• Wzmocnienie odporności i produkcji komórek T

Okazało się, że kordyceps chiński wzmacnia działanie komórek nazywanych „naturalnymi zabójcami” (Natural Killer; w skrócie NK) – głównej grupy komórek układu odpornościowego odpowiedzialnej za zjawisko naturalnej cytotoksyczności – powodując wzrost produkcji komórek T, co prowadzi w rezultacie do powiększenia masy mięśni. Wraz ze wzrostem nowych młodych i zdrowych komórek rośnie siła mięśni.

Kordyceps chiński skutecznie doładowuje armię ochronnych komórek NK. Zdolność organizmu do zwalczania infekcji i guzów zależy od dostępności komórek NK. Odgrywają one pierwszorzędną rolę na pierwszej linii obrony i w utrzymaniu w sprawności ochronnego mechanizmu organizmu znanego jako układ immunologiczny.

Kilka badań naukowych kordycepsu chińskiego było ukierunkowanych na komórki NK i oddziaływanie na nie kordycepsu chińskiego pod kątem ich wpływu na formownie się raka. W jednym z badań in vitro wykazano, że kordyceps chiński znacząco wzmacnia aktywność komórek NK nie tylko u zdrowych osobników, ale i u cierpiących na białaczkę.

W przeprowadzonych w Chinach badaniach, których wyniki opublikowano w Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine, kordyceps chiński wzmocnił aktywność komórek NK u normalnych pacjentów o 74 procent, zaś u pacjentów z leukemią o 400 procent. Podobną poprawę aktywności komórek NK wykryto w dużych guzach czerniaka.

• Łagodzenie objawów starzenia się

Kliniczne kontrolowane badania ujawniły, że u starszych pacjentów cierpiących na przemęczenie i objawy pochodne demencji po przyjmowaniu kordycepsu chińskiego przez 30 dni wystąpiło złagodzenie tych objawów. Ich przemęczenie zmalało o 92 procent, odczuwanie zimna o 89 procent a zawroty głowy o 83 procent. Pacjenci z zaburzeniami układu oddechowego czuli się silniejsi fizycznie i niektórzy z nich byli zdolni do biegu na dystansie do 600 stóp (180 metrów).

• Ochrona przed uszkodzeniami przez wolne rodniki

Wiele badań wykazało, że kordyceps chiński daje ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki i że posiada własności silnego przeciwutleniacza.

• Pomoc w pozbywaniu się dyskomfortu wywołanego zmęczeniem nóg

Różne badania wykazały, że kordyceps chiński poprawia przepływ krwi w organizmie poprzez rozluźnienie mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz wspomaga działanie serca i płuc. Inaczej mówiąc, kordyceps chiński zmniejsza kurczenie się naczyń krwionośnych, co ma wpływ na przepływ krwi w nogach – główną przyczynę zmęczenia nóg.

• Poprawa sprawności seksualnej

Przeprowadzone w Chinach trzy oddzielne, ślepe, kontrolowane za pomocą placebo, badania 200 mężczyzn o „osłabionym libido i z innymi problemami natury seksualnej” dały nadspodziewanie podobne wyniki. 64 procent mężczyzn stosujących kordyceps chiński stwierdziło u siebie po zakończeniu eksperymentu znaczną poprawę, podczas gdy w grupie placebo podobne doznania miało tylko 24 procent.

W innej, również ślepej i kontrolowanej za pomocą placebo, próbie z udziałem 24 podstarzałych kobiet 90 procent z nich doniosło o poprawie swojego stanu po użyciu kordycepsu chińskiego, podczas gdy w kontrolnej grupie z placebo żadna z kobiet nie odczuła poprawy.

Wykazano, że kordyceps chiński poprawia libido i jakość życia mężczyzn i kobiet, przeciwdziała bezpłodności oraz zwiększa liczbę żywych plemników i okres ich życia. Badania kliniczne przeprowadzone na grupie mężczyzn i kobiet o obniżonym libido i pożądaniu przyniosły poprawą u 66 procent przypadków.

Instytut Materia Medica w Pekinie przeprowadził ślepe badania, które wykazały poprawę żeńskiego libido i pożądania o 86 procent. Najbardziej spektakularne wyniki pochodzą z badania płodności 22 mężczyzn, które wykazały, że po ośmiu tygodniach przyjmowania dodatku do diety w postaci kordycepsu chińskiego, liczba plemników w wytrysku wzrosła u nich o 33 procent, a częstość przypadków deformacji spermy spadła o 29 procent, zaś współczynnik przeżywalności spermy wzrósł o 79 procent.

• Cofanie objawów HIV

W roku 2004 w Ghanie przeprowadzono badanie na 3000 pacjentów we wczesnej fazie HIV, którym podano mieszankę zawierającą jako główny składnik kordyceps chiński. Zadziwiające jest to, że po sześciu miesiącach kuracji u żadnego z nich „nie wykryto we krwi obecności HIV”. Kiedy pacjenci cierpiący na HIV-AIDS przyjmowali zawierającą kordyceps chiński mieszankę przeciwrakową Immune-Assist, ich obraz kliniczny, jeśli chodzi o infekcję HIV, uległ radykalnej poprawie.

 

Działanie uodparniające, reakcja przeciwrakowa i naprawa DNA

Od dawna wiadomo, że związki z rodzaju betaglikanów, obecne w wielu gatunkach grzybów, bardzo wzmacniają układ immunologiczny. Ta klasa związków to najczęściej na świecie przepisywana klasa leków przeciwrakowych. Ich przykładem mogą być takie leki, jak lentinan (polisacharyd występujący w grzybach shiitake), PSK i grifolan (ekstrakt z grzyba maitake).

Są dane wskazujące na istnienie kolejnego mechanizmu w przeciwrakowym działaniu kordycepsu chińskiego oprócz dobrze znanej immunomodulacji wywoływanej przez związki polisacharydowe. Ma on związek ze strukturą niektórych zmienionych nukleozydów zawartych w kordycepsie chińskim, takich jak na przykład cordycepin (3’-deoksyadenozyna). Jest to molekuła niemal identyczna z molekułą adenozyny, z wyjątkiem tego, że brak jej atomu tlenu w części rybozy na pozycji 3’.

Brak tego tlenu można zauważyć również w innych związkach występujących w kordycepsie chińskim, na przykład w dideoksyadenozynie. Jego brak właśnie na tej pozycji uważa się za istotny z bardzo szczególnego powodu. Struktura DNA zależy od stworzenia przez ten tlen wiązań z sąsiednimi nukleozydami. Takie wiązanie występuje między pozycjami 3’ i 5’ w części rybozy nukleozydów, tworząc „strukturę drabiny” utrzymującą DNA razem.

W procesie replikacji komórki pierwszym krokiem jest rozdzielenie molekuły DNA od środka – coś na podobieństwo rozpięcia zamka błyskawicznego łączącego dwie pary komplementarnych nukleozydów. Następnym krokiem jest wprowadzenie po jednym nowym uzupełniającym nukleozydzie. Tworzą one wodorowe wiązania między dopełniającymi się parami oraz fosforanowo-cukrowe wiązania między pozycjami 3’ i 5’ na zewnętrznej krawędzi molekuły będącej częścią rybozy.

Script logo
Do góry