Energie eteryczne i elektromagnetyczne

Kilka lat temu przeczytałem artykuł o badaniach wody. Bardzo rozcieńczony roztwór mineralny dodano do zdejonizowanej wody. Naukowcy byli zaskoczeni, kiedy dodane minerały nie rozprzestrzeniły się równomiernie w wodzie, ale zbiły się w domeny, mimo iż podejrzewali, że tak się może stać. To był sensacyjny i zarazem bardzo niebezpieczny wynik, ponieważ mógł zostać uznany za potwierdzenie homeopatii. I dlatego trzymano go w sekrecie.

Podobny problem mamy z chmurami. Zgodnie z prawami fizyki cząsteczki wody tworzące chmury, zwłaszcza puszyste, występujące przy dobrej pogodzie, powinny rozpływać się równomiernie na niebie, ale zamiast tego zagęszczają się, tworząc skupiska.

Istnieje jednak sposób, w jaki można wytłumaczyć nie tylko te problemy, ale także naturę elektrycznie rozszerzonej wody, wody heksagonalnej oraz pamięci wody. Już w roku 1895 dwaj wyjątkowi jasnowidze, teozofowie Annie Besant i Charles W. Leadbeater, wskazali drogę do zrozumienia tych zjawisk. Ich odkrycia zostały opublikowane w książce Occult Chemistry (Chemia okultystyczna).10 Wśród ich doniosłych osiągnięć było odkrycie izotopów sześć lat przed zasugerowaniem ich istnienia przez pewnego radiochemika w roku 1913; opisanie kwarków, hipotetycznych bloków protonów i neutronów, około 60 lat przed naukowcami akademickimi; oraz opisanie kształtu protonu w formie orzeszka ziemnego około 100 lat przed fizykiem, który 15 lat temu potwierdził jego istnienie. Patrz artykuł „The Particle ZOO” („Cząsteczkowe ZOO”).11 Tymi dwoma jasnowidzami kierował profesor William Crookes, czołowy brytyjski chemik i fizyk, a także prezes Royal Society, który dostarczył im pierwiastków chemicznych potrzebnych do ich badań. Sama Besant studiowała chemię.

Pojęcia teozoficzne wywodzą się głównie ze starożytnych hinduskich nauk i pism sanskryckich. Według nich materia fizyczna jest najgęstszą fazą poziomu lub wymiaru eterycznego składającego się z ciał stałych (E7), cieczy (E6), gazów (E5) oraz czterech dodatkowych stanów wciąż nieznanych nauce.

Ilustracja 2 pokazuje podwymiary od E1 (u góry) do E5 (u dołu). E5 reprezentuje jądro atomu wodoru. Kiedy Besant i Leadbeater mentalnie wysłali energię do jego jądra, rozpadło się ono na dwie oddzielne cząstki i przeniosło na poziom E4, gdzie nie można ich już wykryć za pomocą przyrządów fizycznych. Po przekazaniu większej ilości energii cząstki te podzieliły się na kwarki (E2), a następnie na pojedyncze cząstki Anu lub niepodzielne cząstki (E1). Jeszcze większa ilość energii sprawiła, że Anu zniknęły z płaszczyzny eteru. Ilustracja 2 pokazuje tylko cząstki, a nie energie.

 

 

Ilustracja 2. Schemat przedstawiający eteryczny rozkład atomu wodoru od poziomów E1 do E5. [Źródło: Annie Besant, C.W. Leadbeater, Occult Chemistry (Chemia okultystyczna), 1951, wydanie III, rozdział 2]

 

 

Widmo elektromagnetyczne ma szeroki zakres energii – podobnie jest z widmem eterycznym. W rzeczy samej widmo elektromagnetyczne uważam za część widma eterycznego. Istnieją energie wiążące i energie pola. Najczęściej stosowaną energią wiążącą w naszym codziennym życiu jest energia elektronu, ponieważ stopniowo traci bioenergię, przechodząc ze stanu wysokoenergetycznego w żywności do niższego stanu energetycznego w wodzie i dwutlenku węgla. Ta różnica jest energią, której używamy do życia. W podobny sposób działają energie wiązania między różnymi strukturami jądra.

Innym rodzajem energii są pola eteryczne, które utrzymują różne struktury razem. Można powiedzieć, że pole atomu lub cząsteczki jest podobne do biegunowego wzorca ich wewnętrznej struktury wyższego poziomu. Wszędzie, gdzie jest potrzebny do ruchu ujemny ładunek, ma ono wartość dodatnią we wzorcu i na odwrót. Ładunki te mogą być elektryczne, magnetyczne, męskie lub żeńskie albo ogólnie yin-yang. Pola eteryczne mogą być oddzielone od swoich fizycznych form przez wysokie energie, które powodują nadmierne wibracje ich wewnętrznych składników. Pola cząsteczek mają ciała złożone z atomów, pola atomowe mają ciała składające się z atomowych cząstek i tak dalej. Pola molekularne niosą sporną pamięć wody i są podstawą homeopatii.

Biochemikalia, takie jak enzymy, są często bardzo duże, tworząc wysoce złożone struktury z tysiącami atomów. W fizyce i chemii przyjmuje się, że te biochemikalia są formowane przez DNA. Znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się, że komórki działają zgodnie z wzorcem dostarczonym przez molekularne pola eteru, które z kolei są tworzone na wyższym poziomie przez pola mentalne lub formy myślowe.

 

Pola energetyczne i domeny

To pozwala zrozumieć heksagonalną wodę i tworzenie elektrycznie rozszerzonej wody (ExW). H2 i O2 są uwalniane na elektrodach w postaci gazów. Pola eteryczne rozłożonych cząsteczek wody płyną razem, tworząc domeny energii eterycznej w objętościowej wodzie. Domeny te wykorzystują swoją wolną energię do budowania swoich form poprzez wiązanie cząsteczek wody w sześciokątną formację jako ustrukturyzowaną wodę. Bardzo podobny proces zachodzi, kiedy energia jest przekazywana przez magnesy, wiry, kryształy i tak dalej. W świecie przyrody energia pochodzi głównie ze słońca.

W tych wszystkich przypadkach nadmiar bioenergii gromadzi się w wodzie, która następnie tworzy obszary energetyczne zawierające ustrukturyzowaną wodę. Kiedy pijemy tę ustrukturyzowaną wodę, uzyskujemy łatwej dostępną wolną energię niż podczas spożywania żywności zawierającej silniej związaną energię.

Owo tworzenie domen energetycznych zachodzi również podczas generowania gazu Browna, czemu towarzyszy dodatkowo proces, który zapewnia wysoki potencjał bioenergetyczny. Wydzielające się na elektrodach cząsteczki H2 i O2 dyfundują w wodzie i początkowo stykają się ze sobą w środku między obydwiema elektrodami. To kolejna okazja dla eterycznych pól wodnych do tworzenia form fizycznych. Ponieważ bloki budulcowe są dostępne tylko w postaci cząsteczek, dwa pola wodne muszą się połączyć, aby związać dwie cząsteczki H2 i jedną O2. W tym polu występuje wysoki poziom energii i związane cząsteczki rozpadają się dalej do eterycznego stanu E4 lub wyższego (jak pokazuje ilustracja 2).

To, że elektrycznie rozszerzona woda to w zasadzie dwie cząsteczki wody w stanie plazmy, wyjaśnia, dlaczego jest ona cięższa od pozostałych połączonych składników gazu Browna. To pomaga nam również zrozumieć, dlaczego iskra nie powoduje eksplozji, ale raczej implozję – ponieważ dostarcza energii reakcji dla każdej cząsteczki elektrycznie rozszerzonej wody umożliwiając jej przekształcenie się w dwie cząsteczki wody. To samo dzieje się, gdy elektrycznie rozszerzona woda jest inhalowana – wywołuje implozje widoczne w postaci wielu iskier w mikroskopii ciemnego pola. Te implozje wyzwalają dużą ilość bioenergii, którą organizm może wykorzystać do poprawy struktury swojej wody i tym samym odmłodzić własne komórki i funkcje.

 

Zwiększenie dostaw bioenergii

Aby nasze ciało było zdrowe i młode, potrzebujemy odpowiednich biologicznych składników, a także bioenergii do ich efektywnego wykorzystania. Obecnie większość z nas jest nimi przeładowana i jednocześnie nie posiadamy dość energii pozwalającej na odpowiednie ich wykorzystanie. W rezultacie obciążają one dodatkowo organizm już i tak przeciążony skumulowanymi w nim toksynami i metabolicznymi odpadami. Dobrym sposobem na usunięcie tych odpadów jest post, ale, niestety, wymaga on dużo energii. Nie działa dobrze, jeśli mamy jej mało. Z tego względu wskazane jest łączenie okresowego postu z wysoką podażą bioenergii, na przykład z wody strukturyzowanej i elektrycznie rozszerzonej nasyconej gazem Browna. Sądzę, że ta kombinacja będzie największym czynnikiem odmładzającym dla osób z chorobami zwyrodnieniowymi, a także starszych.

Uważam elektrycznie rozszerzoną wodę za skondensowaną formę siły życiowej, która może stać się uniwersalnym środkiem leczniczym przyszłości.

Ponieważ elektrycznie rozszerzona woda jest dość stabilna i niewybuchowa, może być przechowywana w normalnych warunkach (ciśnieniu i temperaturze), może też być sprężana, zamrażana lub łączona z innym materiałem biologicznym jako stabilizatorem. Proszę zauważyć, że z uwagi na to, iż ta informacja jest już w domenie publicznej, nie można jej opatentować.

 

Porady na temat generatorów gazu Browna

Rynek małych generatorów gazu Browna lub HHO przeznaczonych do domowych terapii dopiero się rodzi. Firma Eagle-Research Inc. oferuje niezwykle bezpieczny i praktyczny generator BG AquaCure12, który jest zmodernizowanym i zoptymalizowanym pod względem bezpieczeństwa i niezawodności chińskim generatorem H160.13 H160 został zaprojektowany do zasilania małego palnika spawalniczego przeznaczonego do pracy z biżuterią i akrylami. Kupienie H160 bezpośrednio z Chin jest znacznie tańsze, ale jego używanie do celów zdrowotnych bez zabezpieczających modyfikacji firmy AquaCure może być niebezpieczne.

Istnieje możliwość zbudowania niewielkim kosztem własnego i bezpiecznego generatora. Setki osób wykorzystały już plany z książki George’a Wisemana Brown’s Gas: Book 2 (Gaz Browna – księga druga)14 razem ze wsparciem technicznym dla zestawu ER5015 do budowy małych, bardzo wydajnych i praktycznych generatorów gazu Browna. Montując je samodzielnie, można użyć łatwo dostępnych części i uniknąć wysokich kosztów transportu, szczególnie jeśli ktoś mieszka poza USA. Hobbyści budują ich proste wersje i oferują je na sprzedaż.16 Inną możliwością jest kupienie zestawu ER50.17

 

O autorach:

• Walter Last jest emerytowanym biochemikiem i chemikiem, który pracował na medycznych wydziałach wielu niemieckich uniwersytetów oraz w Laboratoriach Bio-Science w Los Angeles w USA, a później jako żywieniowiec i terapeuta wykorzystujący naturalne metody leczenia w Nowej Zelandii i Australii, gdzie obecnie mieszka. Jest autorem licznych artykułów dotyczących zdrowia publikowanych w różnych czasopismach, jak również kilku książek, w tym Healing Foods (Uzdrawiające potrawy), The Natural Way to Heal (Naturalny sposób uzdrawiania) i serii małych książeczek wydanych pod ogólnym tytułem Heal Yourself (Uzdrów się sam) instruujących, jak uwolnić się od takich chorób, jak artretyzm, astma, rak, drożdżaki, cukrzyca oraz problemy z nadwagą, które ukazały się w roku 2014 w języku polskim i są dostępne w sklepie internetowym Agencji Nolpress pod adresem www.nexus.media.pl. Dotychczas w Nexusie ukazało się osiemnaście jego artykułów. Zainteresowanych dalszymi informacjami na temat zdrowia odsyłamy na jego stronę internetową poświęconą zdrowiu, nauce i duchowości zamieszczoną pod adresem www.health-science-spirit.com.

• George Wiseman jest założycielem i dyrektorem amerykańskiej organizacji Eagle-Research Inc. utworzonej w roku 1984 w celu opracowywania i dystrybucji praktycznych energooszczędnych metod i urządzeń. Dotychczas w Nexusie ukazały się dwa artykuły jego autorstwa „Gaz Browna mógłby zmienić świat” (nr 51) i „Niezwykłe uzdrawiające właściwości gazu Browna” (nr 118). Więcej informacji o gazie Browna i generatorze AquaCure, a także o środkach pozwalających oszczędzać paliwo oraz wolnej energii znaleźć można na stronie www.eagle-research.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

Przypisy:

 1. Dr Mu Shik Jhon, The Water Puzzle and the Hexagonal Key: Scientific Evidence for the Existence of Hexagonal Water and its Positive Influence on Health! (Tajemnica wody i heksagonalny klucz – naukowe dowody na istnienie heksagonalnej wody i jej pozytywny wpływ na zdrowie!), przekład z języka koreańskiego na język angielski M.J. Pangman, Uplifting Press, Inc., USA, 2004, img1.wsimg.com.

 2. Dr Gerald H. Pollack, Pollack Laboratory, www.pollacklab.org.

 3. Dr Masaru Emoto, www.masaru-emoto.nethttp://www.masaru-emoto.net, masaru-emoto.net.

 4. Dr Jacques Benveniste, rexresearch.com, www.jacques-benveniste.org.

 5. Lionel Milgrom, „Thanks for the memory” („Dzięki za pamięć”), The Guardian, 15 marca 2001, www.theguardian.com.

 6. Luc Montagnier, Water Memory (Pamięć wody), film dokumentalny w reżyserii Christiana Manila i Laurenta Lichtensteina, 2014, YouTube, www.youtube.com.

 7. Walter Last, „Healing with Rotating Magnets” („Leczenie za pomocą wirujących magnesów”), health-science-spirit.com.

 8. Natural Energy Works, Experimental Life-Energy Field Meter (Eksperymentalny Miernik Pola Życiowej Energii), www.orgonelab.org.

 9. Walter Last, George Wiseman, „Niezwykłe uzdrawiające właściwości gazu Browna” („Extraordinary Healing Powers of Brown’s Gas”), Nexus, nr 118 (2/2018).

10. Annie Besant, C.W. Leadbeater, Occult Chemistry: Investigations by Clairvoyant Magnification into the Structure of the Atoms of the Periodic Table and Some Compounds (Chemia okultystyczna – badanie metodą jasnowidzenia struktury atomów w układzie okresowym i niektórych związków), The Theosophical Publishing House, Adyar, India, 1951, wydanie III rozszerzone (1908, wydanie I; 1919, wydanie II), blog.hasslberger.com.

11. Walter Last, „The Particle ZOO” („Cząsteczkowe ZOO”), www.health-science-spirit.com.

12. Eagle-Research.com, AquaCure Model EA-H160, www.eagle-research.com.

13. Ving 300W 75L Portable Acrylic Polishing Machine HHO Flame Generator, www.sign-in-china.com.

14. George Wiseman, Brown’s Gas: Book Two (Gaz Browna – księga druga), 1998–2009, eagle-research.com.

15. Eagle-Research.com, Stand-alone Resources Access: ER50, tinyurl.com.

16. Patrz na przykład MolecularH, Hydrogenie Molecular Hydrogen Generator, www.molecularh.com.

17. Eagle-Research.com, ER50 – Flat-Plate Kit (Mini BG Electrolyzer), eagle-research.com.

 

Od redakcji:

Niniejszy artykuł jest zredagowaną wersją publikacji „Brown’s Gas for Health” („Gaz Browna dla zdrowia”) autorstwa Waltera Lasta i George’a Wisemana, której pełna wersja w języku angielskim znajduje się pod adresem www.health-science-spirit.com. Pierwsza część tej publikacji zatytułowana „Extraordinary Healing Powers of Brown’s Gas” („Niezwykłe uzdrawiające właściwości gazu Browna”) została opublikowana w poprzednim numerze Nexusa.

 

Script logo
Do góry