Siedlisko duszy

Zgodnie z teorią biocentryzmu istnieje wiele miejsc lub innych wszechświatów, do których dusza może wędrować po śmierci fizycznego ciała. Ale czy jakakolwiek naukowa teoria świadomości może uwzględniać takie twierdzenie? I czy dusza istnieje?

Według doktora medycyny Stuarta Hameroffa, emerytowanego profesora na Wydziale Anestezjologii Uniwersytetu Arizony i dyrektora Centrum Badań nad Świadomością, tak zwane doświadczenie bliskie śmierci zachodzi, gdy kwantowa informacja rezydująca w układzie nerwowym opuszcza ciało i rozprasza się we wszechświecie, a w przypadku reanimacji powraca. Odrzucając materialistyczne koncepcje świadomości, dostarcza alternatywnego wyjaśnienia, które odwołuje się do racjonalnego naukowego umysłu i osobistej intuicji.

Dr Hameroff i Roger Penrose uważają, że świadomość tkwi w mikrotubulach komórek mózgowych, które są głównymi miejscami przetwarzania kwantowego. Po śmierci ta informacja jest uwalniana z ciała i świadomość odchodzi razem z nią. Twierdzą oni, że nasze odczucie świadomości jest przejawem kwantowego efektu grawitacji w tych mikrotubulach. Nazwali tę teorię zorkiestrowaną obiektywną redukcją (orchestrated objective reduction; w skrócie Orch-OR). Twierdzą, że świadomość, a przynajmniej protoświadomość, jest podstawową własnością wszechświata, obecną od pierwszej chwili jego narodzin podczas Wielkiego Wybuchu.

Dr Hameroff omawia ten pogląd w artykule opublikowanym w roku 1998, stwierdzając: „…protoświadome doświadczenie jest podstawową własnością fizycznej rzeczywistości dostępną dla kwantowego procesu związanego z aktywnością mózgu”.16

Nasze dusze są zbudowane z tej samej tkanki, co wszechświat, i mogą istnieć od początku czasu. Nasze mózgi są po prostu odbiornikami i wzmacniaczami protoświadomości, która jest nieodłącznym aspektem struktury czasoprzestrzeni. Czy naprawdę istnieje część naszej świadomości, która jest niematerialna i będzie żyła po fizycznej śmierci?

W filmie dokumentalnym z roku 2011 zatytułowanym Through the Wormhole (Przez tunel czasoprzestrzenny) wyświetlonym na kanale Science Channel dr Hameroff stwierdza: „Powiedzmy, że serce przestaje bić, krew przestaje płynąć i mikrotubule tracą swój stan kwantowy. Jednak informacja kwantowa zawarta w mikrotubulach nie zostaje zniszczona. Nie można jej zniszczyć – po prostu rozprasza się w całym wszechświecie. Jeśli pacjent jest poddany reanimacji i zostaje przywrócony do życia, ta kwantowa informacja wraca do mikrotubul i pacjent mówi: «miałem przeżycie bliskie śmierci», «widziałem białe światło», «widziałem tunel», «widziałem moich zmarłych krewnych», «chyba wypłynąłem z mojego ciała». Jeśli zaś reanimacja się nie powiedzie i pacjent umrze, to ta kwantowa informacja może istnieć poza ciałem jako dusza, przypuszczalnie w nieskończoność”.17

Ta koncepcja kwantowej świadomości Hameroffa i Penrose’a pomaga wyjaśnić takie zjawiska, jak doświadczenia stanów bliskich śmierci i przebywania poza ciałem, projekcje astralne, a nawet reinkarnację, bez konieczności odwoływania się do religijnej ideologii. Energia świadomości jest potencjalnie w pewnym momencie odzyskiwana w innym ciele, a do tego czasu przebywa poza fizycznym ciałem na innym poziomie rzeczywistości i prawdopodobnie w innym wszechświecie.

 

Sny i alternatywne rzeczywistości

W równoległym świecie może istnieć kopia ciebie samego, która podejmuje różne decyzje i widzi miejsca, które w jakiś sposób pojawiają się później w twoich snach. Ludzie przez tysiące lat zastanawiali się nad znaczeniem snów. Dlaczego niektórzy ludzie śnią o przyszłych wydarzeniach? Dlaczego niektóre sny są pełne ukrytego znaczenia? I czy nasze sny mogą być przebłyskami wydarzeń rozgrywających się w alternatywnej rzeczywistości, w równoległym wszechświecie?

Nasi przodkowie byli równie ciekawi snów, jak my dzisiaj. Starożytni Egipcjanie byli przekonani, że ci, którzy potrafią interpretować sny, posiadają specjalne moce. Starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli, że sny mogą przekazywać wiadomości od bogów. W starożytnych Chinach ludzie traktowali sny jako sposób na odwiedzenie świata zmarłych. Wiele indiańskich plemion i meksykańskich kultur uważa, że marzenia senne ukazują inny świat, który odwiedzamy podczas snu.

Słowo „sen” (dream) w języku staroangielskim pierwotnie oznaczało „radość” („joy”) lub „muzyka” („music”). Od XIV wieku jego znaczenie zmieniło się na to, co teraz rozumiemy jako myśli, uczucia i zdarzenia, które przemykają przez nasz umysł, gdy śpimy.

Być może niektóre z naszych snów są rzeczywiście oknem na równoległy wszechświat. Profesor kosmologii Max Tegmark zauważa: „Czy zadając wnikliwe pytanie o naturę rzeczywistości, nie oczekujemy odpowiedzi, która brzmi dziwnie? Tak więc kiedy wyruszamy na wyprawę poza codzienny świat, powinniśmy oczekiwać, że to, co zobaczymy, wyda się nam dziwaczne”.18

 

O autorze:

Dr Richard Alan Miller jest fizykiem, pisarzem i konsultantem rolnym zamieszkałym w stanie Oregon w USA. Po uzyskaniu w roku 1960 tytułu licencjata z zakresu fizyki ciała stałego przez 11 lat pracował na rzecz wywiadu marynarki wojennej i w MIT (Massachusetts Institute of Technology – Instytut Technologiczny Massachusetts). Na początku lat 1970. zraził się do ortodoksyjnej fizyki i zaczął szukać odpowiedzi w parapsychologii i parafizyce. Prowadził przełomowe badania w zakresie holograficznej natury rzeczywistości i napisał kilka książek na temat metafizyki, parapsychologii oraz alternatywnego rolnictwa, w tym – wspólnie z Ioną Miller – The Modern Alchemist (Współczesny alchemik). W roku 2010 Uniwersytet Belford nadał mu tytuł doktora fizyki za rozległy dorobek naukowy w tej dziedzinie. Jest autorem trylogii Toward the Evolution of Consciousness (Ku ewolucji świadomości) składającej się z ESP Induction through Forms of Self-Hypnosis (Indukowanie pozazmysłowego postrzegania poprzez autohipnozę), Power Tools for the 21st Century (Narzędzia władzy XXI wieku) i The Non-Local Mind in a Holographic Universe (Nielokalny umysł w holograficznym wszechświecie). Dotychczas w polskiej edycji Nexusa ukazały się trzy artykuły jego autorstwa „Medyczne własności grzyba kordyceps” (nr 66), „Nowe kierunki w zakresie kontroli umysłów” (nr 91) i „Potencjalne korzyści płynące z fulerenowej wody” (nr 100). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej rick@nwbotanicals.org albo za pośrednictwem jego strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.richardalanmiller.com lub profilu na Facebooku www.docram.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. The Berenstain Bears (Misiowanki) to zbiór około 300 książeczek dla dzieci autorstwa Stana i Jan Berenstainów opowiadających o rodzinie misiów z moralizatorskim podtekstem. – Przyp. tłum.

 2. Myles Udland, „BAML: There’s a 20%–50% chance we’re inside the matrix and reality is just a simulation” („BAML – prawdopodobieństwo, że żyjemy w matrixie, a rzeczywistość jest jedynie symulacją, wynosi od 20 do 50 procent”), Business Insider Australia, 9 września 2016, www.businessinsider.com.

 3. Avery Hartmans, „Tech billionaires are asking scientists for help breaking humans out of the computer simulation” („Techniczni miliarderzy proszą naukowców o pomoc w uwolnieniu ludzi z komputerowej symulacji”), Business Insider Australia, 4 października 2016, www.businessinsider.com.

 4. Elon Musk, „Is Life a Video Game?” („Czy życie jest grą wideo?”), panel dyskusyjny, Code Conference 2016, 1 czerwca 2016, www.youtube.com, 2.51 min.

 5. Ibid., 1.37 min.

 6. Robert Crookall, Out-of-the-Body Experiences: A Fourth Analysis (Doświadczenia z przebywania poza ciałem – analiza czwarta), Citadel Press, Nowy Jork, 1970.

 7. „21 grams experiment” („Eksperyment 21 gramów”), en.wikipedia.org; kopia artykułu dra MacDougalla z roku 1907 jest dostępna pod adresem www.ghostweb.com.

 8. „Dynamistograph Matla and Zaalberg van Zelst” („Dynamistograf Matli i Zaalberga van Zelsta”), SpiritualismLink.com, 12 listopada 2008, www.spiritualismlink.com.

 9. The Penrose Institute (Instytut Penrose’a), penroseinstitute.com.

10. Hans-Peter Dürr, wywiad w P.M. Magazin, maj 2007, en.wikibooks.org.

11. Janey Tracey, „Physicists Claim that Consciousness Lives in Quantum State After Death” („Fizycy twierdzą, że świadomość żyje po śmierci w stanie kwantowym”), OuterPlaces.com, 17 czerwca 2014, www.unariunwisdom.com.

12. Dr med. Robert Lanza, Bob Bermann, Biocentrism: How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the Universe (Biocentryzm – jak życie i świadomość są kluczem do zrozumienia prawdziwej natury wszechświata), BenBella Books, Inc., Dallas, Teksas, 2009, 2010.

13. H.G. Wells, The Door in the Wall (Drzwi w ścianie), opowiadanie opublikowane po raz pierwszy w The Daily Chronicle z 14 lipca 1906 roku, a później w zbiorze The Door in the Wall and Other Stories (Drzwi w ścianie i inne opowiadania), Mitchell Kennerley, Nowy Jork, 1911, tekst dostępny jest także pod adresem www.online-literature.com.

14. Hugh Everett, The Theory of the Universal Wave Function (Teoria uniwersalnej funkcji falowej), 1957, University Princeton Press, 1973, ucispace.lib.uci.edu.

15. Andrej Linde, web.stanford.edu.

16. S.R. Hameroff, „«Funda-mentality»: is the conscious mind subtly linked to a basic level of the universe?”(„«Funda-mentalność» – czy świadomy umysł jest subtelnie powiązany z podstawowym poziomem wszechświata?”), Trends in Cognitive Sciences, 1 kwietnia 1998, 2(4)119–124, Streszczenie, www.ncbi.nlm.nih.gov.

17. Stuart Hameroff, Through the Wormhole with Morgan Freeman (Przez tunel czasoprzestrzenny z Morganem Freemanem), Science Channel, czerwiec 2011, www.youtube.com, 4.58 min., www.hameroff.com.

18. Max Tegmark, „Parallel Universes” („Równoległe wszechświaty”), Scientific American, maj 2003, 288(5):40–51, s. 51, kopia dostępna pod adresem dekeweaver.com.

 

Bibliografia:

Efekt Mandeli: Cynthia Sue Larson, RealityShifters Blog, 7 sierpnia 2016, cynthiasuelarson.wordpress.com.

Ba, Ka i ciało astralne: Richard Alan Miller, „Some Thoughts on the Phenomena of Astral Projection” („Kilka myśli na temat zjawiska projekcji astralnej”), 1974, www.nwbotanicals.org.

Świadomość a pole kwantowe: Janey Tracey, „Physicists Claim that Consciousness Lives in Quantum State After Death” („Fizycy twierdzą, że świadomość żyje po śmierci w stanie kwantowym”), OuterPlaces.com, 17 czerwca 2014, www.unariunwisdom.com.

Biocentryzm i życie pozagrobowe; Wieloświat; Miejsce duszy: „Scientists claim that Quantum Theory proves consciousness moves to another universe at death” („Naukowcy twierdzą, że teoria kwantowa dowodzi, iż świadomość przenosi się po śmierci do innego wszechświata”), Spirit Science and Metaphysics, 13 stycznia 2014, via SOTT.net, www.sott.net.

Sny i alternatywne rzeczywistości: „Scientists say that some of our dreams are glimpses of parallel universes” („Naukowcy twierdzą, że niektóre z naszych snów są przebłyskami z równoległych wszechświatów”), Core Spirit, tinyurl.com.

 

Od redakcji:

Niniejszy artykuł stanowi zredagowany fragment mającej się wkrótce ukazać (w języku angielskim) książki dra Richarda Alana Millera zatytułowanej The Non-Local Mind in a Holographic Universe (Nielokalny umysł w holograficznym wszechświecie).

 

Script logo
Do góry