BUDOWANIE ZDROWYCH KOŚCI

Jak wiadomo, lekarze zajmujący się leczeniem osteoporozy najczęściej polecają swoim pacjentkom terapię hormonalną, zażywanie preparatów wapniowych, spożywanie dużej ilości nabiału oraz leki. Tego rodzaju sposób leczenia największe korzyści przynosi jednak samym lekarzom oraz firmom farmaceutycznym. Korzyści, jakie odnoszą dzięki tej terapii kobiety, są minimalne i w rzeczywistości tego rodzaju leczenie jest dla ich zdrowia bardzo niekorzystne.

Na szczęście, istnieją jeszcze inne metody lecznicze, które nie tylko że zapobiegają zmniejszeniu gęstości tkanki kostnej, ale pozwalają także zwiększyć masę kości u kobiet w każdym wieku. Według dr Susan Brown, aby stworzyć skuteczniejszy i bezpieczniejszy program walki z utratą tkanki kostnej należy podjąć działania w obrębie sześciu obszarów. Można to osiągnąć przez zmaksymalizowanie przyjmowania składników odżywczych, wzmocnienie układu trawiennego, zminimalizowanie przyjmowania niekorzystnych dla organizmu składników odżywczych, regularne ćwiczenia fizyczne (zwłaszcza z ciężarami), rozszerzenie diety zasadowej i usprawnienie systemu wewnątrzwydzielniczego. Dr Susan Brown uważa, że „nie ma znaczenia, kiedy zaczyna się dbać o kości, i nie jest istotny styl życia, jaki się wcześniej prowadziło, ważne jest, aby wiedzieć, że nigdy nie jest za późno na dbanie o zdrowie swoich kości”.46

Na szczęście, są środki, które bezpiecznie chronią, powstrzymują stan chorobowy i przyczyniają się do odnowy kości. Są to między innymi preparaty zawierające naturalny progesteron, hydroksyapatyt, cytrynian wapniowy oraz chińskie mieszanki ziołowe. Jeśli chodzi o dbanie o zdrowie kości, należy pamiętać nie tylko o tym, co dostarczamy organizmowi, ale i o tym, czego nie dostarczamy. (Patrz poniższa tabela).

 

PRAWDZIWI ZŁODZIEJE WAPNIA Z KOŚCI

•‍ ‍Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej •‍ ‍Związki zobojętniające kwas zawierające aluminium •‍ ‍Alkohol •‍ ‍Anoreksja •‍ ‍Kofeina •‍ ‍Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze w przytarczycy, tarczycy, nadnerczach, jajnikach, nerkach •‍ ‍Antybiotyki •‍ ‍Środki moczopędne •‍ ‍Nadmierne spożywanie białka zwierzęcego i produktów nabiałowych •‍ ‍Wysokie spożycie tłuszczów nasyconych •‍ ‍Wysokie spożycie soli •‍ ‍Usunięcie macicy; usunięcie jajników •‍ ‍Zła lub uboga dieta •‍ ‍Brak ruchu; brak witaminy D •‍ ‍Doustne środki antykoncepcyjne •‍ ‍Chemioterapia, naświetlania •‍ ‍Leki przeciwdrgawkowe i psychotropowe, takie jak Valium, Librium •‍ ‍Siedzący tryb życia •‍ ‍Stresy •‍ ‍Wyczerpanie nadnerczy •‍ ‍Zbyt wysokie spożycie cukru •‍ ‍Tytoń •‍ ‍Toksyczne metale, takie jak ołów, rtęć, kadm, aluminium i cyna

 

Coraz liczniejsze badania dowodzą pozytywnego wpływu regularnych ćwiczeń z ciężarami. Ćwiczenia te sprzyjają zwiększeniu gęstości tkanki kostnej i są szczególnie zalecane kobietom w okresie pomenopauzalnym. Bardzo długo nie brano pod uwagę kobiecych diet jako jednego z czynników utraty tkanki kostnej. Trwające 7 lat dobrze kontrolowane badania ujawniły, że w czasie stosowania diety, podczas której kobieta traci masę, traci również tkankę kostną. Ostatnie badania dowiodły, że w ciągu niespełna 22 miesięcy u kobiet ćwiczących przynajmniej trzy razy w tygodniu nastąpił wzrost gęstości ich kości o 5,2 procent. Kobiety, które nie ćwiczyły w ogóle, straciły w tym samym czasie 1,2 procent masy kości.47 Efektywny trening siłowy składa się z takich ćwiczeń jak wchodzenie pod górę, jazda na rowerze górskim przy jak najmniejszym przełożeniu przerzutki, wspinanie się na stopień oraz ćwiczenia z ciężarami.

Osteoporoza nie jest chorobą wieku podeszłego ani wynikającą z braku estrogenu bądź wapnia. Jest to choroba cywilizacji Zachodniej. Zapadamy na nią za sprawą naszych złych nawyków żywieniowych i niekorzystnych czynników wynikających z naszego stylu życia, a także wystawiania naszych organizmów na działanie farmaceutyków. To nasza ignorancja uczyniła nas podatnymi na propagandę firm farmaceutycznych, które umyślnie przekręcają fakty i narażają życie milionów kobiet, kierując się chciwością i żądzą zysku. Tylko od nas samych zależy, czy weźmiemy odpowiedzialność za nasze zdrowie w swoje ręce. Tylko my sami możemy powrócić do zdrowego, zrównoważonego stylu życia, aby móc kroczyć przez jego resztę z wysoko uniesioną głową.

 

O autorce:

Sherill Sellman jest autorką książki Hormone Heresy: What Women MUST Know About Their Hormones (Hormonalna herezja – co kobiety powinny wiedzieć o swoich hormonach). Pod wpływem wielu kobiet z całej Australii, które potrzebowały rady na temat bezpieczeństwa zażywania hormonów oraz ich naturalnych alternatyw, Sherill uruchomiła służący temu celowi program pod nazwą „Natural Hormone Health Counselling and Referral Service”.

 

Przełożył Adrian Anszczak

 

Przypisy:

 1. Royal Australasian College of Physicians, Working Party on Osteoporosis, raport, 1991.

 2. USA Health Facts, adres internetowy: www.MedicineNet.com, str. 1.

 3. Wiadomość podana przez agencję Reutera, 5 listopada 1996.

 4. Transkrypcja konferencji prasowej z Robertem Cohenem, 10 czerwca 1998, adres internetowy: www.notmilk.com.

 5. Sandra Coney, The Menopause Industry (Przemysł menopauzowy), Spinifex, Wiktoria, Australia, 1993, str. 163.

 6. Tamże, str. 164.

 7. H. Ziel, W. Finkle, „Increased risk of endometrial carcinoma among users of conjugated estrogen” („Wzrost ryzyka zachorowania na raka skóry wśród osób używających innej postaci estrogenu”), New England Journal of Medicine, 293:1167–70, 1975.

 8. Sandra Coney, The Menopause..., str. 165.

 9. Angela Donaldson, „Oestrogen: the menopause miracle” („Estrogen – cud menopauzy”), Woman’s Day, Nowa Zelandia, 10 lutego 1991, str. 28–29.

10. Sandra Coney, The Menopause..., str. 169.

11. N. Resnick, S. Greenspan, „Senile osteoporosis reconsidered” („Nowe spojrzenie na starcze zmiany w osteoporozie”), JAMA, 261(7):1025–29, 1989.

12. T. Hutchinson, S. Polansky, A. Feinstein, „Post-menopausal estrogens protect against fractures of hip and distal radius: a case control study” („Przyjmowanie estrogenów w okresie pomenopauzalnym chroni przed złamaniami biodra i dalszej części kości promieniowej – badania kontrolne”), Lancet, 2:705–9, 1979.

13. Sandra Coney, The Menopause..., str. 171.

14. H.A. Salhanic, „Pros and cons of estrogen therapy for gynecologic conditions” („Za i przeciw terapii hormonalnej w warunkach ginekologii”), Controversy in Obstetrics and Gynecology (D. Reid & C.D. Christian, eds.), Saunders, Filadelfia, 1974, str. 801–08.

15. D. Bonn, „HRT and the Media” („Hormonalna terapia zastępcza i media”), odczyt wygłoszony podczas Women’s Health Concern Conference, Cardiff, 31 maja 1989.

16. US National Institutes of Health; w skrócie NIH.

17. J. Stevenson, „Osteoporosis: the silent epidemic” („Osteoporoza – cicha epidemia”), Update, 1 sierpnia 1986, str. 211–16.

18. H. Frost, „The pathomechanics of osteoporosis” („Patomechanizm rozwoju osteoporozy”), Clin. Orthop., 200:198–225, 1985.

19. Dr Susan Love, Dr Susan Love’s Hormone Book (Księga hormonów dr Susan Love), Random House, Nowy Jork, 1997, str. 77.

20. Tamże.

21. Sandra Coney, The Menopause..., str. 107.

22. Consensus Development Conference, „Prophylaxis and treatment of osteoporosis” („Profilaktyka i leczenie osteoporozy”), Conference Report, Am. J. Med., 1991:107–110.

23. Dr Susan Love, Dr Susan..., str. 79.

24. Dr Susan Brown, Better Bones, Better Body (Zdrowsze kości, zdrowsze ciało), Keats Publishing, Connecticut, USA, 1996, str. 38.

25. Tamże.

26. Dr Susan Love, Dr Susan..., str. 83.

27. Tamże, str. 85.

28. Tamże.

29. B. Riggs, L. Melton, „Involutional Osteoporosis” („Inwolucyjna osteoporoza”), New England Journal of Medicine, 26:1676–86, 1986.

30. Dr Susan Brown, Better Bones..., str. 66.

31. Sherill Sellman, Hormone Heresy: What Women MUST Know About Their Hormones (Hormonalna herezja – co kobiety powinny wiedzieć o swoich hormonach), GetWell International, Hawaii, 1998 (wydanie amerykańskie), str. 125.

32. Tamże.

33. G.A. Colditz, „Relationships between estrogen levels, use of hormone replacement therapy and breast cancer” („Związek między poziomem estrogenu, stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej i rakiem sutka”), J. NCI, 90(11):814–823, 1998.

34. L. Melton, B. Riggs, „Epidemiology of Age-related Fractures” („Epidemiologia złamań kości związanych z wiekiem pacjentów”), The Osteoporotic Syndrome: Detection, Prevention and Treatment (L. Avioli, ed.), Grune & Stratton, Nowy Jork, 1983, str. 43–72.

35. Dr Susan Brown, Better Bones..., str. 62–63.

36. S. Garn, „Nutrition and bone loss: introductory remarks” („Odżywianie a ubytek kości – wstępne uwagi”), Fed. Proc., listopad-grudzień 1976, str. 17–16.

37. Dr Susan Brown, Better Bones..., str. 126.

38. Dr M. Colgan, The New Nutrition (Nowy sposób odżywiania się), Apple Publishing, Kanada, 1995, str. 62.

39. Strona internetowa Roberta Cohena: www.notmilk.com.

40. Nancy Beckham, Natural Therapies for Menopause and Osteoporosis (Zastosowanie naturalnych rodzajów terapii przy menopauzie i osteoporozie), publikacja wydana własnym sumptem przez Nancy Beckham, NSW, Australia, 1997, str. 56.

41. M. Cottrell, N. Mead, „Osteoporosis and the Calcium Craze” („Osteoporoza i wapniowe szaleństwo”), Australian Wellbeing, nr 57, 1994, str. 70–75.

42. D. Fesknanich, C. Willet, M. Stamfer i G.A. Colditz, „Milk, dietary calcium and bone fractures in women: a 12-year prospective study” („Mleko, dieta wapniowa i złamania kości u kobiet – dwunastoletnie badania”), Am. J. Public Health, 87:992–997, 1997.

43. Dr M. Colgan, The New..., str. 60.

44. Health News You Can Use, biuletyn, nr 60, 2 sierpnia 1998; strona internetowa: www.mercola.com.

45. The John R. Lee, MD, Medical Letter, lipiec 1998.

46. Dr Susan Brown, Better Bones..., str. 219.

47. Dr M. Nelson, Strong Women Stay Slim (Silne kobiety pozostają szczupłe), Lothian, Melbourne, Australia, 1998, str. 10.

Script logo
Do góry