DROGA KU PRZYSZŁOŚCI

Minęły już 32 lata od momentu, kiedy prezydent Nixon wypowiedział wojnę rakowi. Od tamtego momentu wydano 2 biliony dolarów na konwencjonalne leczenie raka, a rezultat tego jest taki, że więcej osób niż kiedykolwiek przedtem umiera na raka.35 Chociaż wykonano wiele badań, których celem było ustalenie wartości różnych składników odżywczych w odniesieniu do różnych rodzajów raka, z tych dwóch bilionów dolarów nie przydzielono ani grosza na przeprowadzenie prób z holistycznymi terapiami raka. Naturalni terapeuci musieli stawiać czoło stuletniemu okresowi oskarżeń i wielu z nich zawleczono na salę sądową, w rezultacie czego skończyli w więzieniu.

Czy nie byłoby bardziej naukowe bezstronne ocenienie metod leczenia raka stosowanych przez naturalnych terapeutów zamiast wsadzanie ich do więzienia? Większość amerykańskich klinik alternatywnych musiała przenieść się do Meksyku. (Zainteresowanych ich listą odsyłam na stronę internetową www.cancure.org.).

Holistyczne podejście do leczenia raka obejmuje doskonałe odżywianie, zioła, elektromedycynę oraz medycynę wibracyjną lub energetyczną, uzdrawianie emocjonalne, a także terapię umysłową. Jedyne znane badania, które są bliskie podejściu holistycznemu, dotyczą terapii Gersona i były przeprowadzone w celu oceny pięcioletniego okresu przeżywalności 153 pacjentów cierpiących na czerniaka. Wykazały one, że 100 procent pacjentów z fazą I i II poddanych terapii Gersona przeżyło, podczas gdy tylko 79 procent poddanych terapii konwencjonalnej. W odniesieniu do przypadków w III fazie raka (z przerzutami w bliskim regionie) liczby te przedstawiały się odpowiednio: 70 procent i 41 procent, zaś z fazą IV (przerzuty w rejonach odległych) – 39 procent przy stosowaniu terapii Gersona i 6 procent w przypadku terapii konwencjonalnej.36

Wielu naturalnych terapeutów raka twierdzi, że w ponad 90 procentach przypadków udało się im odnieść sukces w zahamowaniu rozwoju raka, a nawet cofnięciu się go, ale tylko wtedy, gdy pacjenci nie byli wcześniej poddani terapii konwencjonalnej. Według nich najbardziej dewastującymi metodami są chemioterapia i radioterapia.

Tak więc, jeśli ktoś zachoruje na raka, sugeruję, aby oparł się strachowi i naciskom z zewnątrz. Bardzo rzadko zdarza się, że należy podjąć natychmiastowe działanie. Doradzam, aby każdy sam przejrzał dane dostępne w książkach, magazynach oraz w Internecie, a następnie postąpił zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem i intuicją.

 

O autorze:

Walter Last jest emerytowanym biochemikiem i chemikiem, który pracował na medycznych wydziałach wielu niemieckich uniwersytetów oraz w Laboratoriach Bio-Science w Los Angeles w USA, a później jako żywieniowiec i terapeuta wykorzystujący naturalne metody leczenia w Nowej Zelandii i Australii, gdzie obecnie mieszka. Jest autorem licznych artykułów dotyczących zdrowia publikowanych w różnych czasopismach, jak również kilku książek, w tym Healing Foods (Uzdrawiające potrawy), The Natural Way to Heal (Naturalny sposób uzdrawiania) i serii małych książeczek wydanych pod ogólnym tytułem „Heal Yourself” („Uzdrów się sam”) instruujących, jak uwolnić się od takich chorób, jak artretyzm, astma, rak, drożdżaki, cukrzyca oraz problemy z nadwagą (wszystkie one ukazały się już w języku polskim i są dostępne w sklepie internetowym Agencji Nolpress pod adresem www.nexus.media.pl/ksiegaqc/). Zainteresowanych dalszymi informacjami na temat zdrowia odsyłamy na jego stronę internetową poświęconą zdrowiu, nauce i duchowości zamieszczoną pod adresem www.health-science-spirit.com.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 1. Autor chyba troczę przesadza, podkreślając wyrażenia „zdają się” lub „wydają się”, jako że żaden szanujący się anglojęzyczny naukowiec nie używa stylu afirmatywnego i zamiast powiedzieć „dowodzą” mówi „zdają się dowodzić”, zamiast „są skuteczne” powie „wydają się skuteczne”, zresztą nasi naukowcy postępują podobnie. Podobno należy to do dobrego tonu. – Przyp. tłum.

 2. P. Skrabanek, „False Premises and False Promises of Breast Cancer Screening” („Fałszywe przesłanki i fałszywe nadzieje wiązane z badaniami przesiewowymi w kierunku raka piersi”), Lancet, 2:316–19, 1985.

 3. M. Baum, „The Curability of Breast Cancer” („Wyleczalność raka piersi”), British Medical Journal, 1:439–42, 1976.

 4. L. Cunningham, „Mastectomy for so-called lobular carcinoma in situ” („Mastekomia przy tak zwanym miejscowym raku zrazikowym”), Lancet, 1(8163):306, 9 lutego 1980.

 5. Artykuł redakcyjny, „Breast Cancer: Have we lost our way?” („Rak piersi – czy się zagubiliśmy?”), Lancet, 341:343–44, 1993.

 6. M. Baum, „Does surgery disseminate or accelerate cancer?” („Czy zabiegi chirurgiczne zwiększają lub przyspieszają proces rozwoju raka?”), Lancet, 347:260, 27 stycznia 1996.

 7. A. Gregl, „Die Lebenserwartung des unbehandelten Mammakarzinoms” („Przewidywanie przeżywalności w przypadkach nie leczonego raka piersi”), Klin. Wschr., 41:676, 1963.

 8. E.H. Krokowski, „Is the Current Treatment of Cancer Self-Limiting in the Extent of its Success?” („Czy obecna metoda leczenia raka ma charakter samoograniczający w aspekcie jej sukcesu”), J. Int. Acad. Preventive Medicine, 6(1) 23–39, 1979.

 9. E. Tagliabue i inni, „Role of HER2 in wound-induced breast carcinoma proliferation” („Rola HER2 w spowodowanej ranami proliferacji raka piersi”), Lancet, 362:527–533, 16 sierpnia 2003.

10. P. Iversen i inni, „Radical Prostatectomy versus Expectant Treatment for Early Carcinoma of the Prostate” („Radykalne wycięcie stercza (prostatektomia) a oczekiwania w stosunku do wczesnego raka prostaty”), Scand. J. Urol. Nephrol., 172:65–72, 1995.

11. H.B. Jones, Lecture at the American Cancer Society Conference (Odczyt wygłoszony na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Raka), Nowy Orlean, 3 lipca 1969.

12. J.B. McKinlay i inni, „A Review of the Evidence Concerning the Impact of Medical Measures on Recent Mortality and Morbidity in the United States” („Przegląd danych dotyczących wpływu środków medycznych na współczynniki śmiertelności i zachorowalności w Stanach Zjednoczonych”), Int. J. Health Services, 19(23):181–208, 1989.

13. J.C. Bailar III, H.L. Gornik, „Cancer undefeated” („Rak niepokonany”), New England Journal of Medicine, 336:1569–1574, 1997.

14. B.W. Brown, C. Brauner, M.C. Minnotte, „Noncancer deaths in white adult cancer patients” („Śmierć z przyczyn pozarakowych białych pacjentów cierpiących na raka”), J. Nat. Cancer Inst., 85:979–987, 1993.

15. H.G. Welch, W.C. Black, „Are Deaths Within 1 Month of Cancer-Directed Surgery Attributed to Cancer?” („Czy śmierć w ciągu 1 miesiąca po ukierunkowanej na raka interwencji chirurgicznej jest przypisywana rakowi?”), J. Tan. Cna. Inst., 94:1066–70, 2002.

16. O. Olsen, P.C. Gotzsche, „Cochrane review on screening for breast cancer with mammography” („Cochrane’a przegląd programów badań przesiewowych w kierunku raka piersi przy zastosowaniu mammografii”), Lancet, 358:1340–42, 20 października 2001; i artykuł redakcyjny, str. 1284–85.

17. A.B. Miller i inni, „Canadian National Breast Cancer Screening Study-2: 13-year results of a randomised trial in women aged 50–59 years” („Drugie Kanadyjskie Narodowe Badania Raka Piersi – wyniki trzynastoletnich losowych prób kobiet w wieku 50–59 lat”), J. Nat. Cancer Inst., 92:1490–99, 20 września 2000.

18. Virginia L. Ernster i inni, „Incidence of and treatment for ductal carcinoma in situ of the breast” („Występowanie i leczenie przewodowego miejscowego raka piersi”), Journal of the American Medical Association, 275(12):913–18, 27 marca 1996. David L. Page, Roy A. Jensen, „Ductal carcinoma in situ of the breast” („Miejscowy rak przewodowy piersi”), JAMA, jak wyżej, str. 948–49.

19. Jack Cuzick i inni, „Electropotential measurements as a new diagnostic modality for breast cancer” („Pomiar elektropotencjału jako nowe narzędzie diagnostyczne w przypadkach raka piersi”), Lancet, 352:359–63, 1 sierpnia 1998.

20. PORT Meta-analysis Trialists Group, „Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: systematic review and meta-analysis of individual patient data from nine randomised controlled trials” („Pooperacyjna radioterapia w przypadkach niemałego komórkowego raka płuc – systemowy przegląd i metaanaliza danych dotyczących indywidualnego pacjenta pochodzące z dziewięciu losowych, kontrolowanych prób”), Lancet, 352(9124):257–63,250–51, 25 lipca 1998.

21. S. Bhatia, L.L. Robison i inni, „Breast cancer and other second neoplasms after childhood Hodgkin’s disease” („Rak piersi oraz inne wtórne nowotwory po przejściu w dzieciństwie choroby Hodgkina”), New England J. Med., 334(12):745–51, 21 marca 1996.

22. L. Klingspor, G. Stintzing, J. Tollemar, „Deep Candida infection in children with leukaemia” („Głębokie infekcje drożdżakiem Candida u dzieci z białaczką”), Acta Paediatr., 86(1)30–6, 1997.

23. A.J.P. Klein-Szanto, „Carcinogenic effects of chemotherapeutic compounds” („Rakotwórcze efekty składników chemioterapii”), Prog. in Clinical and Biological Research, 374:167–74, 1992.

24. A. Riccardi, O. Mora i inni, „Long-term survival of stage I multiple myeloma given chemotherapy just after diagnosis or at progression of the disease: a multicentre randomised study” („Długotrwałość występowania fazy I szpiczaka mnogiego przy zastosowaniu chemioterapii tuż po diagnozie lub w przypadku postępów choroby – wieloośrodkowe losowe badania”), Br. J. Cancer, 82(7):1254–60, kwiecień 2000.

25. U. Abel, „Chemotherapy of advanced epithelial cancer: a critical review” („Chemioterapia w przypadkach zaawansowanego stadium raka nabłonkowego – krytyczne spojrzenie”), Biomed. Pharmacother., 46(10): 439–52, 1992.

26. Dr Ralph W. Moss, Questioning Chemotherapy (Wątpliwości wobec chemioterapii), Equinox Press, Nowy Jork, 1995.

27. Tom Nesi, „False hope in a bottle” („Fałszywe nadzieje w butelce”), New York Times, 5 czerwca 2003.

28. Virginia Livingston, Cancer: A New Breakthrough (Rak – nowy przełom), Cancer Book House, Los Angeles, 1972.

29. D. Gould, „Cancer: A Conspiracy of Silence” („Rak – zmowa milczenia”), New Scientist, 2 grudnia 1976.

30. R.W. Moss, The Moss Reports, nr 127, 4 kwietnia 2004, http://cancerdecisions.com.

31. R.W. Moss, The Moss Reports, nr 86, 7 czerwca 2003.

32. R.W. Moss, The Moss Reports, nr 122, 28 lutego 2004.

33. G. Null, C. Dean i inni, „Death by Medicine” („Śmierć zadana przez medycynę”), Nutrition Institute of America, listopad 2003, http://www.NutritionInstituteOfAmerica.org.

34. R. Smith (redaktor), „The poverty of medical evidence” („Ubóstwo danych medycznych”), British Medical Journal, vol. 303, 5 października 1991.

35. Sharon Begley, „New statistics show increase in cancer rates: cancer rates go up, not down” („Nowe dane statystyczne dowodzą wzrostu zachorowań na raka – ilość zachorowań na raka rośnie, a nie spada”), Wall Street Journal, 16 października 2002, str. B1.

36. G.L. Hildenbrand i inni, „Five-year survival rates of melanoma patients treated by diet therapy after the manner of Gerson: A retrospective review” („Pięcioletni okres przeżywalności pacjentów z czerniakiem leczonych przy zastosowaniu diety zalecanej przez Gersona – spojrzenie retrospektywne”), Alt. Therapies, 1(4):29–37, wrzesień 1995.

 

Script logo
Do góry