EDUKACJA W SPRAWIE ZAGROŻEŃ WYWOŁYWANYCH PRZEZ SZCZEPIONKI

Podsumowując, należy stwierdzić, że szkody wywoływane przez szczepienia stale rosną. Nie dość, że nie polepszają one zdrowia dzieci i innych pacjentów, to jeszcze wywołują u nich poważne kłopoty zdrowotne oraz stwarzają wiele problemów dla ich rodzin, czyniąc z nich ofiary ofiar.

Rodzice małych dzieci, które czeka seria szczepień, sami powinni ocenić, czy warto je szczepić i narażać na poważne kłopoty zdrowotne. Powinni poznać prawdziwe niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą ta nienaukowa, bezużyteczna i szkodliwa procedura medyczna. Bez względu na ilość szczepionek, do których przyjęcia namawia się ludzi, szczepienia nie są w Australii obowiązkowe (chociaż liberalny minister zdrowia zapowiedział, że zamierza to zmienić w najbliższej przyszłości, co zabrzmiało mi wręcz jak groźba) i rodzice nie muszą poddawać im swoich dzieci. Rodzice, którzy ulegli tej politycznej propagandzie, mogą doświadczyć na sobie w pewnym momencie gorzkiej prawdy – mogą zostać oskarżeni o spowodowanie obrażeń u swojego dziecka, których rzeczywistą przyczyną jest szczepionka.

Stale namawiam lekarzy, aby kierując się swoim doświadczeniem obserwowali i starali się ustalić, czy dana choroba nie została wywołana przez szczepionkę. Powinni uważnie słuchać, kiedy ich pacjenci, a zwłaszcza rodzice małych dzieci mówią o efektach ubocznych szczepień.

Niezdolność do uważnego słuchania i obserwowania pacjentów może przyczynić się do wzrostu liczby lekarzy, którzy zamiast leczyć będą szkodzić, zamiast pomagać w rozwiązaniu problemu będą oskarżać i w końcu zatajać – nieważne czy będą to robić umyślnie, czy nie, co zdarza się coraz częściej – przyczyny powstania choroby z powodu swojej niekompetencji i niewiedzy. Zapewne „bumerang Munchausena” byłby dobrym terminem na określenie tych członków medycznej profesji, którzy mnożą ofiary swoich szkodliwych zabiegów, zwłaszcza szczepień.

Chciałabym przypomnieć wszystkim, którzy nadal sądzą, że korzyści płynące ze szczepień znacznie przewyższają wywoływane przez nie szkody, że choroby zakaźne, przeciwko którym szczepimy nasze dzieci, są im potrzebne, aby ich system immunologiczny mógł dojrzeć. Przejście przez tego rodzaju choroby jest dla systemu immunologicznego małego dziecka przełomowym wydarzeniem. Zachorowanie na odrę powoduje w rezultacie powstanie ciał odpornościowych nie tylko na tę chorobę, ale powstanie nieswoistej odporności na inne, o wiele poważniejsze choroby, takie jak choroba zwyrodnieniowa kości i chrząstek stawowych, niektóre rodzaje guzów, choroby skóry oraz choroby atakujące system immunologiczny (Ronne, 1985)20. Przebycie świnki pozostawia z kolei w systemie immunologicznym przeciwciała przeciwko rakowi jajników (West, 1966)21. Tak więc nie ma potrzeby chronienia dzieci przed zachorowaniem na choroby zakaźne.

Co więcej, prowadzone jakiś czas temu badania nad systemem immunologicznym dowiodły, że szczepionki wcale nie zwiększają odporności, a jedynie wyczulają organizm – zwiększają jego podatność na zapadnięcie na daną chorobę (Craighead, 1975)22. Jak wiadomo, istnieją zaszczepione dzieci, które cierpią na chroniczne dolegliwości chorobowe, takie jak astma czy ciągła infekcja ucha środkowego, które są jednymi z wielu efektów ubocznych stosowania szczepionek; dzieci, które wykazują objawy uboczne takich chorób, jak zapalenie płuc czy atypowa odra, których wystąpienie kończy się w 12–15 procentach przypadków zgonami; czy wreszcie dzieci, które mogą mieć poważne problemy ze zwalczeniem tak pospolitej i nieszkodliwej choroby, jak ospa wietrzna. Jest to skutek osłabienia ich systemu immunologicznego przez szczepionki.

Kończąc, proszę wszystkich rodziców, aby zadali sobie kilka pytań. Czy zauważyliście, jak usilnie promuje się szczepienia, używając do tego gróźb, przymusu, różnego rodzaju oskarżeń oraz kar pieniężnych? Czy przytrafiło się wam coś podobnego w przypadku innego produktu? Czy nie bylibyście podejrzliwi i nie pytali, czy z produktem, który usilnie narzuca się konsumentom, jest wszystko w porządku? Dlaczego tak wielu dobrze poinformowanych rodziców, w tym również lekarzy, odmawia poddania swoich dzieci szczepieniom? Czy nie powinniście być podejrzliwi w stosunku do całego systemu medycznego, który tak bardzo na was naciska? Systemu, który nie chce wziąć odpowiedzialności za spowodowanie obrażeń, jakie mogą wystąpić po podaniu szczepionki, i który bezprawnie stara się pozbawić was waszego konstytucyjnego, demokratycznego i legalnego prawa do kontroli zdrowia, zarówno waszego własnego, jak i waszych dzieci?

 

O autorce:

Viera Scheibner jest emerytowanym doktorem nauk przyrodniczych. W czasie swojej kariery naukowej napisała trzy książki i opublikowała około dziewięćdziesiąt artykułów w liczących się czasopismach naukowych. Od połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to przyczyniła się do rozwoju techniki monitorowania oddechu dzieci, które wykazują czasami oznaki zatrzymania go na pewien czas (SIDS), prowadziła również intensywne badania nad szczepionkami i ich wpływem na organizm dziecka. W roku 1993 wydała książkę na ten temat Vaccination: The Medical Assault on the Immune System (Szczepionki – atak medycyny na system immunologiczny). Jest często powoływana przez sąd jako biegły w sprawach dotyczących uszkodzeń ciała mogących być następstwem szczepień, ponadto prowadzi regularne wykłady na ten temat.

 

Przełożył Adrian Anszczak

 

Przypisy:

 1. Pałeczka grypy.

 2. J. Caffey, „On the theory and practice of shaking children” („Teorie i badania na temat syndromu potrząsanego dziecka”), Am. J. Dis. Child, 124, sierpień 1972.

 3. J. Caffey, „The whiplash shaken infant syndrome: manual shaking by the extremities with whiplash-induced intracranial and intraocular bleeding, linked with residual permanent brain damage and mental retardation” („Syndrom potrząsanego dziecka: ręczne potrząsanie kończynami dziecka powoduje śródczaszkowe i śródoczne krwawienia związane z trwałym uszkodzeniem mózgu i opóźnieniem umysłowym”), Pediatrics, 54(4):396–403, 1974.

 4. R.M. Reece, „Fatal child abuse and sudden infant death syndrome” („Nieodpowiednie obchodzenie się z dzieckiem i syndrom nagłej śmierci noworodka”), Pediatrics, 91:423–429, 1993.

 5. Sudden Infant Death Syndrome; w skrócie SIDS.

 6. A.C. Duhaime, A.J Alario, W.J. Lewander i inni (1992), „Head injury in very young children mechanisms, injury types and opthalmologic findings in 100 hospitalized patients younger than two years of age” („Mechanizm powstawania urazów głowy u bardzo małych dzieci – typy urazów i przypadki ich występowania u stu hospitalizowanych pacjentów w wieku poniżej dwóch lat”), Pediatrics, 90(2):179–185, 1992.

 7. S. Levine, R. Sowinski, „Hyperacute allergic encephalomyelitis” („Ostre alergiczne zapalenie mózgu i rdzenia”), Am. J. Pathol., 73:247–260, 1973.

 8. A. Iwasa, S. Ishida, K. Akama, „Swelling of the brain caused by pertussis vaccine: its quantitative determination and the responsible factors in the vaccine” („Obrzęk mózgu wywołany szczepionką przeciw kokluszowi – ilościowa zawartość głównych składników w szczepionce”), Japan J. Med. Sci. Biol.. 38:53–65, 1985.

 9. J.J. Munoz, H. Aral, R.K. Bergman, P. Sadowski, „Biological activities of crystalline pertussigen from Bordetella pertussis” („Biologiczna aktywność krystalicznego pertussigenu pochodzącego z bakterii Bordetella pertussis”), Infection and Immunity, wrzesień 1981, str. 820–826, 1981.

10. J. Wilkins, „What is «significant» and DPT reactions” („Co jest «ważne» i reakcje organizmu na DPT”), list, Pediatrics, 81(6):912–913, 1988.

11. F. Devin, G. Roques, P. Disdier, F. Rodor, P.J. Weiller, „Occlusion of central retinal vein after hepatitis B vaccination” („Okluzja głównej żyły siatkówki po podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B”), Lancet, 347:1626, 8 czerwca 1996.

12. M.G. Goetting, B. Sowa, „Retinal haemorrhage after cardiopulmonary resuscitation in children: an etiologic evaluation” („Krwotok siatkówkowaty u dzieci po reanimacji krążeniowo-oddechowej – ocena przyczyn”), Pediatrics, 85(4):585–588, 1990.

13. J. Jacob, F. Mannino, „Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus and pertussis immunization” („Wzrost ciśnienia śródczaszkowego po podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i kokluszowi”), Am. J. Dis. Child, 133:217–218, 1979.

14. S.J. Woerner, C.F. Abildgaard, B.N. French, „Intracranial haemorrhage in children with idiopathic thrombocytopenic purpura” („Krwotok śródczaszkowy u dzieci z samoistną plamicą małopłytkową”), Pediatrics, 67(4):453:460, 1981.

15. C.L. Cody, L.J. Baraff, J.D. Cherry, S.C. Marcy, Manclark, „Nature and rates of adverse reactions associated with DTP and DT immunizations in infants and children” („Przyczyny i występowanie reakcji ubocznych u noworodków i dzieci po szczepieniu przeciwko DTP i DT”), Pediatrics, 68(5):650–660, 1981.

16. R. Meadow, „What is and what is not «Munchausen syndrome per proxy»?” („Czym jest, a czym nie jest «Syndrom Munchausena»?”), Arch. Dis. Child, 72:534–538, 1995.

17. Makoto Yawata, „Japan’s troubles with measles-mumps-rubella vaccine” („Japońskie kłopoty ze szczepionką przeciwko odrze-śwince-różyczce”), Lancet, 343:105–106, 8 stycznia 1994.

18. N. Higson, „Evaluating the measles immunisation campaign” („Ocena akcji szczepień przeciwko odrze”), British Medical Journal, 311:62, 1995.

19. A.J. Wakefield, S.H. Murch, A. Anthony, J. Linnell i inni, „Ileallymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive developmental disorder in children” („Limfoidalno-guzowaty rozrost krętniczy, zapalenie okrężnicy o nieznanej etiologii i rozwój objawów chorobowych u dzieci”), Lancet, 351:637–641, 28 lutego 1998.

20. T. Ronne, „Measles virus infection without rash in childhood is related to disease in adult life” („Zakażenie wirusem odry nie wywołującej wysypki w wieku dziecięcym i jego związek z chorobą w starszym wieku”), Lancet, 5 stycznia 1985, str. 1–5, 1985.

21. R.O. West, „Epidemiologic studies of malignancies of the ovaries” („Epidemiologiczne badania złośliwości jajników”), Cancer, czerwiec 1966, str. 1001–1007, 1966.

22. J.E. Craighead, „Report of a workshop: disease accentuation after immunisation with inactivated microbial vaccines” („Raport – występowanie choroby po immunizacji szczepionką zawierającą nieaktywne mikroby”), J. Infect. Dis., 1312(6):749–754, 1975.

 

Script logo
Do góry