W swojej książce Inventing the Future (Tworzenie przyszłości) z roku 1963 Gabor wymienił trzy główne zagrożenia dla współczesnego społeczeństwa, tak jak je postrzegał: wojnę, przeludnienie i wiek rozrywki. To właśnie z tej książki futuryści zaczerpnęli hasło: „Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej wymyślenie”. Pod koniec swojego życia, w roku 1972, Gabor opublikował książkę The Mature Society (Dojrzałe społeczeństwo). W tym samym roku wstąpił do Klubu Rzymskiego i nadzorował grupę roboczą badającą źródła energii i zmiany techniczne.

Chociaż miał już około siedemdziesięciu lat i spędzał większość czasu w Rzymie, został pracownikiem naukowym w CBS Laboratories w Stamford w Connecticut, gdzie we współpracy ze swoim wieloletnim przyjacielem Peterem C. Goldmarkiem, prezesem CBS Labs, wdrożył niemiecką naukę o elektromagnetyzmie, którą Ohnesorge zamierzał wykorzystać do propagowania narodowego socjalizmu na wszystkich okupowanych terytoriach. Były to lata 1970. i telewizja stawała się narzędziem budowy zachodniego stale poszerzającego się Imperium Zombie…

Gabor był o trzy lata starszy od von Neumanna i walczył dzielnie u boku imperium austro-węgierskiego podczas I wojny światowej. Po wojnie ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym Charlottenburg w Berlinie, obecnie znanym jako Uniwersytet Techniczny w Berlinie. W roku 1927 napisał pracę „Recording of Transients in Electric Circuits with the Cathode Ray Oscillograph” („Zapis przebiegów w obwodach elektrycznych z oscylografem katodowym”). Przeanalizował właściwości wysokonapięciowych przewodów elektrycznych i bez wątpienia dobrze znał prace Schumanna. Jego późniejsza praca w Berlinie nad mikroskopami elektronowymi, lampami plazmowymi i lampami telewizyjnymi doprowadziła go do Batcave’u von Ardenne’a przed rokiem 1933, kiedy pojechał do Anglii. W najlepszym przypadku oszukana, a w najgorszym kłamiąca w żywe oczy akademia utrzymywała, że Gabor „uciekł przed nazistami”.

Po wymyśleniu lampy elektronowej z modulacją prędkościową Oskar Heil przebywał w Anglii od roku 1935 aż do wybuchu wojny, ale nie da się tego tak łatwo wyjaśnić, jak pobytu tam Gabora. Heil był jeszcze jednym nordyckim arystokratą. Podobnie jak wszystko, co niewytłumaczalne w akademickiej wersji nazizmu, ten fakt jest ignorowany. Von Neumann wykpiłby taką „ucieczkę przed nazistami”. W rzeczywistości uwielbiał torturować Einsteina, puszczając głośno pruską muzykę marszową na swoim gramofonie, gdy mieli przylegające biura w Yale we wczesnych latach 1930.

Gdy tylko wojna się skończyła, Gabor, opierając się głównie na matematyce von Neumanna i wielkiego niemieckiego matematyka Davida Hilberta, który był nauczycielem von Neumanna i architektem przestrzeni Hilberta, zaczął publikować prace na temat tworzenia obrazów z sygnałów częstotliwościowych. W roku 1951 przedstawił wywody matematyczne, które przenosiły analizę Fouriera do okien Fouriera i przekształceń falkowych, wykorzystując atomy i falki Gabora – oscylacje podobne do fal o amplitudzie, która zaczyna się od zera, wzrasta, a następnie maleje z powrotem do zera. Falki zastępują symulację atomów zinstytucjonalizowanej akademii bardzo realną wiedzą, niezbędną do zmiany kanału rzeczywistości w technologii stealth.

 

Ukryte projekty w AEC

Nie ma wątpliwości, że Heinz Schlicke i Biuro Badań Marynarki Wojennej USA w Sands Point współpracowali ściśle z Komisją Energii Atomowej (Atomic Energy Commission; w skrócie AEC). AEC była potajemnie prowadzona przez Johna von Neumanna praktycznie od jej powstania tuż po wojnie. W roku 1955 von Neumann został komisarzem i od tego czasu prowadził komisję otwarcie aż do swojej przedwczesnej śmierci w roku 1957. W lipcu 1945 roku „pojmany” Schlicke wygłosił wykład dla Departamentu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w towarzystwie tajemniczego „Komodora Alvareza”, który działał jako jego doradca sprawdzający pytania.

We wcześniej odtajnionej korespondencji Alvarez był nazywany „Komodorem Alvarezem”. Stopień komodora istnieje tylko w Straży Przybrzeżnej. Dane wojskowe wskazują, że w tamtych czasach taka osoba nie służyła w siłach zbrojnych. Tym człowiekiem mógł być tylko młody doktor Luis Alvarez, być może najbardziej utalentowany naukowiec w Ameryce w owym czasie. Pracował gorączkowo nad zagadnieniami związanymi z metodą implozji von Neumanna w procesie detonacji plutonu. Alvarezowi przypisano wynalezienie zapalników na podczerwień dostarczonych w rzeczywistości przez Schlickego. Potem czekała go długa i świetlana kariera jako jednego z najwyżej cenionych naukowców Ameryki.

W roku 1968, w tym samym, w którym otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, Alvarez kierował zespołem 14 międzynarodowych naukowców badających środkową piramidę w Gizie za pomocą urządzeń do wykrywania promieniowania kosmicznego opłaconych przez AEC i opracowanych przez Narodowe Laboratorium Lawrence Berkeley (Lawrence Berkeley National Laboratory). AEC nie tylko zamówiła specjalnie skonstruowane urządzenia, ale też sfinansowała większość wyprawy. Tylko jeden z członków tego zespołu naukowców był archeologiem.

 

 

Dr Luis Walter Alvarez (1911–1988)

 

 

Alvarez zawsze twierdził, że wykonał ponad milion odczytów i nic nie znalazł, ale w wywiadzie dla londyńskiego Timesa Amr El Goneid z Uniwersytetu Ain Shams w Kairze ujawnił, że w piramidzie krążyła tajemnicza energia, która „zaprzeczała wszystkim znanym prawom fizyki”. Alvarez, znany także ze swojego zaangażowania w analizę filmu Zaprudera ukazującego zabójstwo prezydenta Kennedy’ego i swojej teorii o „dinozaurach zgładzonych przez meteor”, oskarżył Timesa o zmyślenie tego wszystkiego…

Tylko Komisja Energii Atomowej rzeczywiście widziała podziemną twierdzę, którą Franz Xaver Dorsch zbudował dla Hitlera pod Ohrdrufem w Turyngii w Niemczech. Dorsch był następcą Todta po tym, jak architekt Hitlera Albert Speer okazał się nie mieć wystarczających kwalifikacji do budowy DUMB. Podobnie jak Todt i Ohnesorge, Dorsch od samego początku był członkiem partii hitlerowskiej. Pomimo korzystania z niewolniczej pracy więźniów i jeńców wyszedł czysty po zakończeniu wojny, po czym założył gigantyczną niemiecką firmę budowlaną Dorsch Gruppe.

Po wojnie AEC zbadała to podziemne miasto, które później zamienione zostało w metaforę w książce The Chronicle of Akakor (Kronika Akakoru). Po tej inspekcji AEC przejęła urządzenia techniczne, których nie ujawniono do dzisiaj, wysadziła wejścia i utajniła na 100 lat wszystkie dokumenty dotyczące podziemi w Ohrdrufie. Wiosną 1947 roku Departament Wojny USA przekazał AEC kompleks Camp Upton w Brookhaven na Long Island, gdzie AEC badała to, czego dowiedziała się w Niemczech.

 

O autorach:

• Jack Heart jest felietonistą VeteransToday.com. Szczegółowe informacje biograficzne na jego temat znaleźć można pod adresem www.VeteransToday.com. Prowadzi także blog zamieszczony pod adresem www.jackheart2014.blogspot.com.

• Orage jest badaczem i ekspertem w dziedzinie rozpoznawania wzorców, który wspomaga Jacka Hearta w jego literackich poczynaniach. Prowadzi blog zamieszczony pod adresem www.mensch-orage.blogspot.com.

Dotychczas w Nexusie ukazały się dwa artykuły ich autorstwa „Cień Nemezis – Sfinks i Wielka Piramida” (nr 105 i 106) i „MKUltra, bronie biologiczne i imperium zombie” (nr 108 i 109).

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

1. Heloci to jedna z warstw ludności Sparty składająca się z mieszkańców podbitej Mesenii i Lakonii. Ci przywiązani do ziemi niewolnicy byli podstawową siłą roboczą na spartańskiej wsi. – Przyp. tłum.

2. Śudra jest czwartą varną, czyli jedną z czterech kategorii społecznych zawartych w tekstach hinduizmu zaliczaną do najniższej z czterech varn. – Przyp. tłum.

3. Peter Byrne, The Many Worlds of Hugh Everett III (Wiele światów Hugh Everetta III), Oxford University Press, Nowy Jork, 2010, s. 29.

4. David Deutsch, The Beginning of Infinity (Początek nieskończoności), Penguin, Londyn, 2012, s. 310.

5. Ibid.

6. Aleister Crowley, The Book of Thoth (Księga Tota) [Egipski tarot], 1944, Samuel Weiser, York Beach, Maine, 1995 (reprint), s. 92, pdf zamieszczony pod adresem www.thule-italia.net.

7. Aleister Crowley, The Book of the Law (Księga prawa), 1904, rozdz. III, wers 46, lib.oto-usa.org, www.occultebooks.com.

8. „Karl Pribram «Holographic Brain» New Dimensions” („Nowe wymiary «Holograficznego mózgu» Karla Pribrama”), nagranie zamieszczone na YouTube 5 grudnia 2012 roku przez Insightfreemana, www.youtube.com.

 

Od redakcji:

Niniejszy tekst został zredagowany na podstawie artykułu Jacka Hearta i Orage’a opublikowanego na portalu VeteransToday (www.VeteransToday.com) 27 marca 2017 roku. Oryginał znajduje się pod adresem www.veteranstoday.com.

 

Script logo
Do góry