WCHŁANIANIE SKÓRNE

Proste pokrycie skóry (to znaczy położenie na niej pewnego rodzaju nieprzepuszczalnej osłony) nie tylko podnosi zawartość wody w warstwie rogowej, ale także zwiększa szybkość przenikania tłuszczolubnych (wodofobnych) leków. Jak dotąd nie przedstawiono sensownego wyjaśnienia tego zjawiska.

Mydła, detergenty i środki działające powierzchniowo (szampony) wpływają na przenikanie substancji przez skórę poprzez działanie na barierę znajdującą się w warstwie rogowej, sprawiając, że staje się ona przenikliwa dla wody i roztworów wodnych łącznie z nimi samymi. Bliższe przyjrzenie się złożonemu składowi szamponów, pozwala stwierdzić, że nie służą one jedynie do mycia, ale również umożliwiają wnikanie do organizmu składników, które mogą okazać się dla niektórych osób szkodliwe. Wydaje się jednak, że ograniczeniem może być masa cząsteczkowa substancji. Masa cząsteczkowa wynosząca około 500 wydaje się być górną granicą.

Drugim wyjaśnieniem udziału środków powierzchniowo czynnych w przenikaniu może być to, które podał Rieger i in. (1988). Sugerują oni, że cząsteczki środków wspomagających modyfikują połączenia między komórkami. Wchodząc w interakcję z białkami powierzchni połączeń sprawiają, że staje się ona mniej hydrofilna i zwiększają się odstępy, z czym związane jest zwiększenie kanałów hydrofilnych, co umożliwia przeniknięcie do środka cząsteczek o większej masie cząsteczkowej.

Substancje ułatwiające przenikanie, takie jak glikol propylenowy, gliceryna, dimetylosulfotlenek i etanol (alkohol), także modyfikują naturę błony warstwy rogowej – nawet na stałe.

Inne czynniki biologiczne wpływające na przenikanie substancji, oprócz nawilżania skóry, obejmują stany chorobowe (zarówno skóry, jak i ogólne), przepływ krwi w skórze, biochemię skóry i przemiany biologiczne zachodzące w skórze.

Obecnie właściwe znaczenie odzyskuje powoli odżywianie, przy czym najlepsze wyniki jego magicznego działania można uzyskać jedynie poprzez łączenie ze sobą odpowiednich produktów. Dokładnie to zdarzyło się podczas prowadzonych przeze mnie doświadczeń. Zdarzyło się także i to, że moje rozumienie związku zachodzącego między odżywianiem i ludzkim organizmem przekroczyło proste umieszczanie jedzenia w naszych gardłach, ponieważ „w gardle” wcale nie oznacza wewnątrz ciała ludzkiego, a poza tym ludzka skóra nie jest nieprzenikliwa, jak wcześniej myślałem.

Na przykład przewód pokarmowy prowadzący z ust do odbytu będący „wewnętrzną” częścią ciała jest tak naprawdę „zewnętrzny” (Dixon, 1989). Zadaniem tej długiej rury, wraz z jej różnymi wyspecjalizowanymi częściami, jest trawienie spożywanego pokarmu. Trawienie jest procesem rozkładania pożywienia na prostsze substancje, które mogą być przyswojone jako budulec i źródła energii służące do podtrzymywania funkcji organizmu i jego wzrostu.

Na co jednak rozkładana jest żywność? I co się dzieje, jeśli stosuje się ją zewnętrznie, na przykład powierzchniowo? Czego możemy oczekiwać?

W przypadku Healfas NMF możemy spodziewać się, jak sugerują anegdotyczne dowody, utrzymania w odpowiednim stanie największego narządu organizmu, jakim jest skóra, i wszystkich jej wytworów, na przykład włosów, paznokci i związanych z nią gruczołów, będących zarówno w stanie nienaruszonym, jak i uszkodzonych. Dlaczego? Otóż dlatego, że w procesie wytwarzania tego preparatu ze świeżych składników, mechaniczny proces łączenia świeżych jaj z innymi składnikami powoduje przerwanie błony żółtka, co prowadzi do uaktywnienia enzymów i rozpadu dużych cząsteczek na mniejsze, łatwo wchłaniane elementy.

Czy możemy oczekiwać głębszego działania? Odpowiedź znowu brzmi „tak”, lecz jest ona bardzo złożona i nie może być ograniczona jedynie do tego, co jest zawarte w literaturze dotyczącej cholesterolu i jego wpływu na przenikanie przez skórę różnych substancji.

Ponieważ Healfas pobudza wzrost paznokci i włosów, można wyciągnąć prawidłowy wniosek, że dzieje się tak za sprawą jego działania na głębokie twórcze warstwy skóry. Dzięki jego silnemu działaniu na gościec – do tego stopnia, że wspomniany poprzednio pan Marshall, mógł zaprzestać brania leków i znowu grać na pianinie – można przypuszczać, że preparat ten posiada nadzwyczajne właściwości.

Oprócz pełnego odżywiania i obecności cholesterolu wpływ na to mają także odpowiednie właściwości, zarówno żółtka, jak i białka jaj. Obie te części jaj były stosowane w przemyśle skórzanym w celu przyspieszania wnikania tłuszczu w surowe skóry zwierzęce. Sprawiały to nie tylko tłuszcze zawarte w żółtku, ale również proteiny istniejące w białku jaj.

Działanie tego preparatu nie jest ograniczone jedynie do zapewniania odżywiania za sprawą jego wpływu na głębsze tkanki i w związku z tym postanowiłem zbadać mechanizm przenoszenia przez skórę, aby zobaczyć, co może on przenosić. Przez pewien czas prowadziłem doświadczenia na sobie i chętnych członkach rodziny, stosując szereg leków, takich jak insulina i leki przeciwciśnieniowe, które dodawałem do Healfasu NMF. Gdy te dwa leki były podawane powierzchniowo, każdy nakładany osobno, połączenie Healfasu z lekiem przeciwciśnieniowym powodowało obniżenie ciśnienia krwi, a połączenie z insuliną gwałtowne obniżenie poziomu cukru w krwi.

M. Rieger, J. Riviere i J. Faucher opublikowali szereg artykułów dotyczących procesu przenikania przez skórę i różnych czynników nań wpływających. Przenikanie może zachodzić komórkowo, to znaczy poprzez komórki, międzykomórkowo, czyli między komórkami, lub poprzez otwory w błonie, takie jak przewody potowe i włosy.

Nawilżenie skóry odgrywa główną rolę w szybkości przenikania. Przenikanie substancji jest w jakiś sposób związane ze współczynnikiem dystrybucji wody/etanolu i ich zdolności do „ucieczki” z nośnika do – a ostatecznie poprzez warstwę – błony rogowej (zewnętrznej błony skóry). Ten typ biernej dyfuzji także zależy od masy cząsteczkowej lub kształtu, jak również biegunowości czynnika przenikającego.

Istnieje szereg tajemniczych substancji – emulsyfikatory, rozpuszczalniki i czynniki wspomagające przenikanie – które w istotny sposób zwiększają dyfuzję transmembranową. Należą tu dimetylosulfotlenek (DMSO), dwuamina etylenu, glikol propylenowy i gliceryna.

Osoby z chorobami dermatologicznymi, takimi jak egzema, które powodują zgrubienia skóry, mają obniżoną absorpcję skórną. Z kolei absorpcja poprzez skórę uszkodzoną przez łuszczycę lub rybią łuskę jest podwyższona. W warunkach cukrzycy struktura podstawowej błony naskórka jest tak zmieniona, że dyfuzja poprzez skórne kapilary jest zwiększona, co zmienia absorpcję składników.

Usunięcie rogowej warstwy skóry za pomocą takich technik, jak peeling, ścieranie lub blistering (powstawanie pęcherzyków) powoduje wzrost wchłaniania składników i powrót do normalnego przepływu po regeneracji warstwy rogowej.

Przepływ krwi przez skórę zależy od temperatury otoczenia. Gdy przekracza ona temperaturę ciała, skórny przepływ krwi zwiększa się i razem z nim rośnie penetracja substancji. U ludzi wystawionych na działanie wysokich temperatur lub tych, którzy prowadzili intensywne ćwiczenia fizyczne, obserwowano trzykrotny wzrost wchłaniania salicylanu metylu. Oczywiście głównym czynnikiem jest wzrost przepływu krwi, niemniej zwiększone nawilżenie skóry lub pocenie ma, jak to już wcześniej wspomniano, także na to wpływ.

Gdy już substancja przeniknie do skóry, może przedostać się do układu krążenia w stanie nie zmienionym lub być metabolizowana w wyniku nabłonkowej biotransformacji. (Obie fazy I i II ścieżek metabolizmu zostały zidentyfikowane). Wynik zależy od natury substancji i wrodzonej aktywności enzymów naskórkowych i ich anatomicznego ułożenia wewnątrz naskórka.

Wszystkie badania dotyczące przenikania przez skórę skoncentrowane są głównie na wpływie syntetycznych związków chemicznych. Poza moją własną nie udało mi się znaleźć żadnej innej pracy poświęconej przenikaniu skórnemu i odżywianiu, mimo iż jedynie poważne opracowanie ma prawdziwą wartość w sensie naukowym.

Wraz z upływem czasu coraz więcej informacji pojawia się w sprawie powierzchniowego stosowania świeżych produktów pokarmowych w celu leczenia określonych stanów dermatologicznych oraz upiększania. W książkach takich jak Heinemann’s Encyclopedia of Fruits and Vegetables można przeczytać o stosowaniu liści kapusty do usuwania bólów reumatycznych, skórki banana do usuwania brodawek podeszwowych, miodu przy oparzeniach, wrzodach i dnie, a startych ziemniaków do leczenia zapaleń, że wspomnę tylko niektóre z zastosowań.

Script logo
Do góry