Medycyna przemysłowa kontra organiczna

Pełniejsza prawda zawiera jeszcze coś bardziej dramatycznego dla przemysłu farmaceutycznego niż „tylko” miliony zgonów, które on spowodował. Tym czymś o wielkim znaczeniu było to, że nieprzemysłowa medycyna, stosując substancje organiczne, uratowała przed śmiercią wielu ludzi.

Rok 1918 stał się globalnym testem, w którym uczestniczyły miliony ludzi – jedni leczeni przez przemysłową medycynę i drudzy przez medycynę organiczną. Niezliczone rzesze tych pierwszych zmarły, a prawie wszyscy z drugiej grupy przeżyli.

Nauka płynąca z roku 1918 wskazuje na historyczne fakty związane z powstaniem i rozwojem przemysłu syntetycznych chemicznych farmaceutyków stosowanych tam, gdzie ludzkość wykorzystywała wcześniej tylko naturalne środki.

Co wyróżnia owo katastrofalne niepowodzenie i toksyczność jednego z najstarszych w branży produktów i zarazem najbardziej zaufanego – aspiryny. Dodajmy do tego globalną reklamę firmy Bayer tego toksycznego produktu przy wsparciu rządu i mediów, która doprowadziła do tej masowej śmierci ludzi.

Wytwarzana przez firmę Bayer aspiryna uśmierciła tak wielu ludzi, że konkurować z nią w tym względzie może tylko czarna zaraza – 20–50 milionów zgonów w latach 1918–1919 i 25–75 milionów zgonów w ciągu wielu lat występowania dżumy.

Jak dotychczas ten jeden syntetyczny produkt farmaceutyczny znacznie przewyższył liczbę zgonów spowodowanych przez czarną zarazę, ponieważ zgony powodowane przez aspirynę nie ustały do dziś i mają wręcz epidemiczny charakter.

Lekarze uprawiający naturalną medycynę ratowali życie w latach 1918–1919, podczas gdy aspiryna zabijała. Dziś rząd wysługujący się firmie Bayer i innym farmaceutycznym koncernom ogranicza dostęp do naturalnych produktów ratujących zdrowie, które nie wywierają śmiertelnych skutków i ratowały życie w latach 1918–1919, na rzecz potencjalnie zabójczych szczepionek, na które zapotrzebowanie opiera się na kłamliwym micie obwiniającym grypę lub wirusa za pandemię w latach 1918–1919.

Jakby było nie dość zgonów spowodowanych przez aspirynę firmy Bayer, jak podał w roku 2003 australijski dziennik Sydney Morning Herald (www.smh.com.au), w roku 1980 firma Bayer świadomie „sprzedała za miliony dolarów lek powodujący krzepnięcie krwi u osób cierpiących na hemofilię, który charakteryzował się wysokim ryzykiem przekazywania AIDS”.

Ten lek opracowano na bazie osocza pobranego od dawców zakażonych wirusem HIV. „W rezultacie” CBS powiadomiło w roku 2009, że „tysiące chorych na hemofilię zaraziło się wirusem HIV”. MSNBC ma mniej wyrozumiałe wiadomości wideo w tej sprawie.

W świetle milionów zgonów w latach 1918–1919 spowodowanych przez wynalazek firmy Bayer – aspirynę – syntetyczny lek wytworzony na bazie smoły pogazowej, a obecnie przez syntetyczne szczepionki tej samej firmy, potencjalnie zanieczyszczone czym się tylko da, konieczna staje się ponowna ocena naturalnych metod leczenia w odniesieniu do terapii opartych na syntetykach. Jej stawką jest życie lub śmierć ludzkości.

 

Zgony z powodu aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Medyczne opisy z pierwszej ręki z roku 1918 często wskazywały na aspirynę jako źródło zapalenia płuc. Zbierający te opisy homeopata Julian Winston zauważył w roku 1998 (nesh.com):

 

Czytając opisy epidemii wydaje się, że większość zgonów była spowodowana przez zjadliwe zapalenie płuc, które było szczególnie groźne dla tych, którzy osłabili swój organizm środkami przeciwbólowymi – najczęściej aspiryną.

 

Oto jeden z opisów, który zacytował:

 

Przekazano mi pakiet zawierający 1000 tabletek aspiryny, czyli 994 za dużo. Myślę, że dałem około pół tuzina... Moje środki były nieliczne. Prawie zawsze dawałem Gelsemium i Bryonię. Prawie nigdy nie straciłem pacjenta, jeśli docierałem tam pierwszy, chyba że pacjent został wysłany do apteki i kupił aspirynę, w którym to przypadku miałem do czynienia z zapaleniem płuc.

Dr med. J.P. Huff, Kentucky

 

Winston dodaje:

 

Lekarz, u którego najpierw uczyłem się homeopatii, dr med. Raymond Seidel, powiedział, że zdecydował się być homeopatycznym lekarzem podczas epidemii grypy, kiedy pracował jako posłaniec u homeopaty w New Jersey... Oświadczył: „Widziałem, że ludzie, którzy brali aspirynę, umierali; około połowa tych, którzy pili to coś, umierała, a ci którzy przyjmowali leki homeopatyczne przeżywali”.

 

Aspiryna była pierwszym z przeciwzapalnych niesteroidowych środków, inne nie były dostępne aż do roku 1955, kiedy po raz pierwszy wprowadzono do obrotu Tylenol (www.discoveriesinmedicine.com). To najpowszechniej stosowane leki sprzedawane na receptę i bez niej. Dla firmy Bayer oraz całego przemysłu farmaceutycznego są niekwestionowaną podstawą. Jednak wszystkie one rutynowo zabijają.

Niezależny badacz Roman Bystrianyk, powołując się na artykuły z różnych czasopism medycznych, w swoim doniosłym studium z roku 2002 zatytułowanym „Toxic and Deadly NSAIDs – Investigative Report” („Toksyczne i zabójcze niesteroidowe leki przeciwzapalne – raport z dochodzenia”) (healthsentinel.com) stwierdza:

 

Ponad 100‍ ‍000 osób jest hospitalizowanych z powodu żołądkowo-jelitowego krwawienia, z których 16‍ ‍500 umiera co roku. Te dane uważa się za bardzo „ostrożne”. Obejmują one jedynie NSAID-y [Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug – niesteroidowy lek przeciwzapalny] wydawane na recepty stosowane w leczeniu zapalenia stawów i to tylko w Stanach Zjednoczonych. Gdyby brano pod uwagę hospitalizacje i zgony związane z NSAID-ami, zarówno tymi na receptę, jak i bez recepty, nie tylko dotyczącymi zapalenia stawów, ale i innych schorzeń i na całym świecie, ich liczby bez wątpienia byłyby ogromne. Biorąc te dane i odnosząc je do okresu, przez który ta klasa leków jest dostępna, czyli gdzieś od początku lat 1970., te liczby byłyby przerażające. A mimo to w żadnych badaniach nie próbowano określić rzędu tych liczb.

 

Następnie przedstawia wykres z artykułu M. Wolfe’a et al. opublikowanego w roku 1999 w magazynie New England Journal of Medicine zatytułowanego „Gastrointestinal Toxicity of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs” („Żołądkowo-jelitowa toksyczność niesteroidowych leków przeciwzapalnych”), który ilustruje alarmujące statystyki w odniesieniu do innych przyczyn zgonów:

 

Dane śmiertelności w USA z powodu siedmiu wybranych zaburzeń zdrowia w roku 1997. Łącznie 16‍ ‍500 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą zwyrodnieniową stawów zmarło z powodu toksycznego wpływu NSAID-ów na przewód pokarmowy. Dane pochodzą z Krajowego Ośrodka Statystyki Zdrowotności oraz Systemu Medycznej Informacji o Artretyzmie, Reumatyzmie i Starzeniu.

 

 

 

Script logo
Do góry