Cytaty nawiązujące do prezentowanych w artykule poglądów

Jeśli obywatele Ameryki kiedykolwiek pozwolą, aby prywatne banki kontrolowały proces emisji ich pieniędzy, to najpierw poprzez inflację, a następnie deflację... pozbawią one ludzi wszystkiego, co posiadają, aż pewnego dnia ich dzieci obudzą się jako bezdomni na ziemi, którą zdobyli ich ojcowie... Prawo do wydawania pieniądza winno być odebrane bankom i przywrócone narodowi, do którego ono należy.

Thomas Jefferson
trzeci prezydent USA

 

Kto kontroluje ilość pieniędzy w państwie staje się absolutnym panem całego przemysłu i handlu.

James A. Garfield
dwudziesty prezydent USA

 

Historia odnotowuje, że kupczący pieniędzmi stosują wszelkie możliwe formy nadużyć, intryg, oszustw i gwałtu w celu utrzymania swojej kontroli nad rządami realizowanej poprzez kontrolę pieniądza i jego emisję.

James Madison
czwarty prezydent USA

 

Establishmenty bankowe są bardziej niebezpieczne od armii stojących w pogotowiu.

Thomas Jefferson
fragment listu do Gerry’ego Elbridge’a, 28 stycznia 1779 roku

 

Rząd winien tworzyć, wydawać i prowadzić obrót całością pieniądza oraz kredytów koniecznych do zaspokojenia potrzeb rządu i siły nabywczej konsumentów. Przyjęcie tej zasady oszczędzi podatnikom ogromnych sum wynikających z naliczania odsetek. Pieniądz przestanie być panem i stanie się sługą ludzkości.

Abraham Lincoln
szesnasty prezydent USA

 

Wbrew powyższym ostrzeżeniom dwudziesty ósmy prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, podpisał w roku 1913 Ustawę o Rezerwie Federalnej8. Kilka lat później napisał:

Jestem najnieszczęśliwszym z ludzi. Nieświadomie zrujnowałem swój kraj. Wielki przemysłowy naród wpadł pod kontrolę systemu kredytowego. Nasz system kredytu jest skoncentrowany i z tego względu rozwój kraju i cała nasza działalność znalazła się w rękach kilku ludzi. Staliśmy się jednym z najgorzej rządzonych, jednym z najbardziej kontrolowanych i zdominowanych rządów cywilizowanego świata, rządem bez niezależnych opinii, rządem bez własnych przekonań, powstałym nie w wyniku woli większości, lecz na mocy opinii i przymusu wywieranych przez niewielką grupę dominujących ludzi.

 

Bankowość została poczęta w niegodziwości i zrodzona w grzechu. Bankierzy posiedli Ziemię. Jeśli się im ją zbierze, lecz zostawi moc tworzenia depozytów, to pociągnięciem pióra stworzą taka ilość depozytów, aby kupić ją znowu. Jeśli jednak odbierze się im tę moc, to znikną wszystkie wielkie fortuny, takie jak moja, a winny one zniknąć, po to aby świat był lepszy i szczęśliwszy. Jeśli jednak chcecie pozostać niewolnikami bankierów i opłacać koszta swojego własnego zniewolenia, pozwalajcie im dalej na tworzenie depozytów.

Sir Josiah Stamp
prezes Banku Anglii w latach 20. i drugi z kolei wśród najbogatszych ludzi Wielkiej Brytanii

 

To przerażające. Jesteśmy kompletnie zależni od banków komercyjnych. Każdy dolar znajdujący się w obiegu, w gotówce lub w postaci kredytu, musi być pożyczony. Jeśli banki wytworzą pokaźną ilość syntetycznego pieniądza, dobrze się nam powodzi, jeśli nie – głodujemy. Jesteśmy zupełnie pozbawieni systemu permanentnego pieniądza. Kiedy ktoś ogarnie całość obrazu, okazuje się, że tragizm, absurdalność i beznadziejność naszej sytuacji są wręcz niesamowite. Jest to najważniejszy z tematów, który każda inteligentna jednostka powinna badać i nad którym winna się zastanawiać. Jest on aż tak istotny, że może od niego zależeć, czy nasza obecna cywilizacja upadnie, jeśli nie stanie się on powszechnie zrozumiały i jeśli jego defekty nie zostaną szybko skorygowane.

Robert H. Hemphill
dyrektor ds. kredytu Banku Rezerwy Federalnej w Atlancie, USA

 

 

O autorze:

Robert O’Brien prowadzi w lokalnej stacji radiowej Radio 3WAY FM w Warmambool audycję The Nude Bomb (Naga bomba), która nadawana jest w piątki między godziną 11 i 12. W latach 1998-1999 kandydował w wyborach do władz samorządowych stanu Wiktoria, a w roku 2001 jako niezależny kandydat na posła z Wannon (okręg wyborczy w południowo-wschodniej Wiktorii). Skontaktować się z nim można pisząc na adres poczty elektronicznej spackhead@geocities.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

1. D.J. Amos, The Story of the Commonwealth Banks (Historia banków Commonwealthu), 1948, przedrukowane przez The Institute of Economic Democracy, 1981.

2. David Icke, The Truth Shall Set You Free (Prawda uczyni cię wolnym), Bridge of Love Publications, 1998, str. 40; www.davidicke.com.

3. The Money Trick (Sztuczka z pieniędzmi), około roku 1973, przedrukowane przez The Institute of Economic Democracy, 1981.

4. Jak wyżej, str. 4.

5. Jak wyżej, str. 4-5.

6. Jak wyżej, str. 5.

7. Jak wyżej, str. 6–7.

8. System Federalnej Rezerwy (Federal Reserve System) to centralny organ władzy bankowej Stanów Zjednoczonych działający jako agent fiskalny rządu Stanów Zjednoczonych. Jest nadzorcą kont rezerw banków komercyjnych, udziela pożyczek bankom komercyjnym i jest upoważniony do wydawania papierowego pieniądza USA (banknotów dolarowych). Utworzono go na podstawie Ustawy o Rezerwie Federalnej z roku 1913. Bank Rezerwy Federalnej jest prywatną korporacją zarządzaną przez radę dziewięciu dyrektorów, z których sześciu jest wybieranych przez banki wchodzące w skład Rezerwy Federalnej, a trzech przez Radę Gubernatorów. Jednym z głównych instrumentów Systemu Rezerwy Federalnej jest określanie wielkości rezerwy bankowej, to znaczy tej części depozytów, którą banki muszą trzymać na koncie rezerw. Rezerwa Federalna ustala również stopę dyskontową udzielanych bankom pożyczek. – Przyp. tłum.

 

Zalecane lektury:

• D.J. Amos, The Story of the Commonwealth Banks (Historia banków Commonwealthu).

• Emery Sheldon, Billions for the Bankers and Debts for the People (Miliardy dla bankierów i długi dla ludzi), http://darren.lib.utah.edu/billions–for–bankers–contents.htm.

• Barney McCoy, The Love for Money (Miłość do pieniędzy).

• Jasson Jeffrey, „The Evil of Usury” („Zło lichwy”), New Dawn, nr 16, listopad–grudzień, 1992.

• Luis Even, The Money Myth Exploded (Mit pieniądza rozsadzony).

• Len Clampett, Hand over our loot! (Przekażcie nam nasz łup!), PO Box 1863, Launceston, Tasmania, 7250, Australia. (Publikacja wydana własnym sumptem przez autora. Aby ją otrzymać, należy skontaktować się z autorem).

 

Script logo
Do góry