Strukturyzowana magnetycznie woda – źródło witalności organizmu

Artykuł po raz pierwszy w języku polskim ukazał się w dwumiesięczniku Nexus w numerze 120 (4/2018)

Janusz Dąbrowski

 

Nasz świat jest ogromnym zbiornikiem wody, w którym powstały wszelkie formy życia. A każdy żyjący organizm jest także takim mniejszym zbiornikiem zanurzonym w większym – jak ryby żyjące w akwarium. Wszyscy wyszliśmy więc z wody, z wody w ogromnym procencie się składamy i bez wody nie możemy żyć.

Jest ona najbardziej pierwotną i powszechnie występującą substancją. Jest drugą substancją po wodorze w całym Wszechświecie pod względem obecności (rozpowszechnienia). Spełnia wyjątkowo ważną rolę zarówno w procesie formowania się gwiazd, jak i w procesie powstawania oraz rozwoju wszelkiego życia. Jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi. Używamy jej codziennie. Niemal od naszego poczęcia, a po urodzeniu nadal, woda staje się najbardziej zwyczajną-niezwyczajną substancją, z którą mamy do czynienia. Istnienie wody warunkuje biologiczne życie we Wszechświecie. Wszystkie, dosłownie wszystkie procesy zachodzące na naszej planecie uzależnione są od obecności wody krążącej w zamkniętym obiegu – począwszy od wpływu na klimat po warunkowanie rozwoju i utrzymania wszelkiego życia – od najdrobniejszych organizmów, po rośliny, zwierzęta i ludzi.

Życie na Ziemi zależy od wody, a właściwie od deszczu (lub śniegu). Opady wypełniają rzeki i jeziora, pozwalają kiełkować nasionom, dostarczają wszystkim stworzeniom wody pitnej. O tym, w jakiej postaci opadnie woda na powierzchnię Ziemi – czy będzie to deszcz, śnieg, czy grad – decyduje temperatura powietrza, zarówno ta wewnątrz chmury, jak i na zewnątrz. W każdym bądź razie aż 80 procent opadów od razu tonie w rzekach, jeziorach lub oceanach, a tylko 20 procent wsiąka w ziemię i dołącza do wód gruntowych.

Woda jest najważniejszym środowiskiem, w którym zachodzą liczne reakcje chemiczne i procesy fizykochemiczne (osmoza, dyfuzja, asymilacja, dysymilacja itp.) tworzące podstawy życia wszelkiego stworzenia. Niech nikogo nie wprowadzi w błąd wygląd wody. Bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, pospolita, a jednocześnie niezbędna do życia woda jest głównym składnikiem naszego organizmu i niezwykle aktywną substancją chemiczną.

Woda kryje w sobie wiele tajemnic, wśród których są i takie, których naukowcy do dzisiaj nie potrafią wyjaśnić. Bo też i woda nie poddaje się żadnym fizycznym prawom. Jak twierdzi prof. Nikołaj Makarow, specjalista w dziedzinie chemii nieorganicznej Akademii Moskiewskiej, można nawet powiedzieć, że zachowuje się według praw ustalonych wyłącznie dla niej samej.

Hipotez na temat właściwości tej niezwykłej substancji jest mnóstwo. Tylko z jednym wszyscy się zgadzają – woda składa się z prostych molekuł. Ten pospolity związek chemiczny występujący na naszej planecie w takiej obfitości jest swoistym „wybrykiem” natury, ponieważ większość jej fizykochemicznych właściwości odbiega od normy. Przede wszystkim unikalną cechą wody jest to, że powstała z dwóch gazów – tlenu i wodoru. Żadne inne gazy oprócz tych wymienionych nie tworzą cieczy. Gdyby też woda zachowywała się „normalnie” jak pokrewne jej związki chemiczne, takie jak tellurek wodoru (tellurowodór) H2Te, selenek wodoru (selenowodór) H2Se i siarczek wodoru (siarkowodór) H2S, wówczas jej temperatura wrzenia powinna byłaby wynosić około minus 80 °C, a temperatura zamarzania około minus 100 °C. Tymczasem obie temperatury są znacznie wyższe niż wszystkich związków pokrewnych, a zakres temperatur, w których występuje ona w postaci ciekłej, jest najszerszy, bo obejmuje aż 100 °C. Siarczek wodoru H2S jest zbudowany z atomów wodoru, podobnie jak woda, ale i z atomu siarki, który ma znacznie większą masę od atomu tlenu. A mimo to w temperaturze pokojowej siarczek wodoru jest gazem, zaś woda cieczą.

 

 

 

 

Organizm ludzki składa się przeciętnie w 70–75 procentach z wody, czyli zawiera około 50–60 litrów wody. Spośród wszystkich składników obecnych w żywej komórce wody jest w niej najwięcej – jej zawartość wynosi od 70 do 98 procent. Jedynie w niektórych tkankach kostnych i tłuszczowych występuje w mniejszych ilościach.

Woda spełnia w organizmie wiele funkcji warunkując zachodzenie szeregu ważnych procesów. Wszystkie komórki tworzą kompleksy z wodą odgrywającą zasadniczą rolę w ich funkcjonowaniu. Fundamentalnym procesem dla istnienia życia jest przekaz bioinformacji. Odbywa się on już na poziomie DNA za pośrednictwem zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stanowiących 90 procent wszystkich jego funkcji. To oznacza, że DNA komórek emituje i pochłania dźwięki, a wibrujące geny pobudzają chromosomy do emisji fal świetlnych (zjawisko elektromagnetyczne) w postaci tak zwanych biofotonów, które z laserową precyzją dokonują warunkującego życie przekazu informacji wewnątrz komórek i pomiędzy nimi. Proces ten odbywa się dzięki niezwykłym właściwościom wody – w tym molekularnej pamięci wody.

Script logo
Do góry