Analizując powyższy tekst z zastosowaniem etyki porównawczej możemy zauważyć niektóre społeczne i etyczne normy izraelickich patriarchów, a nawet ich boga. Analiza ujawnia bardzo prymitywne zachowanie społeczne pewnych koczowniczych plemion walczących o przetrwanie na okrutnej pustyni kontrolowanej przez boga, który jest nie mniej okrutny.

Wyraźną normą społeczną, która została dobitnie przedstawiona w tym tekście, jest prawo/obowiązek brata do sypiania z żoną zmarłego brata. Celem tego niezwykłego zachowania (w porównaniu ze współczesnymi normami etycznymi) było wspieranie plemienia poprzez zwiększanie liczby jego członków. Cel ten osiągano zapładniając kobiety w plemieniu przez cały czas wszelkimi możliwymi sposobami.

Ta społecznie i etycznie akceptowana norma – prototyp poligamii – występowała powszechnie w krajach starożytnej Arabii i Afryki Subsaharyjskiej.

Co także ciekawe, imię „Tamr/Tamar” było bardzo popularne w starożytności wśród arabskich kobiet. Tamar oznacza „daktyl” – symboliczne/charakterystyczne dla całej Arabii i Jemenu drzewo i jego owoc.

 

 

 

 

W Księdze Rodzaju (rozdziały 37–38) znajduje się kilka interesujących słów kluczowych i fraz, które pomogą nam zidentyfikować środowisko tej biblijnej opowieści. Właściwie jest tam bardzo wiele słów kluczowych. Oto niektóre z najbardziej wymownych: trzody; Sychem; Józef/Youssef; Dotain; studnie; dziki zwierz; studnia na pustkowiu; karawana Izmaelitów; wielbłądy niosące wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; kupcy madianiccy; Izmaelici; zabiwszy kozła; Szela; Onan; Tamar; Chira; Adullam; Kezib i laska pasterza”.

Słowa „trzody, dziki zwierz, wielbłądy, kozioł i paść” wyraźnie wskazują, że te biblijne wersety opisują środowisko koczowników. Innymi słowy, środowisko pewnych plemion żyjących na jałowej pustyni hodujących kozy i wielbłądy.

„Wielbłąd” jest wyjątkowym słowem kluczowym, gdyż to w starożytnej Arabii po raz pierwszy udomowiono jednogarbne wielbłądy i to dopiero w X–IX wieku przed naszą erą. Inaczej mówiąc, wielbłądy nie miały prawa znaleźć się nie tylko w historii Józefa, ale w całej Księdze Rodzaju.2

 

Wielbłądy w starożytnym Egipcie?

Nawiasem mówiąc, starożytny Egipt nie znał wielbłądów i z pewnością nie był koczowniczą kulturą. Wielbłądy pojawiły się w starożytnym Egipcie3 po zdobyciu go przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku przed naszą erą. A kiedy mówię starożytny Egipt, mam na myśli sam Egipt i terytoria, które on kontrolował, od Nubii na południu po Palestynę na północnym wschodzie. Tak, Palestynę, gdzie (zgodnie z Biblią) rzekomo rozegrała się większość historii Izraelitów.

 

 

 

 

W tym momencie naszych badań napotkaliśmy poważną chronologiczną sprzeczność, która sprawia, że z historycznego punktu widzenia opowieść o Józefie jest niemożliwa, ponieważ zgodnie z biblijną linią czasu4 został on sprzedany w niewolę około 1546 roku przed naszą erą.

Biorąc pod uwagę historyczny kontekst karawana wielbłądów, która zabrała Józefa do Mizraim (pomylonego z Egiptem), nie mogła istnieć przed VII wiekiem przed naszą erą z dwóch powodów.

Po pierwsze, jak wspomnieliśmy wcześniej, wielbłądy zostały udomowione w starożytnej Arabii i Jemenie około IX wieku przed naszą erą. Po drugie, starożytny szlak kadzidlany5, którym przewożono przyprawy, olibanum, mirrę, kość słoniową i tkaniny ze starożytnego Jemenu (gdzie znajduje się biblijny Midian) aż na północ do Mezopotamii i Syrii, powstał dopiero około VII–V wieku przed naszą erą.

Biorąc pod uwagę te historycznie zweryfikowane fakty, natykamy się na około 800-letnią lukę między biblijną linią czasu, w której osadzona jest opowieść o Józefie, a jej (prawdopodobnym) historycznym kontekstem/tłem.

W swojej bestsellerowej książce The Bible Unearthed (Biblia odkopana)6 profesor Israel Finkelstein (izraelski archeolog) potwierdził, że żadna z opowieści Izraelitów, w tym historie o Józefie i Mojżeszu, nie mogła być spisana/zebrana przed VII wiekiem przed naszą erą. Odkrycie Finkelsteina rzuca cień nie tylko na biblijną oś czasu, ale przede wszystkim na to, czy te historie opisują prawdziwe wydarzenia.

 

 

 

Script logo
Do góry