 

Literatura uzupełniająca:

• J.M. Beazell i inni, „A Reexamination of the Role of the Stomach in the Digestion of Carbohydrate and Protein” („Ponowne zbadanie roli żołądka w trawieniu węglowodanów i protein”), Am. J. Physiology, 132:42–50, 1941.

• E. Howell, Enzyme Nutrition (Odżywianie enzymatyczne), Avery Publishing, New Jersey, 1985.

 

Script logo
Do góry