Nadejdzie czas, gdy wszystko zostanie osądzone, wszystko ujawnione.

A wtedy, i tylko wtedy, ujrzymy znowu Chrystusa. Właśnie wtedy powróci, prawda? W Apokalipsie św. Jana (21,21) mówi się, że ulice nowej Jerozolimy będą wyłożone złotem tak czystym, że aż przezroczystym jak szkło21. Złotem tak czystym, że aż przezroczystym jak szkło, a fundamenty wykonane ze złota tak przezroczystego jak szkło (Apokalipsa św. Jana, 21,18).22

Jeśli to państwa jeszcze nie przekonuje, to powiem państwu, że dowiedziałem się, iż nazwa Złotego Drzewa Życia brzmiała ORME, ormus lub ormes, zaś tytuł mojego patentu brzmi Orbitally Rearranged Monatomic Elements (Jednoatomowe pierwiastki o przekształconych orbitach). Księga Izajasza wspomina o Dawidzie dni ostatnich, potomku dawidowej linii krwi. I proszę sobie wyobrazić, że moja kuzynka, świeć Panie nad jej duszą, wstąpiła do Kościoła Mormonów, gdzie polecono sporządzić jej genealogię, i okazało się, że moja pra-pra-pra-prababka była Hanną Debussy, córką Christophera Debussy’ego, brata Charlesa lub Claude’a Debussy’ego, który jest tym samym Charlesem lub Claude’em Debussym, o którym wspomina książka The Holy Blood and the Holy Grail (Święty Graal święta krew). Nostradamus pracował dla rodziny Debussy i przepowiedział, że do roku 1999 okultystyczne złoto będzie ponownie znane nauce. Bardzo szczególne proroctwo, bardzo dokładne daty, duża precyzja. I potomek tej rodziny, Dawid dni ostatnich, ma być tym, który zasadzi Złote Drzewo Życia.

Nic na ten temat nie wiedziałem, kiedy składałem podanie o patent. Tak więc, jeśli zdadzą sobie państwo sprawę, co to jest, co to znaczy i dlaczego jest tutaj, wówczas zrozumieją państwo, dlaczego nie biorę pieniędzy za moją pracę. Nie mogę czerpać z tego zysków. Moim zadaniem jest opowiedzieć o tym ludziom, którzy są gotowi zaakceptować taki stan rzeczy i to, kiedy to będzie dostępne. Nie mogę tego sprzedawać, będę zabiegał o datki na pokrycie kosztów produkcji tej substancji. Lecz będzie to dostępne tylko tym ludziom, którzy są na to przygotowani.

Nazywa się to Mniejszymi Kluczami Salomona, Kluczami do Królestwa.

Przypominacie sobie państwo Piotra zwanego Skałą23, trzymał klucze do Królestwa, Piotr Strażnik Kluczy? A to nazywa się właśnie Kluczami do Królestwa.

To nie jest odpowiedź, lecz wrota, które się otwierają, to klucz, który otwiera wrota do odpowiedzi. Nie musicie już umierać, aby stanąć twarzą w twarz z aniołami, aby doświadczyć tego, o czym opowiadają ludzie, którzy przeżyli śmierć i zostali przywróceni do życia – tego niesamowitego uczucia złączenia, jedności. Większość z nas doświadcza najpełniejszego zbliżenia z drugim człowiekiem podczas uprawiania z nim seksu. Myślę, że większość zgodzi się ze mną co do tego. Jednak to jest coś więcej. A to dlatego, że stajemy się jednym sercem, jednym umysłem ze wszystkimi. Ktoś kiedyś powiedział, że byłby z tego świetny tytuł na książkę: „Lepsze niż seks”.

No, to już wszystko na temat miłości, totalnego zjednoczenia ze wszystkimi. To doskonała telepatia, doskonałe porozumiewanie się, to totalna miłość i jedność.

Kiedy pojmą państwo, że nadprzewodniki nie muszą się dotykać, wówczas ponownie znajdziemy się w sferze nauki. W przypadku elektryczności, aby prąd mógł płynąć, przewody muszą się stykać, natomiast nadprzewodniki mogą być od siebie oddalone i jeśli są w rezonansowej harmonii, a ich pola Meissnera24 stykają się z sobą, stanowią jedność. A ponieważ umożliwiają przepływ światła między sobą, działają jak jeden nadprzewodnik. Tak więc jeśli jest się doskonałym nadprzewodnikiem i również ona jest doskonałym nadprzewodnikiem, wówczas jest się jednością z jej sercem i umysłem. Wiesz o niej wszystko. Doskonała telepatia.

I w takim stanie następuje Osąd. Właśnie wtedy mamy Jedność.

Jakie to ma konsekwencje dla ciała? Otóż w sensie dosłownym poprawia DNA poprzez proces równoważny denaturowaniu roztworu, DNA wiotczeje i następuje ulepszająca je rekombinacja. Tak więc wszystkie choroby, których przyczyną są błędy w DNA, można skorygować, lecz nasz powód przyjmowania tego nie może ograniczać się do skutków terapeutycznych. Powód ten musi mieć podłoże filozoficzne. Musi to być potrzeba oświecenia i wzniesienia na wyższy poziom natury człowieka. Wyleczenie chorób mających swoje źródło w błędach DNA jest swego rodzaju produktem ubocznym... Sądzę, że wszyscy państwo już wiedzą, a przynajmniej większość z państwa, czemu to służy i dlaczego się tutaj znalazło. Większość z państwa wiedziała, że to nadchodzi i że w końcu znajdzie się tutaj.

Jest tu z nami pewna ultrakonserwatywna osoba w rodzaju Johna Bicha. Ktoś, kto wierzy, że wolna przedsiębiorczość jest najlepszym i najbardziej naturalnym dla człowieka systemem. Ludzie, którzy tak myślą, są samolubni i chciwi, są bez przerwy kuszeni przez pieniądze i bogactwo. Kiedy zrozumiecie państwo, czym jest ta substancja, będziecie wiedzieli, że zmieni ona naturę człowieka, i to do tego stopnia, że wszystko, co obecnie cenimy, przestanie się liczyć. Kiedy przestaniecie państwo odczuwać potrzebę jedzenia, kiedy będziecie mogli odżywiać się energią pochodzącą bezpośrednio z pól rezonansowych wszechświata, wówczas jedynym, czego będziecie potrzebowali, będzie woda. Kiedy już nie będziecie potrzebowali energii, będziecie mogli podróżować wszędzie, gdzie będziecie chcieli. Wystarczy, że pomyślicie, gdzie chcecie być, aby tam się znaleźć. Kiedy będziecie państwo mogli żyć 800–1000 lat, zachowując ciało w doskonałym stanie, którego każda komórka zostanie skorygowana, doprowadzona do perfekcji, a wasz metabolizm ulegnie przyśpieszeniu o 45–50 procent, wrócicie do stanu, w którym znajdowaliście się w okresie młodości i będziecie mogli w nim pozostać. To wszystko niesie z sobą ta substancja.

Nie posiadamy odpowiedzi na wszystko. Medykom pozostał olbrzymi zakres badań do wykonania. Już obecnie olbrzymia ich liczba pracuje nad tym zagadnieniem. Pracują nad tym badacze AIDS i raka. Mamy agencję National Institutes of Health25 (Narodowe Instytuty Zdrowia), która licencjonuje i wydaje zezwolenia na takie badania. Mogę powiedzieć państwu jeszcze jedno – tego wszystkiego możecie dowiedzieć się tylko tutaj, nie dowiecie się tego na zewnątrz, co więcej, ta substancja nie zniknie, nawet jeśli nie będziecie w nią wierzyli. Zmieni ona świat w znacznie większym stopniu niż wszystko, co wymyślono w ciągu minionych 2000 lat.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

 7. W biblijnej Księdze Rodzaju król-kapłan Szalemu (Jerozolima), który pobłogosławił Abrahama i złożył ofiarę z chleba i wina. Z tej przyczyny uważany jest za symbol (typ) Chrystusa i przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej. – Przyp. red.

 8. Okres Starego Królestwa Egiptu lub Starego Państwa to czasy od około 2686 do około 2133 roku p.n.e. – Przyp. red.

 9. Niewykluczone, że może tu chodzić o okres między XXIV a XXII wiekiem przed naszą erą, w którym panowała VI dynastia, której Pepi II był ostatnim władcą. – Przyp. red.

10. Ceremoniał otwarcia ust to rytuał reanimacyjny praktykowany w starożytnym Egipcie, którego celem było przygotowanie zmarłego do życia w zaświatach, tak aby mógł on oddychać i jeść, odprawiany na mumii w momencie wprowadzania jej do grobowca. – Przyp. tłum.

11. Autor coś tutaj poplątał, ponieważ Salomon żył w latach ?–ok. 925 p.n.e. (według sześciotomowej Encyklopedii PWN), natomiast Hatszepsut rządziła Egiptem jako męski władca w latach 1504–1482 p.n.e. (według Słownika kultury starożytnego Egiptu Albertyny Dembskiej; inne źródła podają inne daty, które dotyczą oczywiście tego samego okresu), czyli około 500 lat przed Salomonem, co oznacza, że nie mogli nigdy się spotkać. Co więcej, żaden wykaz władców Egiptu nie wymienia innej Hatszepsut w okresie, w którym żył Salomon, czyli w czasach XXI i XXII dynastii. Chodzi tu niewątpliwie o inną kobietę. W książce Kto jest kim w Biblii Petera Calvocoressiego na str. 272 jest wzmianka, że pierwszą żoną Salomona była córka faraona. Autor nie wymienia jej imienia – możliwe że miała ona na imię Hatszepsut. W tej samej książce w przypisie do hasła poświęconego królowej Saby (Szeby) jest z kolei wzmianka, że z jej związku z Salomonem urodził się syn Menelik I, założyciel dynastii, która rządziła w Etiopii do roku 1974, kiedy to zdetronizowano cesarza Hajle Selassje. Podsumowując, chodzi tu nie o Egipcjankę-faraona, ale o królową Saby (w dwuodcinkowym filmie Salomon wyświetlanym w I programie TVP 24 listopada i 1 grudnia 2002 roku występuje ona pod imieniem Makida). – Przyp. red.

12. Lewici to potomkowie z linii Lewiego, syna Jakuba, których przeznaczeniem jest służba w świątyni. – Przyp. tłum.

13. Także Abu (miasto „słoni”) – wyspa w południowo-wschodnim Egipcie położona na Nilu poniżej Pierwszej Katarakty. W czasach starożytnych stanowiła posterunek wojskowy strzegący południowych granic Egiptu. – Przyp. tłum.

14. Obecna nazwa turystycznej miejscowości, która w starożytności zwana była Opet-reset („Harem Południowy”). Słynęła z wielkiej świątyni Amona, której wznoszenie rozpoczął Amenofis III, a zakończył Ramzes II. Leży na wschodnim brzegu Nilu 730 km na południe od Kairu. – Przyp. tłum.

15. Również tutaj autor poplątał osoby, ponieważ Tutmozis II żył w XV wieku p.n.e., czyli około 500 lat przed Salomonem, a co za tym idzie, ponad 500 lat przed zbudowaniem przezeń Świątyni. To oznacza, że nie mógł jej ograbić, ponieważ jej jeszcze wtedy nie było. Zrobił to inny faraon, Szeszonk I w roku 925 p.n.e. (według innych źródeł w roku 926 p.n.e.). – Przyp. red.

16. Egipskie bóstwo z głową psa lub szakala związane z kultem zmarłych, opiekun cmentarzy. Anubis uczestniczył w sądzie nad zmarłym. Kiedy przed trybunałem Ozyrysa ważono serce zmarłego będące siedliskiem rozumu i uczuć, Anubis znajdował się przy wadze jako „ten, który liczy serce”. Głównym miejscem jego kultu było Kynopolis. – Przyp. red.

17. Leczenie w Stanach Zjednoczonych bez stosownych uprawnień lub zezwoleń jest bardzo ciężkim przestępstwem, podobnie jak stosowanie nie zatwierdzonych przez FDA (Urząd ds. Żywności i Leków – Food and Drug Administration) preparatów. Stąd stałe podkreślanie przez autora, że biały proszek złota nie jest lekiem i że on sam nie zajmuje się leczeniem ludzi, a także unikanie rozgłosu, który ze zrozumiałych względów mógłby mu bardziej zaszkodzić niż pomóc w czymkolwiek. – Przyp. red.

18. Kundalini to w hinduizmie energia, która spoczywa w uśpieniu w dolnej części kręgosłupa, dopóki nie zostanie zaktywizowana poprzez ćwiczenia jogi, w następstwie których przechodzi w górę poprzez czakry w procesie duchowego doskonalenia. – Przyp. tłum.

19. Energia punktu zerowego to energia, którą ciało posiada w temperaturze absolutnego zera, energia wibracyjna, którą materia zachowuje w temperaturze zera absolutnego, energia, która nigdy nie zanika. – Przyp. tłum.

20. 70 stopni Fahrenheita to dokładnie 21,11 stopnia Celsjusza, z kolei temperatura ludzkiego ciała wynosi 36,6 stopnia Celsjusza, czyli 97,88 stopnia Fahrenheita. – Przyp. tłum.

21. Zgodnie z Biblią (Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu wydanym przez Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1980) odnośny urywek brzmi: „A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste”. – Przyp. tłum.

22. Zgodnie z Biblią (Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu wydanym przez Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1980) odnośny urywek brzmi: „A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne”. – Przyp. tłum.

23. Apostoł, święty, założyciel Kościoła chrześcijańskiego w Rzymie, gdzie zmarł około 64 roku n.e. Na imię miał Szymon, lecz otrzymał przydomek Piotr lub Kefas, co w języku hebrajskim znaczy „skała”. Był rybakiem z Galilei i pierwszym z dwunastu apostołów. – Przyp. tłum.

24. Chodzi o tak zwany „efekt Meissnera” polegający na wyemitowaniu pola magnetycznego z materiału przekształcającego się w nadprzewodnik, to znaczy tracącego opór elektryczny przy oziębieniu do pewnej temperatury, zazwyczaj bliskiej absolutnemu zeru. „Efekt Meissnera”, który jest własnością wszystkich nadprzewodników, został odkryty przez niemieckich fizyków, W. Meissnera i R. Ochsenfelda w roku 1933. – Przyp. tłum.

25. Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health; w skrócie NIH) to agencja rządu Stanów Zjednoczonych zajmująca się prowadzeniem i wspieraniem badań biomedycznych oraz zapobieganiem chorób. Podlega Departamentowi Zdrowia i Usług dla Ludności. – Przyp. tłum.

 

Script logo
Do góry