NAGRANIE WIDEO WYKŁADU LINUSA PAULINGA

W wygłoszonym w roku 1992 wykładzie, który zarejestrowany został kamerą wideo, dr Linus Pauling wyjaśnił, dlaczego na ścianach naczyń krwionośnych powstaje miażdżyca tętnic przy braku witaminy C. Wyjaśnił, w jaki sposób szczególna postać cholesterolu odkłada się w postaci płytek kompensując w ten sposób niski poziom witaminy C i dlaczego jego odkrycie szybkiego sposobu leczenia zawiera w sobie lizynę (patrz www.paulingtherapy.com).

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że wieść o tej kuracji została zatajona, w innym przypadku społeczeństwo dowiedziałoby się, że dwukrotny laureat Nagrody Nobla, Linus Pauling, zaproponował ją. Miliony umierają bez potrzeby ze względu na nieupowszechnienie danych o odkryciu dra Paulinga, które zostało rozmyślnie zatajone.

Czy terapia Linusa Paulinga w postaci dużych dawek kwasu askorbinowego (witaminy C) i aminokwasów jest panaceum na chorobę serca? Zbrodnia polega na tym, że nikt tego nie wie!

Dr Pauling i jego były współpracownik, dr Matthias Rath, wykonali swoją część, przeprowadzając eksperymenty i starając się opublikować ich wyniki. Reszta należy do innych naukowców z medycznego środowiska. Jeśli istnieje nawet znikoma szansa, że doktorzy Willis, Pauling i Rath mają rację, to niewykonanie eksperymentów we właściwych warunkach będzie przestępstwem.

 

RAŻĄCE ZANIEDBANIE NARODOWYCH INSTYTUTÓW ZDROWIA

Środowisko naukowców medycznych najwyraźniej jest kontrolowane przez przemysł farmaceutyczny. Nawet Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) sprawiają wrażenie, że są pod kontrolą przemysłu farmaceutycznego, i wygląda na to, że nawet kongresmani nie są w stanie pokonać tej przeszkody.

W latach 1998 i 2002 Fundacja Witaminy C wystąpiła do rządu o przydzielenie subwencji na zbadanie teorii dra Paulinga. Wnioski złożono formalnie w Biurze Medycyny Alternatywnej NIH (patrz vitamincfoundation.org).

Składając te wnioski fundacja szukała funduszy umożliwiających rzetelne zbadanie teorii Linusa Paulinga na ludziach. Wszystkie poprzednie próby wykonywano stosując mniejsze od koniecznych ilości witaminy C. Podania te uzmysłowiły rządowi Stanów Zjednoczonych, że Linus Pauling zgłosił w rzeczy samej skuteczny lek na chorobę sercową. NIH miały prawo do sponsorowania, zaplanowania i przeprowadzenia swoich własnych badań oraz doboru naukowców. Gdyby takie badania przeprowadzono, zapewne uratowano by miliony ludzi i oszczędzono miliony dolarów. Nieszczęśliwie dla Amerykanów Biuro Medycyny Alternatywnej NIH odrzuciło oba podania o subwencje i nie przeprowadziło własnych badań.

„Oba podania o subwencje zostały odrzucone przez rząd Stanów Zjednoczonych i to nie dlatego, że recenzenci mieli jakieś obiekcje do wiedzy lub protokółów, ale ponieważ naukowcy i lekarze, których zatrudniła Fundacja do przeprowadzenia badań byli «niedoświadczeni». Widocznie badacze, którzy mogą prowadzić badania dla NIH, muszą należeć do «Klubu». To kpiny przeznaczone na użytek publiczny” – twierdzi Mike Till senior, współzałożyciel Fundacji Witaminy C.

 

NIEPOWODZENIE OBNIŻAJĄCYCH POZIOM CHOLESTEROLU LEKÓW STATYNOWYCH

Kardiologia od dawna kroczy błędną drogą, w rezultacie czego choroba serca wciąż jest główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, a obniżające poziom cholesterolu statyny stały się najlepiej sprzedającą się klasą leków wydawanych na receptę. W roku 2002 sprzedano statyn za sumę 12,5 miliarda dolarów, zaś magazyn Forbes utrzymuje, że ostatnio na całym świecie sprzedaje się ich za sumę 26 miliardów dolarów. Jednakże leki te wywołują poważne efekty uboczne (patrz www.health-fx.net). Witamina C, której rocznie sprzedaje się za prawie 180 milionów dolarów, posiada tę samą własność obniżania poziomu cholesterolu, jaką posiadają popularne leki, czyli statyny.

W roku 1985, dwa lata przed wprowadzeniem popularnych, obniżających poziom cholesterolu statyn, naukowcy badający enzymy wspomagające wytwarzanie w organizmie cholesterolu, dokonali ważnego odkrycia: witamina C jest potężnym czynnikiem antycholesterolowym. Molekuła witaminy C inhibituje ten sam enzym reduktazy HMG CoA, który inhibitują obniżające poziom cholesterolu statyny (patrz www.jbc.org).

Osoby używające domowych urządzeń monitorujących poziom cholesterolu, takich jak monitor LifeStream (dostępny w 55 000 punktach sprzedaży detalicznej), donoszą że do maksymalnego obniżenia poziomu cholesterolu potrzeba od 6000 do 10 000 mg witaminy C dziennie.

 

STATYNY BLOKUJĄ WYTWARZANIE KOENZYMU Q10 I MOGĄ PROWADZIĆ DO NIEWYDOLNOŚCI SERCA I W OSTATECZNEJ KONSEKWENCJI DO JEGO TRANSPLANTACJI

Karl Folkers, naukowiec firmy Merck, był tym, który określił strukturę koenzymu Q10 (ubichinononu CoQ10) po jego odkryciu w roku 1957 (patrz www.nutrition.org). Jest co najmniej 35 klinicznych badań dowodzących ogromnych korzyści, jakie CoQ10 daje pacjentom z chorobą serca, zwłaszcza cierpiącym na jego niewydolność (patrz www.coq10supplement.com). W Japonii koenzym CoQ10 był do ubiegłego roku dostępny wyłącznie na receptę jako lek na serce.

Gigant farmaceutyczny, firma Merck, ustalił w trakcie swoich badań nad obniżeniem poziomu cholesterolu, że statyny blokują wytwarzanie w organizmie jego własnego CoQ10. Ta blokada syntezy CoQ10 to bardzo poważne działanie statyn, które powoduje zmęczenie, ból mięśni i miopatię szkieletową (poważną degradację mięśni). W Kanadzie ulotki reklamujące statyny muszą zawierać ostrzeżenie o tym efekcie upośledzającym syntezę CoQ10, natomiast amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; w skrócie FDA) nie wymaga takiego ostrzeżenia, utrzymując amerykańskich lekarzy w niewiedzy i wystawiając ich pacjentów na ryzyko (patrz www.naturesperfectstatin.com).

Firma Merck posiada więcej niż jeden patent z roku 1990 na dodatki CoQ10 do statyn w celu obejścia problemu blokady biosyntezy CoQ10 (Patent US nr 4 933 165). Posiadanie przez nią patentów od roku 1990 dowodzi, że pracownicy firmy Merck wiedzą, iż statyny powodują degradację mięśni. (Patenty Mercka nigdy nie zostały wdrożone, przypuszczalne dlatego, że światowe dostawy CoQ10 są zbyt ograniczone, aby zaopatrzyć weń wszystkich użytkowników statyn).

To smutne i wręcz przerażające, że obecnie najczęściej sprzedawana na recepty klasa leków – obniżające cholesterol statyny – jest wciąż przepisywana pacjentom z chorobą serca, mimo iż zmniejszają one syntezę CoQ10!

 

PRZELOTNA GLOBALNA AMNEZJA – KOLEJNY EFEKT UBOCZNY STATYN?

Były astronauta NASA i chirurg lotnictwa wojskowego USA, doktor medycyny Duane Graveline uważa, że lek statynowy o nazwie Lipitor spowodował w jego przypadku przelotną globalną amnezję (transient global amnesia; w skrócie TGA) – związaną ze statynem dysfunkcję pamięci, która wystąpiła w czasie lotu (patrz www.spacedoc.net).

Dr Graveline uważa, że leki te są przyczyną ostatniej epidemii TGA, która przewinęła się przez gabinety lekarskie, i w obawie przed tragicznymi skutkami u pilotów przyjmujących statyny rozpoczął krucjatę, której celem było poinformowanie lekarzy i  społeczeństwo o potencjalnych zagrożeniach wynikających ze stosowania obniżających poziom cholesterolu leków. Napisał nawet książkę zatytułowaną Statin Drugs: Side Effects and the Misguided War on Cholesterol (Leki statynowe – efekty uboczne i chybiona wojna z cholesterolem) (patrz strona internetowa Spacedoc.net). Fundacja Witaminy C opublikowała swój zbiór zastrzeżeń, który można znaleźć na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem www.vitamincfoundation.org.

Script logo
Do góry