Korzyści dla zdrowia i badania kliniczne

Lecznicze własności kordycepsu chińskiego są niezwykłe. W tradycyjnej medycynie chińskiej kordyceps jest stosowany głównie w leczeniu astmy i innych przypadłości oskrzeli. Najnowsze badania potwierdzają efektywność tych zastosowań.

Większość tego, co Zachód wie na temat kordycepsu, zawdzięcza pracom dra Georgesa Halperna, lekarza i emerytowanego profesora Uniwersytetu w Hong Kongu oraz autora kilku książek o kordycepsie.

Jednym z najważniejszych odkryć dokonanych podczas najnowszych badań było znalezienie w tym grzybie nowych antybiotyków. Jeden z nich, cordycepin, jest bardzo skuteczny w walce z wszelkimi bakteriami, które uodporniły się lub uodporniają się na inne, pospolitsze antybiotyki (takie jak penicylina, która jest również wytworem grzyba).

Jak wykazały liczne próby wykonane w Chinach, Japonii i w innych krajach, kordyceps jest szczególne skuteczny w walce z gruźlicą, trądem i ludzką białaczką.

Oto dodatkowe korzyści dla zdrowia wynikające ze stosowania kordycepsu:

• Wzmocnienie fizycznej wytrzymałości

Najlepiej znanym działaniem kordycepsu jest zwiększenie fizycznej wytrzymałości. W roku 1993 organizacja Chińskie Gry Krajowe zwróciła na ten grzyb uwagę światowych władz sportowych, kiedy dziewięć lekkoatletek, które go przyjmowały, pobiło dziewięć rekordów świata.

Istnieje wiele doniesień o nadzwyczajnej poprawie uzyskiwanych wyników w różnych dyscyplinach sportowych w rezultacie spożywania kordycepsu. Doszło nawet do rozmów na temat zakazu używania go przez sportowców, ponieważ daje on nieuczciwą przewagę tym, którzy mają do niego dostęp.

Większość zawodowych lekkoatletów, którzy go obecnie zażywają, nie przyznaje się do tego z obawy, że władze sportowe mogłyby zakazać jego stosowania. Z drugiej strony Kanadyjski Komitet Olimpijski wydał oficjalne oświadczenie w sprawie kordycepsu, które głosi, że jest on dozwolony w profesjonalnych zawodach.

Badania kliniczne wykazały, że stosowanie kordycepsu zwiększa komórkową bioenergię – adenozynotrójfosforan (ATP) – aż o 55 procent. W doniesieniach tych mówi się o zwiększonej syntezie ATP i szybszym odzyskiwaniu energii. Wydaje się, że kordyceps poprawia mechanizm utrzymywania wewnętrznej równowagi i w ten sposób doprowadza do bardziej efektywnego wykorzystania tlenu. Własności te mogą prowadzić do ogólnego fizycznego wzmocnienia, zwiększenia wytrzymałości i przeciwdziałania zmęczeniu, co odnotowuje się u ludzi zażywających kordyceps.

 

 

Chemiczna budowa adenozyny i kwasu kordycepsowego

 

 

• Poprawa oddechu

Kilka prac naukowych wykazało zalety kordycepsu chińskiego polegające na łagodzeniu różnych dolegliwości układu oddechowego, w tym chronicznego bronchitu i astmy.

• Wzrost absorpcji tlenu

W badaniach z próbą na ślepo i kontrolowaną placebo z udziałem 30 ochotników w starszym wieku wykazano, że kordyceps chiński znacząco zwiększa ilość tlenu, jaką byli oni w stanie asymilować.

Wykonane w Chinach badania chorób układu sercowo-naczyniowego wykazały, że etanolowe ekstrakty z grzybni (mycelium) kordycepsu chińskiego i produkty jego fermentacji powodowały zmianę biologicznego działania, która umożliwiała wzrost komórkowej absorpcji tlenu o 40 procent. Ponadto badania wykazały, że te związki wywołują ulgę w przebiegu chronicznej, opornej na leczenie choroby płuc.

• Poprawa działania serca

Liczne badania wykazały zalety kordycepsu chińskiego w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak arytmia serca i jego chroniczna niewydolność.

• Utrzymanie poziomu zdrowego cholesterolu

Cztery badania wykazały, że kordyceps chiński pomógł w obniżeniu ogólnej ilości cholesterolu o 10 do 21 procent a trójglicerydów (neutralnych tłuszczów) o 9 do 26 procent i jednocześnie pomógł w zwiększeniu cholesterolu HDL (High Density Lipoprotein – lipoproteina wysokiej gęstości), tak zwanego „dobrego”, o 27 do 30 procent.

• Poprawa działania wątroby

Wykazano, że kordyceps chiński poprawia działanie wątroby i jest pomocny w jej marskości, podchronicznym i chronicznym zapaleniu i pokrewnych jej dolegliwościach, które są bardziej rozpowszechnione, niż się ludziom wydaje.

Wątroba jest żywym filtrem oczyszczającym krew i wszystkie pozostałe płyny ustrojowe z zanieczyszczeń. Niemożliwe jest przetrwanie, nie mówiąc już o dobrym samopoczuciu, bez dobrze funkcjonującej wątroby.

Kliniczne próby z suplementem w postaci kordycepsu chińskiego przeprowadzone na 33 pacjentach cierpiących na zapalenie wątroby typu B i ośmiu pacjentach z marskością wątroby wykazały w próbie tymolowej poprawę o 71,9 procent, a w teście SCPT o 78,6 procent. Obie te próby to testy enzymatyczne wykazujące zmiany w funkcjonowaniu wątroby.

• Poprawa w chorobie nerek

Wykonane w Chinach badania wykazały wynoszącą 51 procent poprawę w chronicznej chorobie nerek po zaledwie jednomiesięcznym uzupełnianiu diety dodatkiem w postaci kordycepsu chińskiego.

• Zmniejszenie rozmiarów guza

W Chinach i Japonii przeprowadzono kilka badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na raka przy zastosowaniu sześciogramowej dawki kordycepsu chińskiego dziennie.

W jednym z badań obejmujących 50 pacjentów z rakiem płuc, którym wraz z chemioterapią podawano kordyceps chiński, u 46 procent pacjentów doszło do zmniejszenia guzów. W badaniach przeprowadzonych z pacjentami cierpiącymi na różne rodzaje guzów ustalono, że ekstrakt z kordycepsu chińskiego (6 gramów dziennie przez dwa miesiące) poprawił symptomy u większości z nich. U prawie połowy pacjentów ilość białych ciałek się utrzymała, zaś rozmiary guza znacznie się zmniejszyły.

Badacze z Japonii podają, że kordyceps chiński wzmaga ogólną aktywność układu odpornościowego człowieka cierpiącego na raka. W celu ustalenia tej cechy podskórnie wstrzyknięto myszom rakowate komórki (chłoniaka), po czym podano im doustnie kordyceps chiński, co doprowadziło do zmniejszenia rozmiarów guza i przedłużenia życia. W wynikach tych badań podano również, że kordyceps chiński poprawił reakcje antyciał.

Script logo
Do góry