Czyżby nowy rodzaj człowieka?

Mikrobiolog dr Colm Kelleher od lat bada śmieciowe DNA. Twierdzi, że transpozony znane są jako motory ewolucji, i wyjaśnia, że najbardziej prawdopodobnym mechanizmem inicjowania szybkiej, zakrojonej na szeroką skalę, zmiany struktury fizycznej, a nawet pojawienia się nowego gatunku, jest „jednoczesny wybuch transpozycji”. Przypuszcza, że podobne mechanizmy mogą być również zaangażowane w doznania kundalini.32

Kundalini – prawdziwa energia fizyczna, co wykazuję w The Grand Illusion – zawsze była wysoko ceniona przez mistyków i jasnowidzów ze względu na jej zdolność do budzenia wyższej świadomości oraz ożywiania i przywracania sprawności fizycznemu ciału. To rozwinięcie systemu bioenergii. Podstawową funkcją kundalini w okultystycznym rozwoju jest podobno przejście przez eteryczne czakry i ożywienie ich tak, by dawały astralne doznania poprzez fizyczną świadomość.33 Wzmocnienie czakr na poziomie eterycznym będzie miało pozytywne fizyczne efekty uboczne, jako że ciało eteryczne jest energetycznym duplikatem jednostki fizycznej, o którym sądzi się, że posiada własną „fizyczną” gęstość (w przeciwieństwie do energii astralnej/psychicznej/duchowej).

Fizyk dr Amit Goswami twierdzi w książce Physics of the Soul (Fizyka duszy), że wzbudzenie kundalini wydaje się wyzwalać uśpione zdolności świadomości do tworzenia nowych reprezentacji witalnego (eterycznego) ciała w ciele fizycznym. „Są dowody. Ludzie, u których kundalini zostało wzbudzone i właściwie zintegrowane, doświadczają nadzwyczajnych cielesnych zmian (na przykład rozwoju brodawek na ciele, które tworzą postać węża)”.34 Osoby doświadczające kundalini często opisują niezwykłe białe światło otaczające ich świadomość, kiedy przypominające plazmę kundalini wznosi się wzdłuż kręgosłupa i eksploduje w głowie i czakrze korony. W tym momencie często pojawia się doznanie ekspansywnej błogości.

Dla każdego badacza tych zagadnień nie bez znaczenia jest to, że w następstwie aktywacji DNA i kundalini pojawiają się podobne elementy do tych, jakie występują w stanach bliskich śmierci (Near-death Experience; w skrócie NDE). Oprócz biofizycznych zmian (efekt wspólny dla wszystkich grup) wiele osób, które doznały przeżyć NDE, doświadcza głębokiego uczucia więzi ze wszystkimi istotami, wyższego stanu empatii, ograniczenia potrzeby rywalizacji i egoizmu, ustąpienia strachu przed śmiercią oraz głębszego poczucia spokoju i zadowolenia.

Spontaniczne uleczenia lub zanik poważnych chorób i alergii mieszczą się w kategorii biofizycznej transformacji, która jest skorelowana z przebudzeniem kundalini, jak również aktywacją DNA. Mellen-Thomas Benedict, który doświadczył NDE, miał na przykład nieoperacyjnego guza mózgu przed doznaniem swojego trwającego 90 minut NDE. Po tym przeżyciu jego nowotwór po prostu zniknął.35

Osoby doświadczające NDE dość często odkrywają również, że ich zdolności psychiczne wchodzą po tym przeżyciu na wyższe obroty, czy tego chcą, czy nie! W swojej książce Transformed by the Light (Przekształceni przez światło)36 dr Cherie Sutherland przedstawia wyniki badań 50 Australijczyków, którzy przeżyli NDE, z których co najmniej jedna osoba powiedziała, że poczuła u siebie po NDE takie zdolności telepatyczne, że była w stanie słyszeć wewnętrzne monologi ludzi przebywających w jej pobliżu.

W roku 1990 dr Kenneth Ring postawił hipotezę, że osoby przeżywające NDE doświadczają przebudzenia kundalini i w swojej książce The Omega Project (Projekt Omega) przytoczył imponujący dowód na jej poparcie.37 (To zagadnienie omówiłem szeroko w The Grand Illusion).

Można by się zastanawiać, czy przeżycia NDE mogą również spontanicznie przyśpieszyć uwolnienie się doświadczających ich ludzi od poczucia wyobcowania (zaburzenie energii w drugiej czakrze), objawiając im ich prawdziwą naturę jako nieśmiertelnego „ducha” lub nieograniczoną świadomość i integralną część wszechświata, jak również od innych problemów, takich jak wstręt do siebie samego, poczucie winy i tak dalej. Doświadczenie kontaktu z energią kosmicznej miłości oraz współczucia i całkowitej, bezwarunkowej akceptacji jest dla wielu osób, które przeżyły NDE, potężną uzdrawiającą siłą. W tej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że wielu ludzi uświadamia sobie, iż spontanicznie rozwijają w sobie potężne moce uzdrawiające, nawet do tego stopnia, że rezygnują z zawodowej kariery, aby uzdrawiać za pomocą energii. To sugeruje rozbudzenie wcześniej nieaktywnych fragmentów DNA (kodonów) biorących udział w przekazywaniu energii elektromagnetycznej i sił torsyjnych.

W roku 1996 Kelleher sklonował włókno ludzkiego DNA z aktywowanych ludzkich limfocytów T i stwierdził, że składa się ono z tandemowej tablicy sekwencji transpozonu „ułożonej jak koraliki na sznurku”. To była doskonała struktura, która jego zdaniem świetnie nadawała się do osiągania „na dużą skalę zmiany typu specjacja”. Kelleher przewiduje, że osoby, które przeżyły NDE lub medytowały przez dłuższy czas, „powinny mieć wyższy poziom transkrypcji tej kasety transpozonu”.38 Dostępne badania przypadków NDE zdają się potwierdzać jego tezę.

Wiele osób, które przeżyły NDE, wydaje się reprezentować nowy rodzaj człowieka – nie tylko nieskończenie bardziej metafizycznie świadomego od „przeciętnej” osoby, ale również takiego, który jest bardziej „uaktywniony” w kategoriach genetycznych i psychicznych. Ogólnie rzecz biorąc, osoby po tym przeżyciu wydają się wykazywać niezwykle wysoki poziom intuicyjnej aktywacji, podobnie jak osoby rozbudzone przez kundalini.

 

Wnioski

Dzięki innowacyjnej pracy naukowców w tak różnych i odległych od siebie dziedzinach, jak badania stanów bliskich śmierci (NDE), psychiatria, biologia molekularna, hipnoza, kinezjologia, okultyzm i inne, możemy zidentyfikować cztery główne sposoby aktywacji naszego utajonego skaczącego DNA pozwalające dokonać przełomowej przemiany na poziomie jednostki: hipnoza, aktywacja DNA z pomocą częstotliwości solfeżu, rozbudzenie kundalini i NDE.

Wraz z upadkiem darwinowskiego „prymatu DNA” możemy i musimy wyrzec się błędnego przekonania, że nasza genetyczna spuścizna jest czymś skończonym, czymś, czego nie możemy zmienić, podobnie jak nie potrafimy zmienić orbity Ziemi wokół Słońca.

Z badań omówionych w tym eseju wynika, że przy pomocy dźwięku i języka można w zamierzony i kontrolowany sposób zmienić naszą genetyczną ekspresję, jak również naszą świadomość i vice versa. Możemy zmienić naszą świadomość i, co za tym idzie, ekspresję genetyczną... i to trwale. Nie można już dłużej traktować człowieka jako bezsilnego darwinowskiego „komputera z mięsa” zdanego na łaskę „doboru naturalnego”.

Dzięki Bogu, że natura nie pozbyła się „śmieciowego” DNA!

 

O autorze:

Brendan D. Murphy jest dobrze zapowiadającym się australijskim autorem przygotowywanej obecnie do druku dwutomowej książki poruszającej zagadnienia z pogranicza nauki i metafizyki zatytułowanej The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality (Wielka iluzja – synteza nauki i duchowości). Na co dzień pisuje do kilku popularnych czasopism alternatywnych i stron internetowych, w tym do magazynów Mindscape i Veritas. Obecnie przygotowywana jest jego strona internetowa, która będzie zamieszczona pod adresem www.brendandmurphy.com. Do zakończenia prac nad nią z autorem skontaktować się można poprzez Facebook, gdzie można zapoznać się z dodatkowymi informacjami na jego temat www.facebook.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. F.H. Gage, A.R. Muotri, „What Makes Each Brain Unique”, Scientific American, marzec 2012.

 2. W. Brown, „Rezonans morficzny i biologia kwantowa” („Morphic Resonance and Quantum Biology”), Nexus, nr 83 (3/2012).

 3. Tamże.

 4. S. Luckman, Potentiate Your DNA, Crow Rising Trans­formational Media, USA, 2010–2011, str. 116.

 5. J. Narby, The Cosmic Serpent: DNA and the Origins of Knowledge, Phoenix/Orion Books, Londyn, 1999, str. 100.

 6. D. Pinchbeck, 2012: The Return of Quetzalcoatl, Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006, str. 174.

 7. Sposób komunikowania się wykorzystujący hiperprzestrzeń. Informacja jest przekazywana na wielkie odległości bez ograniczeń wynikających z prędkości światła. – Przyp. tłum.

 8. Richard Alan Miller, Iona Miller, Burt Webb, „Quantum Bioholography: A Review of the Field from 1973–2002”, 2002, spywhisperer.iwarp.com.

 9. G. Fosar, F. Bludorf, „Spiritual Science: DNA is influenced by words and frequencies”, vaticproject.blogspot.com.au.

10. P.P. Gariaev, M.J. Friedman, E.A. Leonova-Gariaeva, „Principles of Linguistic-Wave Genetics”, DNA Decipher Journal, styczeń 2011, str. 11–24, dnadecipher.com.

11. G. Fosar, F. Bludorf, Vernetzte Intelligenz, cytowane na www.rexresearch.com.

12. Obszerne omówienie związku pól torsyjnych ze zjawiskami psi zawarłem w The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality, Balboa Press.

13. S. Luckman, Conscious Healing, Booklocker Publishing, Bangor, Maine, 2006, I wydanie, str. 219.

14. D.G. Yurth, „Torsion Field Mechanics: Verification of Non-local Field Effects in Human Biology”, 5 grudnia 2000, www.clayandiron.com.

15. S. Luckman, Conscious Healing..., str. 52. Patrz także M.D. Jones, PSIence, New Page Books, New Jersey, 2006, str. 183–186.

16. A.M. Nowak, „Torsion Fields – Theory of Physical Vacuum – Shipov and Heim”, www.eioba.com.

17. G. Rein, R. McCraty, „Local and Non-Local Effects of Coherent Heart Frequencies on Conformational Changes of DNA”, Institute of HeartMath, 1 stycznia 2001, www.bibliotecapleyades.net.

18. S. Ostrander, L. Schroeder, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Bantam, 1971, II wydanie.

19. G. Rein, „Effect of Conscious Intention on Human DNA”, Proceedings of the International Forum on New Science, Denver, Kolorado, październik 1996, www.shamarie.com.au.

20. S. Luckman, Potentiate Your..., str. 92.

21. Tamże.

22. G. Fosar, F. Bludorf, Vernetzte...

23. L.G. Horowitz, „Why Some People Just Can’t Get Along”, Veritas, 2011–2012, www.theveritasmagazine.com.

24. Patrz VI rozdział The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality, vol. 1, Balboa Press.

25. S. Luckman, Conscious Healing..., str. 122.

26. Patrz mój artykuł „Diary of a DNA Potentiator” zamieszczony w New Dawn, nr 133, lipiec-sierpień 2012, i jego rozszerzoną wersję zamieszczoną pod adresem www.brendandmurphy.com.

27. Pierścień rotatorów to grupa czterech mięśni pokrywających głowę kości ramiennej, które odgrywają rolę w stabilizacji barku. – Przyp. tłum.

28. S. Linsteadt, „Frequency Fields at the Cellular Level”, www.soulsofdistortion.nl.

29. Określenie wywodzące się od cymatyki, która jest nauką o falach dźwiękowych i ich oddziaływaniu na substancje fizyczne. – Przyp. tłum.

30. Strukturowana woda znajduje się w cytoplazmie zdrowej tkanki. Charakteryzuje się wysoką rozpuszczalnością potrzebnych dla organizmu minerałów i witamin. Można ją wytworzyć za pomocą światła, magnesu, zmian temperatury, kryształów kwarcu, piramid i dźwięków. – Przyp. tłum.

31. L.G. Horowitz, „Why Some People Just Can’t Get Along”...

32. M. Grosso, Experiencing the Next World Now, Paraview/Pocket Books, Nowy Jork, 2004, str. 163.

33. A.E. Powell, The Etheric Double, The Book Tree, San Diego, Kalifornia, 2007, XIII rozdział (I wydanie, 1925).

34. Amit Goswami, Physics of the Soul, Hampton Roads Publishing Co., Charlottesville, Wirginia, 2001, str. 246.

35. P.M.H. Atwater, The Big Book of Near-Death Experiences, Hampton Roads Publishing Co., Charlottesville, Wirginia, 2007, str. 36–37.

36. C. Sutherland, Transformed by the Light: Life after near-death experiences, Bantam Books, 1992.

37. K. Ring, The Omega Project: Near-Death Experiences, UFO Encounters, and Mind at Large, William Morrow & Co., Nowy Jork, 1992.

38. M. Grosso, Experiencing..., str. 163–164.

 

Script logo
Do góry