Szczepienia i miesiączka

W jakiej fazie cyklu miesiączkowego twoja córka otrzymała szczepionkę przeciwko HPV? Możliwe, że nie wiesz. Jest jeszcze gorzej, jeśli ona również nie jest tego świadoma. Jak przemysł medyczny, a także my, możemy ignorować cykl zmian hormonów, który wpływa na nasze nastroje, zachowania i zdrowie fizyczne? Jak wspomniałam wcześniej, zapytaj każdą kobietę, jak się czuje przed miesiączką, a wyrzuci z siebie stek przekleństw.

Ale udajemy się do gabinetu lekarskiego, ponieważ przesłanie kulturowe dotyczące miesiączki jest pełne wstydu i lekceważenia istotnej roli, jaką odgrywa ona w barometrze naszego zdrowia.

Kiedy wróciłam do rozmów na temat szczepień z powodu moich obaw związanych ze szczepieniem dzieci szczepionką przeciwko HPV w okresie dojrzewania, jedną z pierwszych osób, z którymi przeprowadziłam wywiad w swoim programie radiowym, była Barbara Loe-Fisher, współzałożycielka Krajowego Ośrodka Informacji o Szczepieniach (National Vaccine Information Center; w skrócie NVIC) w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie również ona nie zdawała sobie sprawy z potencjalnego wzrostu niepożądanych działań tej szczepionki w przypadku podania jej podczas paramenstruum. Barbara i ludzie z NVIC opracowywali w tym czasie ankietę dotyczącą niekorzystnych skutków Gardasilu i umieścili w niej pytanie: „W jakiej fazie cyklu miesiączkowego byłaś, kiedy cię szczepiono?” Niestety, prawie żadna dziewczyna, która wzięła udział w ankiecie, nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Być może jednym z powodów była niemożność zapamiętania. Drugi powód mógł wynikać z faktu, że dziewczęta były często nakłaniane do stosowania antykoncepcji hormonalnej (niezależnie od tego, czy były aktywne seksualnie), aby mogły „regulować” swój cykl w tym samym czasie, w którym podawano im szczepionkę przeciwko HPV.

Ponieważ przez lata bardzo związałam się z wieloma rodzicami i ich córkami, które otrzymały szczepionkę, zawsze pytałam, w jakim stadium cyklu menstruacyjnego były dziewczęta, kiedy były szczepione. Wiele dziewcząt z bardziej niepożądanymi reakcjami zostało zaszczepionych podczas paramenstruum. Jednak nie było dostatecznej ilości spójnych danych do zebrania, z wyjątkiem jednej matki, która konsekwentnie śledziła cykl menstruacyjny córki. Ta młoda dziewczyna została zaszczepiona podczas fazy przedmiesiączkowej z powodu presji ze strony lekarza, który straszył ją przed pójściem do college’u potencjalnymi konsekwencjami niezaszczepienia się. Ma teraz dwadzieścia kilka lat i nie tylko porzuciła naukę, ale została także zepchnięta na margines życia, podczas gdy jej przyjaciółki cieszyły się życiem uniwersyteckim, kończyły studia, brały śluby i zakładały rodziny. O mało nie straciłyśmy jej kilka razy i towarzyszyłyśmy jej, oferując jej miłość i wsparcie w ciągu ostatniej dekady. Ta młoda kobieta jest oficjalnie uznana przez rząd za niepełnosprawną z powodu Gardasilu. Nadal cierpi z powodu niepożądanych reakcji, które manifestowały się na wiele różnych sposobów na przestrzeni lat.

Słyszałam od wielu matek i córek, że nie tylko wywierano na nie presję, aby przyjęły tę szczepionkę podczas corocznych badań stanu zdrowia, ale były również zachęcane do kontroli urodzeń. Zalecano antykoncepcję niezależnie od tego, czy dziewczyna była aktywna seksualnie, mimo iż chroni ona kobiety jedynie przed ciążą, a nie przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

Pojawiło się wiele doniesień o szkodliwych urazach, w tym dysfunkcji układu hormonalnego, wczesnej menopauzie oraz zaniku jajników u młodych kobiet, które chcąc założyć rodzinę, dowiadywały się nagle, że są bezpłodne. Po szczepieniach przeciwko HPV wzrosło rozpoznanie zespołu wielotorbielowatych jajników i innych zaburzeń endokrynologicznych, częstość nieprawidłowych rozmazów szyjkowych (wyników badań cytologicznych), a także dysplazji lub raka szyjki macicy. Mimo to nadal wywiera się presję na szczepienia przeciwko HPV nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.

 

Menstruacja, szczepienia i kontrola urodzeń

Mogłabym dogłębnie zająć się tymi zaburzeniami układu neuroendokrynoimmunologicznego, ale moim głównym celem jest pomoc matkom i córkom w uświadomieniu sobie istotnej roli, jaką odgrywa menstruacja i odporność, w czasie gdy kobiety otrzymują leki i szczepionki lub decydują się na zabieg chirurgiczny. Jeśli szczepionka będzie wymagana przy wstąpieniu do szkoły, jednym z wyborów, jakie masz jako rodzic lub uczennica, jest niedopuszczenie do szczepień podczas paramenstruum.

Dla tych z was, które naprawdę chcą zrozumieć obawy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki przeciwko HPV oraz mechanizm badań klinicznych i licencjonowania, gorąco polecam obejrzenie wystąpienia dr Deirdre Little z roku 2013 zamieszczonego na YouTube pod tytułem Does Anyone Need Gardasil? (Czy każdy potrzebuje Gardasilu?). Dr Little jest praktykującą lekarką rodzinną i jako pierwsza dostrzegła związek między szczepionką przeciwko HPV i przedwczesną niewydolnością jajników, zwaną inaczej wczesną menopauzą, u 16-letniej dziewczynki. Jej odkrycia opublikował magazyn British Medical Journal w roku 2012.

Dalsze badania nad szczepionkami doprowadziły dr Little do odkrycia, że firma Merck & Co., producent Gardasilu, nie przeprowadziła badań nad tą szczepionką pod kątem jej wpływu na jajniki i płodność.

Dr Little przedstawiła swoje obawy we wspomnianym filmie wideo, podkreślając, że próby bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki są nieważne, ponieważ od uczestników badania wymagano stosowania hormonalnej antykoncepcji, która w efekcie blokuje funkcjonowanie jajników. Z tego powodu nie można zebrać danych o potencjalnym uszkodzeniu jajników. Dopiero po odstawieniu antykoncepcji wiele zaszczepionych kobiet odkryło, że ich jajniki uległy zanikowi i znalazły się w okresie menopauzy, mimo iż były jeszcze we wczesnym okresie rozrodczym.

Jej badania sprawiły, że zaczęły się do niej zwracać również inne dziewczęta cierpiące na przedwczesną niewydolność jajników. Bliższe przyjrzenie się tej szczepionce wykazało, że nie było szczegółowego raportu komórkowego (raportu histologicznego) na temat jajników zaszczepionego szczura z badań bezpieczeństwa, co odnotowano we wspomnianym filmie.

Dr Little uważa, że Gardasil wymaga „pilnych systematycznych kontrolowanych badań” w celu ustalenia problemów reprodukcyjnych powodowanych przez tę szczepionkę. Te problemy to:

• czynności jajników były maskowane podczas badań;

• brak jest badań na szczurach, które oceniałyby bieżące czynności jajników po szczepieniu;

• brak raportów histologicznych na temat jajników zaszczepionych szczurów;

• w rezultacie te próby zostają unieważnione ze względu na zagrożenia dla procesu reprodukcyjnego.

Do obaw dr Little pragnę dołączyć również moje przemyślenia.

Wymagane stosowanie antykoncepcji podczas badań bezpieczeństwa Gardasilu maskowało i utrudniało czynności jajników, w związku czym unieważniło dane dotyczące bezpieczeństwa. Co więcej, hormonalne środki antykoncepcyjne maskowały fluktuacje hormonalne, w tym obniżenie poziomu hormonów i odporności przed miesiączką.

Innymi słowy, doszło do „bezdusznych” szczepień podczas fazy cyklu miesiączkowego, w której istnieje ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Nie przeprowadzono badań dotyczących szczepień w okresie dojrzewania (również maskowanych antykoncepcją hormonalną) i podczas paramenstruum.

Chociaż gromadzenie danych po efekcie może być niemożliwe, moim skromnym zdaniem obowiązkiem każdego lekarza jest nie tylko zapisywanie „pierwszego dnia ostatniego cyklu miesiączkowego” w dokumentacji medycznej młodej kobiety, ale również odradzanie szczepienia podczas paramenstruum.

Ponadto istnieje wiele badań i doniesień na temat efektów zdrowotnych wśród dziewcząt stosujących antykoncepcję hormonalną podczas szczepień, nie licząc przypadków przedwczesnej menopauzy. Jakie inne problemy zdrowotne występują? Wczesny początek osteoporozy. Depresja, lęk lub myśli samobójcze z powodu niepłodności. Możliwy rozwód z powodu niemożności posiadania dzieci. Czy częstość występowania nowotworów ginekologicznych (która rośnie) jest odnotowywana u tych młodych kobiet? Jakie są długoterminowe skutki zdrowotne bycia wpędzonym w menopauzę w wieku dwudziestu lub trzydziestu kilku lat?

Uważam, że jednym z powodów, dla których dziewczęta niestosujące antykoncepcji doświadczają powtarzających się niepożądanych działań po szczepieniach, są fluktuacje ich hormonów.

Ich organizm nieustannie próbuje osiągnąć równowagę po urazie poszczepiennym i stara się budować odporność oraz obronę podczas fazy przedowulacyjnej, kiedy poziomy hormonów są najwyższe, ale rozpada się podczas fazy paramenstruum, kiedy poziom hormonów spada i zmniejsza się odporność. W rezultacie tworzy się błędne koło, które daje o sobie znać miesiąc po miesiącu, dodatkowo osłabiając układ hormonalny i zakłócając jego funkcjonowanie, co wpływa także na inne układy w organizmie.

Na zakończenie chciałabym dodać, że najlepszym miejscem na sprawdzenie stanu zdrowia kobiet jest sekcja finansowa każdej dużej publikacji. Proszę poświęcić chwilę na przeczytanie raportu, który ukazał się na blogu Medgadget pod koniec stycznia 2017 roku pod tytułem „Oczekuje się, że do roku 20121 rynek leków na kobiecą bezpłodność i menopauzę oraz środków antykoncepcyjnych zacznie generować ogromne zyski”, w którym czytamy:

 

Ameryka Północna dominuje na światowym rynku leków na kobiecą niepłodność i menopauzę oraz środków antykoncepcyjnych ze względu na rosnące rozpowszechnienie zaburzeń związanych z menopauzą i niepłodnością kobiet w tym regionie. Ponadto masowe stosowanie tabletek antykoncepcyjnych w tym regionie ze względu na wysoką skuteczność tych leków napędza cały rynek środków antykoncepcyjnych.

Rosnąca liczba fuzji i przejęć, wprowadzanie nowych produktów oraz rosnąca liczba wspólnych działań i partnerstw to jedne z najnowszych trendów, które [zaobserwowano] na globalnym rynku leków na kobiecą bezpłodność i menopauzę oraz środków antykoncepcyjnych. Skutki uboczne związane z przyjmowaniem powyższych specyfików stanowią wyzwanie dla rynku.

 

Podsumowując, jedynym sposobem, w jaki my, kobiety, będziemy w stanie uchronić się przed śmiercią, obrażeniami i uszkodzeniami, za którymi kryje się chciwość firm farmaceutycznych, jest nasza odpowiedzialność za własne zdrowie. Kształćmy się. Prowadźmy badania. Nie bądźmy statystyką.

 

O autorce:

Leslie Carol Botha od ponad 30 lat kształci kobiety w zakresie rozumienia swojego umysłu, nastroju i cykli hormonalnych. Jest rzeczniczką zdrowia, pedagogiem, trenerką zdrowia kobiet i uznanym na całym świecie ekspertem w zakresie kobiecych hormonów i zachowań. Botha jest członkinią wielu organizacji, ponadto zasiada w zarządzie Cycles Research Institute (Instytut Badań Cykli). Więcej informacji na jej temat znaleźć można na jej stronie internetowej zamieszczonej pod adresem www.lesliecarolbotha.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Od wydawcy:

Ten artykuł jest wyciągiem z VII rozdziału książki Shattered Dreams: The HPV Vaccine Exposed (Strzaskane marzenia – obnażenie szczepionki przeciwko HPV) opracowanym przez Christinę England.

 

Script logo
Do góry