OBROTOWE DRZWI

FDA i producenci aspartamu na długie lata wprawili w ruch obrotowe drzwi zatrudnienia. Oprócz szefa FDA i dwóch prawników, którzy objęli stanowiska w firmach powiązanych z G.D. Searle, także czterech innych urzędników FDA uczestniczących w procesie aprobowania aspartamu w latach 1979–1982 otrzymało posady w przedsiębiorstwach współpracujących z NutraSweet. Byli to Zastępca Komisarza FDA, Specjalny Asystent Komisarza FDA, Dyrektor Biura Żywności i Toksykologii oraz prawnik uczestniczący w pracach Publicznej Rady Kontroli (PBoI).38

Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że podobne praktyki stosowane są od dziesięcioleci. Townsend Letter for Doctors (nr 11, 1992) ujawnił, że 37 spośród 49 czołowych postaci FDA po opuszczeniu macierzystej jednostki podjęło pracę w firmach, które przedtem kontrolowały. Ponadto 150 urzędników FDA posiada akcje firm farmaceutycznych, których produkty podlegały kontroli FDA. Wiele organizacji oraz uczelni otrzymuje znaczne kwoty od firm powiązanych z NutraSweet Association, grupą firm promujących używanie aspartamu. W styczniu 1993 roku Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne otrzymało 75 000 dolarów dotacji od Nutra-Sweet Company. Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne oświadczyło, że NutraSweet Company pisze wydawane przez nie broszury.39

Także wiele innych „niezależnych” organizacji oraz badaczy uzyskuje wielkie sumy pieniędzy od producentów aspartamu. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne otrzymało pokaźne środki od NutraSweet, między innymi na prowadzenie szkoły kucharskiej w Chicago (zapewne po to, aby nauczyć diabetyków gotowania z użyciem NutraSweet). Pewien badacz z Nowej Anglii, który kiedyś wskazywał niebezpieczeństwa płynące ze stosowania aspartamu, jest dzisiaj konsultantem Monsanto. Inny badacz z południowego zachodu USA zajmował się zagrożeniami płodu ze strony aspartamu. Dociekliwy reporter odkrył, że nakazano mu trzymać język za zębami, o ile nie chce stracić dużego stypendium od producenta dietetycznej coli wchodzącego w skład NutraSweet Association.

Co robi FDA, aby ochronić konsumenta przed niebezpieczeństwem aspartamu? Zupełnie nic!

W roku 1992 FDA zezwolił na stosowanie aspartamu w napojach zaprawianych słodem, płatkach śniadaniowych, zimnych deserach i nadzieniach. W roku 1993 zezwolił na dodawanie aspartamu do miękkich i twardych cukierków, napojów bezalkoholowych, herbat, soków owocowych oraz koncentratów, wyrobów piekarniczych, wszelkiego rodzaju polew, lukrów i nadzień do tych wyrobów.

W roku 1991 zakazał z kolei importu stewii. Proszku z tych liści używano od stuleci jako alternatywnego słodzika. Jest on stosowany szeroko w Japonii, gdzie nie wywołuje jakichkolwiek efektów ubocznych. Naukowcy badający stewię twierdzą, że jest ona zupełnie niegroźna dla ludzi, o czym dobrze wiadomo w wielu częściach świata, gdzie nie jest ona zabroniona. Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem na ten temat, są przekonani, że zakaz stosowania stewii wprowadzono po to, aby wyprzeć ten produkt z amerykańskiego rynku i otworzyć drogę do wzrostu sprzedaży aspartamu.40

Co robi amerykański Kongres, żeby uchronić konsumenta przed groźbą aspartamu? Absolutnie nic!

Spożycie aspartamu stwarza problemy nie tylko w USA. Środek ten jest sprzedawany w przeszło siedemdziesięciu krajach świata.41

Mówiono mi, że aspartam można znaleźć nawet w produktach, na etykiecie których nie jest on wyszczególniony. Szczególną ostrożność należy zachować wobec leków i środków uzupełniających. Uzyskałem informacje, że nawet tak znani producenci jak Twinlabs dodają do swoich wyrobów aspartam.

Przytoczone przeze mnie informacje stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej. Na wypadek gdyby czytelnik chciał dowiedzieć się czegoś więcej, podaję poniżej listę materiałów źródłowych.

 

Przełożył Mirosław Kościuk

 

Przypisy:

 1. Food and Drug Administration; w skrócie FDA. – Przyp. red.

 2. Department of Health and Human Services, „Report on All Adverse Reactions in the Adverse Reaction Monitoring System” („Raport na temat wszystkich reakcji ubocznych w Systemie Monitorowania Reakcji Ubocznych”), 25 i 28 lutego 1994 roku.

 3. Sporządzony przez grupę naukowców, lekarzy i specjalistów od sztucznych słodzików, której celem jest ostrzeganie ludzi przed aspartamem.

 4. Dr Russell Baylock, Excitotoxins: The Taste That Kills (Pobudzające toksyny – smak, który zabija).

 5. Blood-brain barrier.

 6. Life Science Research Office, Safety of Amino Acids (Bezpieczeństwo aminokwasów), FASEB, Kontrakt FDA nr 223–88–2124, Zlecenie nr 8.

 7. FDA Adverse Monitoring System (System Monitorowania Reakcji Ubocznych Urzędu ds. Żywności i Leków).

 8. Wurtman & Walker, „Dietary Phenylalanine and Brain Function” („Fenyloalanina i funcjonowanie mózgu”), Proceedings of the First International Meeting on Dietary Phenylalanine and Brain Function (Biuletyn Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Poświęconego Fenyloalaninie i Funkcjonowaniu Mózgu), Waszyngton, DC, USA, 8 maja 1987.

 9. Hearing Before the Committee on Labor and Human Resources, First Session on Examining the Health and Safety Concerns of NutraSweet [aspartame] (Przesłuchanie przed Komisją ds. Pracy i Ludzkich Zasobów, Pierwsze posiedzenie poświęcone sprawie zagrożeń zdrowia wynikających ze spożywania NutraSweetu [aspartamu]), Senat Stanów Zjednoczonych.

10. Przypadek Johna Cooka opisany w: Barbara Mullarkey, „How Safe Is Your Artificial Sweetener?” („Jak bezpieczny jest twój sztuczny słodzik?”), Informed Consent, wrzesień-październik 1994.

11. Dr Woodrow C. Monte, „Aspartame: Methanol and the Public Health” („Aspartam – metanol i publiczne zdrowie”), Journal of Applied Nutrition, 36(1):42–53.

12. US Court of Appeals for the Distict of Columbia Circuit, nr 84–1153, Community Nutrition Institute and Dr. Woodrow Monte v. Dr. Mark Novitch, Acting Commissioner, US FDA (Instytut Żywienia Ludności i dr Woodrow Monte kontra dr Mark Novitch, komisarz wykonawczy FDA), 24 września 1985.

13. Barbara Mullarkey, „Aspartame Time Line”, Informed Consent, maj-czerwiec 1994.

14. US Court of Appeals for the Distict of Columbia Circuit, nr 84–1153, Community Nutrition Institute and Dr. Woodrow Monte v. Dr. Mark Novitch, Acting Commissioner, US FDA (Instytut Żywienia Ludności i dr Woodrow Monte kontra dr Mark Novitch, komisarz wykonawczy FDA), 24 września 1985.

15. Barbara Mullarkey, „Aspartame Time Line”, Informed Consent, maj-czerwiec 1994.

16. Dr Woodrow C. Monte, „Aspartame: Methanol and the Public Health” („Aspartam – metanol i publiczne zdrowie”), Journal of Applied Nutrition, 36(1):42–53.

17. Skrót od Diketopiperazyne (dwuketopiperazyna).

18. FDA Searle Investigation Task Force, „Final Report of Investigation of G.D. Searle Company” („Raport końcowy z badania spółki G.D. Searle”), 24 marca 1976.

19. Barbara Mullarkey, „Aspartame Time Line”, Informed Consent, maj-czerwiec 1994.

20. Zeznanie dr Jacqueline Verrett, toksykologa FDA, przed senacką Komisją ds. Pracy i Ludzkich Zasobów, 3 listopada 1987.

21. Hearing Before the Committee on Labor and Human Resources, First Session on Examining the Health and Safety Concerns of NutraSweet [aspartame] (Przesłuchanie przed Komisją ds. Pracy i Ludzkich Zasobów, Pierwsze posiedzenie poświęcone sprawie zagrożeń zdrowia wynikających ze spożywania NutraSweetu [aspartamu]), Senat Stanów Zjednoczonych.

22. Wewnętrzne pismo FDA.

23. Analiza przygotowana przez dra Johna Olneya jako wystąpienie przed Komisją Dochodzeniową ds. Aspartamu FDA (Aspartame Board of Inquiry of the FDA). Także dr Russell Baylock, Excitotoxins: The Taste That Kills (Pobudzające toksyny – smak, który zabija).

24. Rejestr Kongresu SID835:131, 1 sierpnia 1985.

25. Barbara Mullarkey, „Aspartame Time Line”, Informed Consent, maj-czerwiec 1994.

26. National Cancer Institute SEER Program Data.

27. American Diabetes Association; w skrócie ADA.

28. FDA Adverse Monitoring System (System Monitorowania Reakcji Ubocznych Urzędu ds. Żywności i Leków).

29. Ralph G. Walton, Robert Hudak, Ruth Green-Waite, „Adverse Reactions to Aspartame: Double-Blind Challenge in Patiens from a Vulnerable Population”, Biological Psychiatry, 1993, 34:13–17.

30. Barbara Mullarkey, „How Safe Is Your Artificial Sweetener?” („Jak bezpieczny jest twój sztuczny słodzik?”), Informed Consent, wrzesień-październik 1994.

31. US Air Force, „Aspartame Alert”, Flying Safety, 48(5):20–21, maj 1992.

32. Sygnalizowane przez Aspartame Consumer Safety Network (Konsumencka Sieć Bezpieczeństwa ds. Aspartamu).

33. Barbara Mullarkey (ed.), Bittersweet Aspartame: A Diet Delusion (Gorzko-słodki aspartam – dietetyczna iluzja).

34. Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne; w skrócie ADA.

35. Eric Millstone, „Sweet and Sour” („Słodki i cierpki”), The Ecologist, nr 25, marzec-kwiecień 1994.

36. Public Board of Inquiry; w skrócie PBoI.

37. Dr Woodrow C. Monte, „Aspartame: Methanol and the Public Health” („Aspartam – metanol i publiczne zdrowie”), Journal of Applied Nutrition, 36(1):42–53.

38. Mary Nash Stoddard (ed.), The Deadly Deception (Śmiertelny podstęp), Aspartame Consumer Safety Network.

39. ADA Courier, vol. 32, nr 1, styczeń 1993.

40. Mark Blumenthal, „FDA Rejects Stevia Petition” („FDA odrzuca wniosek w sprawie stewii”), Whole Foods, kwiecień 1994.

41. W Polsce również. Proszę sprawdzić skład wyrobów z grupy „light”. Aspartam widnieje na przykład w składzie czekolady „Light” Wawela, soków Jeden typu light firmy POL-MOT Longinus z Płocka, gum do żucia etc. O słodzikach już nie wspominamy, bo to jest oczywiste. – Przyp. red.

 

Zalecane lektury:

(większość wymienionych poniżej publikacji można nabyć pod podanym na końcu adresem)

 

1. Dr Russell L. Baylock, Excitotoxins: The Taste that Kills (Pobudzające toksyny – smak, który zabija), Health Press, Santa Fe, Nowy Meksyk, USA, 1994. (Jedna z najlepszych książek na temat pobudzających toksyn).

2. Dr H.J. Roberts, Aspartame (NutraSweet): Is It Safe? (Aspartam (Nutra Sweet) – czy to jest bezpieczne?).

3. Sweet’ner Dearest.

4. Mary Nash Stoddard (ed.), Bittersweet Aspartame: A Diet Delusion (Gorzko-słodki aspartam – dietetyczna iluzja).

5. The Aspartame Consumer Safety Network, The Aspartame Consumer Safety Network Synopsis.

6. Dr Dennis Remington, dr Barbara Higa, The Bitter Truth About Artificial Sweeteners (Gorzka prawda o sztucznych słodzikach).

 

Dalsze informacje uzyskać można pod adresem:

 

ASPARTAME CONSUMER SAFETY NETWORK
http://www.aspartamesafety.com

 

Script logo
Do góry